Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SchiedamJuridisch beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling

Juridisch beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling

Vacature

Juridisch beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling

36 uur per week

Wil jij werken voor Schiedam? Een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie. Met grootstedelijke opgaven én buurtgerichte vraagstukken. In een organisatie waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap? Lees dan verder! Want misschien ben jij wel de juridisch beleidsadviseur die wij zoeken voor ons team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid. 

Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid

Stadsontwikkeling houdt zich bezig met het vormgeven aan de strategische visie en centrale ambities voor de stad Schiedam. We voeren regie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit doen we door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, door het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, door het voeren van grondbeleid en door het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling. Binnen dit team werken de vakdisciplines Wonen, Duurzaamheid en Milieu, Mobiliteit, Stedenbouw en Landschap, Planologie en Planjuridische Zaken. Tevens verzorgt dit team voor de vertaling van strategisch beleid in ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurplannen, stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies).

Wat ga je doen?

De juridisch beleidsadviseurs RO binnen het team vertalen strategisch beleid in ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen of visies, voor de stad. Daarnaast behandelen de juridisch beleidsadviseurs RO concrete bouwplannen van burgers en bedrijven die afwijken van het bestemmingsplan. Tevens zijn zij juridisch aanspreekpunt voor het team. Om het werk op een passende wijze uit te kunnen voeren, werk je nauw samen met de andere vakdisciplines, waaronder de Wabo-regisseurs van het team Vergunningen en Handhaving.

Jouw taken:

 • Je zorgt ervoor dat beleid op het gebied van ruimtelijke ordening effectief wordt doorvertaald. Daarvoor volg je ontwikkelingen nauwgezet en adviseer je het management en het bestuur adequaat over mogelijke politieke, maatschappelijke en juridische complicaties.
 • Daarnaast is het aan jou om ruimtelijke procedures inhoudelijk en procesmatig te begeleiden. Je hebt een sterk ondersteunende rol bij de realisatie van plannen. Al in een vroeg stadium beoordeel je plannen op juridisch-planologische haalbaarheid. Daarvoor adviseer je belanghebbenden bij een project - van bewoners tot projectontwikkelaars - over publiekrechtelijke aspecten, zoals omgevingsvergunningen en geluidshinder. Met jouw kennis van zaken én met creativiteit zoek je openingen om plannen binnen de regelgeving mogelijk te maken.
 • Je levert een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet.


Als gemeente hebben we een sterk faciliterende rol en gaan we innovatie niet uit de weg. Hoe integreer je bijvoorbeeld een nieuwe ontwikkeling als co-creatie of als opgaven gestuurd werken in de bestaande juridische procedures? Je bent dus niet alleen beleidsmatig bezig, je activiteiten hebben ook een heel praktische insteek: van het fungeren als aanspreekpunt voor bewoners tot en met het organiseren van informatiebijeenkomsten. Hier krijg je alle ruimte om op een creatieve manier je stempel te drukken op het ruimtelijk beeld van de stad!

In deze functie ga je actief aan de slag met:

 • het ontwikkelen van beleid en adviseren op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling met het accent op juridisch-planologische aspecten: onderzoek verrichten en ontwikkelingen evalueren, deze vertalen in voorstellen en notities en adviseren van management en bestuur.
 • het zorgdragen voor de (beleids)uitvoering op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling met het accent op juridisch-bestuurlijke aspecten: organiseren en coördineren van activiteiten, uitwerken van beleid in verordeningen etc., bestuurlijke besluitvorming organiseren en bijeenkomsten organiseren.
 • het adviseren over en ondersteunen bij de implementatie, interpretatie en toepassing van wet- en regelgeving (adviseren bij het opstellen van beschikkingen, juridische plannen opstellen, beleidsnotities toetsen, gegevens analyseren en inventariseren, behandelen van dossiers en bezwaar- en beroepsschriften en vertegenwoordigen van de gemeente bij gerechtelijke instanties).

Doelstelling van de functie: Je bent verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling (onder andere vanuit de nieuwe Omgevingswet) en de realisatie van ruimtelijke projecten.

Wat breng je mee, beschik jij over deze competenties?

 • HBO+
 • Teamspeler
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Communicatieve vaardigheden
 • Pro-actief
 • Aantoonbare actuele kennis van ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en aanpalende vakgebieden en affiniteit met milieuhygiënische zaken, zoals geluid en externe veiligheid

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Behalve een salaris van max. € 4.859,00 bruto per maand (schaal 11) bij een werkweek van 36 uur bieden we flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke aanstelling voor een jaar.

Overige vragen, reageren?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Pieter Jan Dullaart, teammanager, telefoon 010 – 219 1420 of Bas Hovens, sr. juridisch beleidsadviseur RO, telefoon 010 – 219 1736. Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail dan je motivatiebrief en cv vóór 25 februari 2019 naar solliciteren@schiedam.nl, o.v.v. juridisch beleidsadviseur RO.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Schiedam betekent: een goede balans tussen werk- en privé met een werkrooster op maat en goede regelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en kinderopvang. Maar ook veel vrijheid om je werk in te delen, te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Grootstedelijke vraagstukken en hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met korte interne lijnen en een kleine schaal. Creativiteit, humor en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een gemeente die zich blijft ontwikkelen.

meer over Gemeente Schiedam

Adres

Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

14 010