Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente SchagenLid van de Rekenkamercommissie

Lid van de Rekenkamercommissie

Vacature

De gemeente Schagen (+ 47.000 inwoners) bestaat uit een gezellige stadskern, schilderachtige dorpjes, groene polders, bloeiende bollenvelden en zo'n 18 kilometer duurzaam strand met als missie:

"Alles wat wij doen en laten draagt bij aan het geluk van onze inwoners"

Wij zoeken een:

Lid van de Rekenkamercommissie (gemiddeld 10 uur per maand)

Wij zijn wij?

De Rekenkamercommissie Schagen is een door de gemeenteraad ingesteld onderzoeksinstituut dat onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De Rekenkamercommissie Schagen bepaalt zelf haar onderzoeksagenda, maar voert ook op verzoek van de gemeenteraad onderzoek uit. De Rekenkamercommissie Schagen bestaat uit drie onafhankelijke externe leden, onder wie een voorzitter. De Rekenkamercommissie Schagen wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Benoeming vindt plaats per 11 februari 2020, voor de duur van maximaal 3 jaar. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden.

Wie zoeken wij?

De Rekenkamercommissie Schagen streeft naar een zo breed mogelijke samenstelling qua kennis en competenties, met een sterk onafhankelijk profiel. Vanwege de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een lid met een financiële achtergrond en bij voorkeur lokale binding. Het lid van de Rekenkamercommissie Schagen heeft het volgende profiel:
  • HBO of academisch werk- en denkniveau.
  • kennis van, inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke processen.
  • kennis en ervaring op het terrein van (gemeente) financiën.
  • kennis van en ervaring in het uitvoeren en/of begeleiden van onderzoeken.
  • goed ingevoerd in de belangrijkste beleidsterreinen van de lokale overheid.
  • een onafhankelijke opstelling, een positief-kritische houding en goede communicatieve en redactionele vaardigheden.
We verwachten van jou dat je actief deelneemt aan de voorbereiding en uitvoering van de onderzoeken. Je hebt een vlotte pen en je kunt onderzoeksresultaten vertalen naar concrete en praktijkgerichte aanbevelingen.

Artikel 81f van de Gemeentewet bevat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van een rekenkamercommissie. De gemeenteraad Schagen stelt de volgende additionele eisen om in aanmerking te komen voor de functie van lid van de rekenkamercommissie:
  • kandidaat heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W, van de gemeenteraad van de gemeente Schagen of anderszins een politieke functie binnen de gemeente Schagen uitgeoefend;
  • kandidaat is de laatste vijf jaar niet als medewerker werkzaam geweest bij de gemeente Schagen.
De vergoeding?

Een lid ontvangt een vergoeding van € 330,- per maand voor deze werkzaamheden, die is afgeleid van de vergoeding die raadsleden in de gemeente Schagen ontvangen. Daarnaast ontvang je een vergoeding voor reis- en eventuele verblijfkosten.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Peter van der Kruit, voorzitter van de Rekenkamercommissie Schagen telefoonnummer 06 22 78 89 26 of met Gert Meijer, raadsgriffier, telefoon 06 30 41 56 18.

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 10 januari 2020 tussen 12.00 en 17.00 uur.

Interesse?

Klik dan op bovenstaande knop en stuur ons zo je motivatiebrief en CV vóór 15 december 2019.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Peter Schouten van Gemeente Schagen ()

Over de organisatie

Een gezellige stadskern, schilderachtige dorpjes, groene polders, bloeiende bollenvelden en zo’n 18 kilometer duurzaam strand. Dat is gemeente Schagen!

Bij ons kom je zonder file op je werk, kun je tijd- en plaatsonafhankelijk werken met je zelf gekozen laptop en telefoon én heb je altijd onze missie voor ogen:

“Alles wat wij doen en laten draagt bij aan het geluk van onze inwoners“

Ons gemeentehuis is ingericht als ontmoetingsplek voor circa 400 medewerkers en 47.000 inwoners. Wij richten ons op hoogwaardige dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. En we zoeken altijd naar de hoogst mogelijke vorm van participatie. Dat doen we door proces- en projectgestuurd te werken, (persoonlijk) leiderschap te tonen en door continue te streven naar verbeteringen. We kunnen jouw hulp daar goed bij gebruiken. Zin om mee te doen?

Meer over onze visie op schagen.nl/organisatievisie

meer over Gemeente Schagen

Adres

Laan 19
1741 EA Schagen

(0224) 210 400