Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SchiedamGebiedsmanager WijkOndersteuningsTeam (WOT)

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zondag 12 juli

Solliciteer

Gebiedsmanager WijkOndersteuningsTeam (WOT)

Vacature

Wat ga je doen?

Als gebiedsmanager ben je samen met een collega verantwoordelijk voor de aansturing van de professionals die werkzaam zijn in één van de twee gebieden. In het gebied zijn 50 tot 60 medewerkers actief die vanuit verschillende organisaties samenwerken in het WOT. Jouw werkzaamheden zijn divers. Je bent in ieder geval verantwoordelijk voor:

ten aanzien van de medewerkers :

 • aansturing door hen te stimuleren en te motiveren
 • zodanig ondersteunen en adviseren dat zij volgens de principes van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid handelen
 • ondersteunen bij het vormgeven van een effectieve en efficiënte werkwijze en versterken van het teamproces door middel van het reflecteren op samenwerking
 • fungeren als sparringpartner en vraagbaak met betrekking tot diverse kwesties, onderlinge samenwerking en achterblijvende resultaten
 • stimuleren van de professionele ontwikkeling en signaleren van eventuele knelpunten in hun ontwikkeling
 • realiseren van een kwantitatieve en kwalitatieve inzet en personeelsbezetting en oplossen van eventuele knelpunten door verbeteracties te ondernemen
ten aanzien van samenwerking en relatiebeheer :

 • signaleren en benutten van kansen om de samenwerking met andere organisaties binnen en buiten de gemeente vorm te geven of te versterken
 • onderhouden van contacten met de verschillende organisaties binnen en buiten de gemeente
 • onderhouden van contacten met de gemeentelijke organisatie en het verbinden van de praktijk met het gemeentelijk beleid
 • organiseren en stimuleren van de uitvoering van en deelname aan de verschillende overleg- en samenwerkingsvormen door de medewerkers
ten aanzien van beleid, kwaliteitsborging en informatievoorzienin g :

 • ontwikkelen van een resultaatgericht jaarplan in lijn met de visie en beleidsdoelen
 • periodiek evalueren van de uitvoering van het jaarplan, signaleren van eventuele knelpunten en het doen en realiseren van verbetervoorstellen
 • borgen van het proces van kwaliteits- en efficiëntieverbetering
 • leveren van relevante sturingsinformatie ten aanzien van de resultaten

Wat breng je mee?

Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO- niveau en bij voorkeur enkele jaren ervaring als leidinggevende. Je hebt kennis van en ervaring met het werken in het sociaal domein, bij voorkeur ook met jeugdhulp. Je bent een doener, iemand met lef die beslissingen durft te nemen. Je ziet kansen en hebt een goede oplossingsgerichte houding. Je kunt goed netwerken en bent een verbinder. Sleutelwoorden zijn lef en daadkracht, inspirator en ambassadeur van de organisatie.

Wij verwachten daarom van jou in ieder geval de volgende competenties:

 • sociale vaardigheden: tact, stimulerend vermogen en overtuigingskracht
 • communicatief sterk: de essentie in heldere taal overbrengen zodat deze begrepen wordt
 • besluitvaardig: keuzen maken, knopen doorhakken, beslissingen nemen
 • verandervaardig: durf om verandering in gang te zetten en vaste gewoontes te doorbreken
 • analytisch vermogen: systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens
 • lef: het aangaan van risico's voor een bepaald doel
 • motiverend: positieve bijdrage leveren aan de motivatie van medewerkers

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.118,00 bruto per maand (schaal 11) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 10 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over WijkOndertsteuningsTeams (WOT's)
De WijkOndersteuningsTeams (WOT’s) in Schiedam hebben een belangrijke rol in het ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor een hulpvraag. Het WOT kan bijvoorbeeld ondersteunen bij vragen over geldzaken, relaties, opvoeden, opgroeien, inkomen, (jeugd)zorg, voorzieningen, activiteiten of vrijwilligerswerk. De professional van het WOT zoekt samen met de zorgvrager naar een oplossing, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken wat hij of zij zelf kan en wie in de directe omgeving mogelijk een bijdrage kan leveren. Het WOT Schiedam telt zes locaties in de verschillende wijken waar professionals actief zijn in de zorg en ondersteuning van bewoners. De locaties zijn verdeeld in twee gebieden met per gebied twee managers die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van de professionals die werkzaam zijn in dat gebied. Ook is er een stedelijk werkend team (co-team) voor consult en ondersteuning van de professionals die in de wijken werken. WOT Schiedam valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Schiedam.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Lorenzo Trimp van Gemeente Schiedam ( +31 10 219 2439)

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Schiedam betekent: een goede balans tussen werk- en privé met een werkrooster op maat en goede regelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en kinderopvang. Maar ook veel vrijheid om je werk in te delen, te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Grootstedelijke vraagstukken en hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met korte interne lijnen en een kleine schaal. Creativiteit, humor en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een gemeente die zich blijft ontwikkelen.

meer over Gemeente Schiedam

Adres

Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

14 010