Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SchiedamPlanoloog - beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling

Planoloog - beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling

Vacature

Wat ga je doen?

We werken aan een breed opdrachtenpakket met een scala aan opdrachten in een stad waar veel interessante ontwikkelingen spelen. Als planoloog/beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling heb je te maken met opgaven op een hoger schaalniveau en werk je een deel van je tijd ook aan opgaven op deelgebieden binnen de stad.

Je ontwikkelt als planoloog in samenwerking met anderen samenhangend beleid en geeft adviezen op het terrein van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus, met nadruk op de stedelijke en regionale schaal. Je hebt gevoel voor de doorvertaling naar lagere schaalniveaus en de uitvoering.

Belangrijkste taken:
 • Als beleidsadviseur draag je op een hoger schaalniveau (de stad en de context in het grotere verband) bij aan de vormgeving van visies en integraal ruimtelijk beleid
 • Je vertegenwoordigt Schiedam in regionale samenwerkingsverbanden
 • Schiedam is net gestart met het ontwikkelen van een nieuwe Stadsvisie/omgevingsvisie. Daarin lever je een actieve bijdrage
 • Je houdt de samenhang tussen onderdelen van het ruimtelijk-functionele beleid in het oog en legt verbindingen met andere beleidskaders
 • Ontwikkelingen op het gebied van klimaat(adaptatie), duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid vertaal je door in ruimtelijke visies, plannen en kaders
 • Je vertaalt beleid naar agenda's en programma's op het gebied van verstedelijking, draagt bij aan de economische ontwikkeling en aan de gemeentelijke begrotingsprogramma's
 • Je adviseert bij complexe ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingsprojecten
 • Schiedam werkt steeds meer samen met de stad. Jij bewaakt het evenwicht in de diverse belangen
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en adviseert de wethouder op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling

Wat breng je mee?

 • Bij voorkeur een relevante academische opleiding op het gebied van sociale geografie, planologie of vergelijkbare richting
 • Gewend te werken in interdisciplinaire teams
 • Bekend met relevante wettelijke kaders en regelgeving (omgevingswet)
 • Klantgericht, maar met een duidelijke visie op de opgaven
 • Een netwerker die de belangen van de gemeente in de regio behartigt en samenwerkt met partners uit de samenleving en de interne organisatie
 • Je hebt een goed gevoel voor politieke verhoudingen en je bent een teamspeler die houdt van aanpakken en je bent sterk in organiseren en samenwerken
 • Je communiceert helder en je bent creatief en stressbestendig
 • Bij voorkeur ervaring met nieuwe vormen van participatie
 • Een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.859,00 bruto per maand (schaal 11) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 10 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke aanstelling voor een jaar.

Over Ruimtelijke Ordening en Beleid
Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid houdt zich bezig met het vormgeven aan de strategische visie en centrale ambities voor de stad Schiedam. We voeren regie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit doen we door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, het voeren van grondbeleid en het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten, werken aan duurzaamheid en bijdragen aan verstedelijkingsagenda’s (MRDH, centrale ligging). Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling. Binnen ons team werken de vakdisciplines Wonen, Duurzaamheid en Milieu, Mobiliteit, Stedenbouw en Landschap, Planologie en Planjuridische Zaken. Tevens verzorgen we de vertaling van strategisch beleid in ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurplannen, stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Pieter Jan Dullaart van Gemeente Schiedam ( +31 10 219 1171)

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Schiedam betekent: een goede balans tussen werk- en privé met een werkrooster op maat en goede regelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en kinderopvang. Maar ook veel vrijheid om je werk in te delen, te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Grootstedelijke vraagstukken en hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met korte interne lijnen en een kleine schaal. Creativiteit, humor en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een gemeente die zich blijft ontwikkelen.

meer over Gemeente Schiedam

Adres

Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

14 010