Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SchiedamBeleidsmedewerker monumenten

Beleidsmedewerker monumenten

Vacature

De gemeente Schiedam kent ruim tweehonderd rijksmonumenten en meer dan driehonderd gemeentelijke monumenten en behoort tot de grote monumentengemeenten van Nederland. De historische binnenstad is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Schiedam heeft ambitie met haar erfgoed: erfgoed wordt benut als belangrijke motor voor revitalisatie van de Schiedamse binnenstad. Schiedam profileert zich als authentiek, vernieuwend en levendig. Hiervoor zijn herbestemming, restauratie en onderhoud van monumenten, evenals passende ingrepen binnen het beschermd stadsgezicht van groot belang. Dit vraagt om uitstekend monumentenbeleid, goede begeleiding van eigenaren van monumenten bij werkzaamheden en de juiste toepassing van handhaving.

Voor het team Stadspromotie zijn wij op zoek naar een naar een beleidsmedewerker monumenten, met als primaire taak de begeleiding, de verlening en de handhaving van het monumentendeel van de omgevingsvergunning.

Beleidsmedewerker Monumenten

(beleidsmedewerker A)

32 uur per week

Als beleidsmedewerker monumenten ben je verantwoordelijk voor:

  • Het beoordelen en begeleiden van aanvragen en het opstellen van (deel) beschikkingen in het kader van de omgevingswet;
  • Het beoordelen of werkzaamheden worden uitgevoerd conform het monumentendeel van de verleende omgevingsvergunning;
  • Handhaving  en controleren op vergunde en niet vergunde werkzaamheden aan monumenten;
  • Externe advisering over monumentenzorg en beschermd stadsgezicht;
  • Ondersteuning bij het organiseren en uitvoeren van de jaarlijkse Open Monumentendagen;
  • Analyseren van effecten van het gevoerde beleid en voorstellen doen voor verbeteringen en aanpassingen vanuit het werkveld;
  • Signaleren, inventariseren en analyseren van relevante  ontwikkelingen.

Wij zoeken een teamspeler die aantoonbaar ervaring heeft met werkzaamheden op het gebied van monumentenzorg binnen een gemeente, met zwaartepunten bij vergunningverlening en handhaving. Je weet een goede verbinding aan te gaan met interne en externe partners. Kennis van de Erfgoedwet, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunningen,  Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving zijn een vereiste. Daarnaast is kennis van de Wet Ruimtelijke Ordening wenselijk. Je hebt een opleiding in HBO bouwkunde, met een specialisatie in restauratietechniek, of door werkervaring een aantoonbaar vergelijkbaar niveau in kennis.

Ons aanbod

De functie van beleidsmedewerker A is binnen het generieke functiehuis ingepast in functiefamilie Advies en Ontwikkeling, functiecategorie Beleidsmedewerkers binnen het team Stadspromotie. Dit profiel is gewaardeerd in schaal 10. Het salaris bedraagt maximaal € 4.162,00 bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. De definitieve inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en aantoonbare competenties en prestaties.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Astrid Faber, teammanager Stadspromotie, telefoonnummer 010 – 219 1171. 

Heb je belangstelling voor de functie, dan kun je tot en met 15 november 2017 een gemotiveerde reactie met CV mailen naar solliciteren@schiedam.nl o.v.v. beleidsmedewerker monumenten.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Schiedam betekent: een goede balans tussen werk- en privé met een werkrooster op maat en goede regelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en kinderopvang. Maar ook veel vrijheid om je werk in te delen, te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Grootstedelijke vraagstukken en hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met korte interne lijnen en een kleine schaal. Creativiteit, humor en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een gemeente die zich blijft ontwikkelen.

meer over Gemeente Schiedam

Adres

Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

14 010