Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente 's-HertogenboschWeener XL Onderwijsmakelaar Statushouders

Weener XL Onderwijsmakelaar Statushouders

Vacature

Weener XL zoekt een kandidaat voor de functie

Onderwijsmakelaar Statushouders

(36 uur per week, voor 1 jaar per 1 januari 2020 via een payrollconstructie bij Randstad Payroll Direct, met mogelijkheid tot verlenging)

Ben jij die zelfstandige en daadkrachtige ‘Onderwijsmakelaar’ die ervoor zorgt dat statushouders (18-30 jaar) een succesvolle schoolcarrière doorlopen en die alle onderwijspartijen in de regio verbindt? Dan zijn we op zoek naar jou!

Weener XL

Weener XL is het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij zijn er voor Bosschenaren die een uitkering hebben in het kader van de Participatiewet. Weener XL biedt hen een totaalpakket, waarb? algemeen geaccepteerd werk en participatie voorop staan. Daarnaast voorzien we in (aanvullend) inkomen (Participatiewet) voor mensen, die daarvoor een beroep op ons doen en we toetsen of z? daar recht op hebben.

Projectorganisatie

De Onderwijsmakelaar is onderdeel van het programma ‘Bossche Sferen: van Dieze naar Dommel’. In het programma zetten we in op 6 acties t.b.v. de integratie en arbeidstoeleiding van statushouders. De acties zijn:

 1. Dommelse Sferen (implementatie van de Bossche sferen (integratie in de stad) methodiek in het werkgebied van de WSD (regio Noord-Oost Brabant)
 2. One Stop Shop (een toegankelijk voorportaal voor statushouders met informatie over werk, inkomen, (psychische)gezondheid, integratie en inburgering)
 3. Psychische kwetsbaarheid (psychische problematiek binnen de doelgroep bespreekbaar maken en drempels wegnemen alsook statushouders binnen de GGZ toe leiden naar werk)
 4. Taal en Virtual Reality: ontwikkelen en implementeren van Virtual Reality modules voor het oefenen van de Nederlandse taal
 5. Onderwijsmakelaar: inzet op betere doorstroom en nazorg na instroom in het onderwijs op alle niveaus binnen MBO, HBO en UNI
 6. Onderzoek en methodiek: onderzoek naar effecten en beleving van de bovenstaande acties en een methodiekbeschrijving voor verdere verspreiding van de aanpak.

Als Onderwijsmakelaar ben je onderdeel van de programmaorganisatie. Je werkt in opdracht- en onder verantwoording van de programmamanager. Samen met de projectleiders van de andere acties vorm je het programmateam.

De functie

Weener XL wil dat jonge statushouders (tot 30 jaar) de kans krijgen een diploma te behalen om hun arbeidskansen te vergroten en het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor zetten we in op onderwijstoeleiding. Veel statushouders beginnen op MBO niveau 1 (de Entreeopleiding) maar waar dat kan stromen zij door naar hogere onderwijsniveaus. Weener XL biedt ondersteuning en nazorg voor deze studenten en wil doorstroom binnen het onderwijs stimuleren en uitval voorkomen. Om dit te bereiken stellen we een onderwijsmakelaar aan.

De Onderwijsmakelaar Is laagdrempelig te benaderen en zichtbaar voor de doelgroep en legt pro-actief contact met (mogelijke)uitvallers uit onderwijs en doorstromers naar hoger onderwijs (MBO 2,3,4, en HBO/UNI). Je werkt hierin nauw samen met het RMC (Regionaal Meld -en Coördinatiepunt) van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Je bouwt aan en onderhoudt een netwerk van de belangrijkste stakeholders:

 • onderwijsinstellingen
 • maatschappelijke (overheids)organisaties
 • RMC (Regionaal Meld -en Coördinatiepunt: leerplicht en vroegtijdig schoolverlaters)

  en andere gemeentelijke afdelingen.

Je Inventariseert behoeften en knelpunten bij de doelgroep en stakeholders binnen het onderwijssysteem voor statushouders. Hebt kennis van mogelijkheden, te bewandelen paden voor de doelgroep en kennis van Wet- en regelgeving en kunt hierover adviseren.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je stelt een plan van aanpak op hoe je de onderwijsinstellingen en stakeholders verbindt en benadert. Je beschrijft daarin wat de te nemen stappen zijn om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden voor succesvolle doorstroom en voorkomen van uitstroom voor schoolgaande statushouders.
 • Je bent uitvoerend projectleider van het deel-project Schoolfirst: in dit project leiden we jonge statushouder toe naar de Entreeopleiding bij het ROC Koning Willem 1 College. Je werkt hierin samen met de werkconsulent Schoolfirst.
 • Je verbindt de belangrijkste stakeholders, maakt een analyse van verbeterpunten in de samenwerking en werkt samen met de stakeholders om aan de hand van de analyse te voldoen aan noodzakelijke randvoorwaarden voor het succesvol volgen van onderwijs en toe leiden naar werk.
 • Je zorgt voor aanvullende dienstverlening en invulling van noodzakelijke randvoorwaarden voor het succesvol kunnen volgen van onderwijs. Dit staat los van het daadwerkelijk volgen van onderwijs of het behalen van diploma’s; de onderwijskundige taak. Het betreft hier de extra ondersteuning die voor de doelgroep noodzakelijk is vanwege achterstand in taal, kennis over de maatschappij en gebrek aan ondersteuning vanuit het eigen netwerk.
 • Je bent een aanspreekpunt voor dreigende uitstromers en doorstromers in het onderwijs op MBO 1,2,3,4 en HBO/UNI niveau en makelaar voor en tussen de doelgroep, onderwijsinstellingen en andere instanties.
 • Je kunt advies geven en coachen op meerdere leefgebieden (lifecoaching) zodat dreigende uitval wordt voorkomen.

