Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SchiedamBeleidsadviseur

Beleidsadviseur

Vacature

een energieke verbinder die makkelijk schakelt tussen beleid en uitvoering

Informatie

Wat ga je doen?

Generieke taken:
 • Je signaleert, inventariseert en analyseert relevante ontwikkelingen, geeft de consequenties hiervan aan en vertaalt deze naar de van toepassing zijnde deelterreinen
 • Je implementeert het vastgestelde beleid en doet voorstellen tot bijstelling van het beleid
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage binnen interne overlegstructuren
 • Je bewaakt mede de kwaliteit en voortgang van werkzaamheden binnen projecten, rapporteert (tussentijds) signaleert dreigende knelpunten en verzorgt mede de algemene voortgangsinformatie
Adviestaken:
 • Je adviseert op financiële- en beleidsvraagstukken
 • Je adviseert over het beleid op de specifieke deelterreinen van Jeugd en Onderwijs
 • Je signaleert financiële risico's, verbeter - en/of knelpunten en verricht intern onderzoek
 • Je stelt (financiële) rapportages op en presenteert analyses en conclusies
 • Je toetst en evalueert naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving
Verantwoordelijkheden:
 • Je neemt beslissingen over de inhoud van de (beleids)adviezen en voorstellen, bij het implementeren van het vastgestelde beleid en bij het uitvoeren van de (project)werkzaamheden
 • Je bewaakt de voortgang en afdoening van gemaakte afspraken en genomen besluiten
 • Je vraagt op, verzamelt en verstrekt informatie
 • Je bent verantwoording schuldig aan de leidinggevenden over de inhoud en kwaliteit van voorstellen en adviezen en over de implementatie van het vastgestelde beleid
 • Relevante wet - en regelgeving, (vastgesteld) beleid en richtlijnen en procedures zijn van belang bij het uitvoeren van je werkzaamheden

Wat breng je mee?

 • HBO + werk - en denkniveau
 • Affiniteit met het werkveld en een zakelijke instelling
 • Een frisse denker met een collegiale instelling en flexibele inzetbaarheid
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • zelfstandig, creatief en oplossingsgericht kunnen werken
 • analytisch denkvermogen op verschillende abstractieniveaus

Beschik jij over deze competenties?

 • omgevingsbewustzijn (w.o. bestuurlijke sensitiviteit), resultaatgerichtheid en klantvriendelijkheid maken deel uit van een goed ontwikkeld handelingsrepertoire
 • samenwerkingsgericht: netwerker, verbinder
 • creatieve denker
 • goede schrijfvaardigheid voor verschillende doelgroepen
 • zowel het vermogen tot visievorming als een stevige 'hands on' mentaliteit een antenne voor ontwikkelingen binnen de onderwerpen uit het sociaal domein

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.859,00 bruto per maand (schaal 11) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 10 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke aanstelling voor een jaar.

Over Sociaal Domein
De samenleving is aan het veranderen. We zien dat de overheid zich terugtrekt en de verantwoordelijkheid van de burgers groter wordt. De gemeente Schiedam is na overheveling van een aantal taken door de rijksoverheid verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning en de niet-medische zorg aan haar burgers maar ook voor de jeugdzorgtaken en de uitvoering van de participatiewet.

De opgave voor de gemeente Schiedam is om - in samenwerking met alle sociale partners - een betaalbare sociale infrastructuur te realiseren, waarin de Schiedamse burger beschikking heeft over adequate maatschappelijke ondersteuning en zorg, afgestemd op zijn behoefte, mogelijkheden en omgeving. Sociale stijging van de burger als individu en de stad in zijn totaliteit zijn speerpunten van beleid waarbij we ons vooral willen richten op preventie.

In het sociaal domein zijn dan ook een groot aantal opgaven geformuleerd die tezamen er voor moeten zorgen dat de gemeente Schiedam goed uitvoering kan geven binnen haar wettelijke en niet-wettelijke taken binnen Jeugdzorg, WMO, Participatiewet, Onderwijs, Welzijn en Sport. Financieel moet de basis op orde zijn om zicht te hebben en te houden op de uitvoeringsgevolgen voor de gemeentelijke begroting. Hierbij is ontschotting van de beschikbare geldstromen van de verschillende decentralisaties binnen de teams van het sociaal domein een nader uit te werken speerpunt.

Ben jij een verbinder, een netwerker pur sang en bekend met de opgaven in het Sociaal Domein? Kun je actief ideeën ophalen uit de stad, duidelijk communiceren op verschillende niveaus en schakel je makkelijk tussen strategie en uitvoering? Dan zoeken we jou!
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Lorenzo Trimp van Gemeente Schiedam ( +31 10 219 1442)

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Schiedam betekent: een goede balans tussen werk- en privé met een werkrooster op maat en goede regelingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en kinderopvang. Maar ook veel vrijheid om je werk in te delen, te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Grootstedelijke vraagstukken en hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met korte interne lijnen en een kleine schaal. Creativiteit, humor en enthousiasme zijn sleutelwoorden voor een gemeente die zich blijft ontwikkelen.

meer over Gemeente Schiedam

Adres

Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

14 010