Jouw profiel

Je bent een zeer zelfstandige, inlevende en pro-actieve persoonlijkheid met hart voor onze doelgroep. Je kunt zelfstandig een visie vormen op de ideale Onderwijsmakelaar en zorgt ervoor dat die visie waarheid wordt. Je bent een netwerker en verbinder en werkt zonder moeite samen met zowel interne- als externe projectmedewerkers en organisaties. Je bent flexibel en stressbestendig. Omdat de Onderwijsmakelaar een nieuwe functie is die proefondervindelijk vorm moet gaan krijgen, kun je goed werken zonder al te veel kaders. Die kaders zet je zelf uit en werkt toe naar een goed resultaat.

Je hebt ervaring als studiecoach/lifecoach/jobcoach, kent het Nederlandse onderwijssysteem (op alle niveaus) op je duimpje en hebt ervaring met het leiden van een project. Daarnaast heb je kennis van de Participatiewet en ervaring met de doelgroep statushouders. Je hebt tenminste een HBO + werk- en denkniveau.

Tevens herken je jezelf in onze 6 kernwaarden: afspraak is afspraak, resultaat gericht ondernemerschap, teamwork, respect, integriteit en openheid.


Ons aanbod

Wij bieden jou een zeer uitdagende, zelfstandige opdracht in een dynamische werkomgeving. We bieden jou de kans om met al je creativiteit en inzet de kansen van statushouders binnen het onderwijs te vergroten en hun dromen een stapje dichterbij te brengen. Je krijgt veel vrijheid maar we verwachten wel resultaten. Je werkt mee aan een nieuwe vorm van dienstverlening voor statushouders waarin jij de kaders uitzet en het verschil kan maken voor nu en in de toekomst.

We bieden jou een tijdelijk contract voor één jaar voor 36 uur per week, vanaf 1 januari 2020 met een mogelijkheid tot verlenging voor nog een jaar tot en met 31 december 2021 via een payrollconstructie bij Randstad Payroll Direct.

Daarnaast bieden wij een salaris dat afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.406,-- bruto per maand bedraagt (schaal 10) bij een 36-urige werkweek. Verder:

 • Een vrij besteedbaar keuzebudget van 16,25% (opgebouwd uit vakantiegeld, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering) van je salaris; Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen;
 • Een tegemoetkoming van 80% van de reiskosten woon-werkverkeer als je met het openbaar vervoer naar het werk komt;
 • Een IPhone;
 • Aansluiting bij ABP-keuzepensioenfonds.

Meer informatie

Voor vragen over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met de heer Bram van der Veer, programmamanager vergunninghouders/basisvaardigheden, telefoonnummer 0611119966.

Voor vragen met betrekking tot de procedure kan je contact opnemen met de heer G. van Nuland, bereikbaar onder telefoonnummer 06-13034714 of via email g.vannuland@s-hertogenbosch.nl

Je ontvangt een uitnodiging, indien je voor een gesprek wordt geselecteerd.

De sollicitatie gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 1 november 2019.

 Interesse?

Solliciteer dan uiterlijk 27 oktober 2019 via onderstaand sollicitatieformulier!

 Vacaturenummer:

WXL2019-41

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Giel van Nuland van Gemeente 's-Hertogenbosch ( 073-615 5140 )

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente ’s-Hertogenbosch is een ambitieuze organisatie die met politiek en bewoners samenwerkt aan de uitbouw van het prachtige, vitale, sociale, kleurrijke en gastvrije ‘s-Hertogenbosch. We bouwen aan een topstad om te leven, wonen, werken en recreëren. Met haar 150000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een dynamische gemeente. Een gemeente waar mensen zich thuis voelen.

Werken in ’s-Hertogenbosch betekent werken in een inspirerende omgeving. Een prettige werkomgeving is van invloed op het plezier waarmee mensen werken. Dat heeft weer een positieve invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het werk. Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. We bieden je graag de ruimte om te groeien in je werk en om door te groeien naar een andere functie. Hiervoor hebben we veel opleidingsfaciliteiten en kun je allerlei cursussen volgen. Je leidinggevende ondersteunt en coacht je daarbij.

meer over Gemeente 's-Hertogenbosch

Adres

Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch

073 6155155