Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente 's-HertogenboschWeener XL Medewerker kwaliteitszorg team Participatie

Weener XL Medewerker kwaliteitszorg team Participatie

Vacature

Wij zoeken een kandidaat voor de functie

Medewerker kwaliteitszorg team Participatie

(24 uur per week)

De organisatie

Weener XL hecht grote waarde aan de kwaliteit van de uitvoering van de Participatiewet. De kwaliteitszorg van de teams die de participatiewet uitvoeren is in eerste instantie gericht op de dienstverlening aan onze klanten: burgers die onverhoopt een beroep moeten doen op het vangnet van de sociale zekerheid. Wij streven naar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Rechtvaardig, zorgvuldig, betrouwbaar en snel zijn in onze dienstverlening zijn belangrijke kenmerken. Kwaliteitszorg vraagt een permanente ontwikkeling van ons beleid en onze procedures en processen, liefst pro-actief. Daarnaast is er voortdurend aandacht voor de kwaliteit van onze medewerkers door middel van goede inwerkprogramma's, periodieke deskundigheidsbevordering, toetsen en controleren van beleid, processen en protocollen en door intervisie en/of collegiale consultatie. De kwaliteitszorg levert verder een belangrijke bijdrage aan een goedkeurende accountantsverklaring, en een juiste aanlevering aan de CBS en BUS en subsidieregelingen (ESF, AMIF) middels een juiste vulling van Civision samenlevingszaken en Competensys. De kwaliteitszorg bij de teams die de participatiewet uitvoeren wordt uitgevoerd door een medewerker kwaliteitszorg.

De afdeling Financieel Management en Informatiesturing is in brede zin verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen Weener XL en vanuit deze positie ligt bij hen de coördinerende rol. Afstemming tussen de teams en afdelingen en prioritering van werkzaamheden worden geborgd via een Integraal Kwaliteitsplan. Indien het Integraal Kwaliteitsplan hiertoe aanleiding geeft, kan het management besluiten om de functiebeschrijving hierop aan te passen.

De afdeling en het team

Team Participatie maakt onderdeel uit van de afdeling Cluster Werk & Participatie binnen Weener XL. Team Participatie is het aanspreekpunt voor mensen die een Participatiewet-uitkering hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het team coördineert het netwerk van sociale partners in het sociale domein voor maatschappelijke participatie en aanpak van meervoudige problematiek. Het team heeft drie taken namelijk:

 • Beoordelen of een klant van de arbeidsplicht ontheven moet worden
 • Ondersteuning en doorverwijzing naar andere instanties als er sprake is van problemen zoals schulden, psychische problemen, taal
 • Motivering, activering en stimulering tot zelfwerkzaamheid en maatschappelijke participatie
 • De werkconsulenten van team Participatie zijn onderverdeeld in wijken

De functie

De medewerker kwaliteitszorg verricht uitvoerende werkzaamheden op het gebied van kwaliteitszorg waaronder het toetsen van het te voeren en gevoerde beleid. In de uitwerking geven we hier de volgende prioritering aan:

 • Juridische kwaliteit
 • Dienstverlenende- en uitvoerende kwaliteit

Hij/zij rapporteert gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit van de dienstverlening. Hij/zij initieert verbeteringen in het uitvoeringsbeleid, in procedures en werkprocessen. De medewerker kwaliteitszorg heeft een rol in de deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de teams door middel van o.a. inwerk- en bijscholingsprogramma's, casuïstiekbesprekingen, intervisie en zo nodig individuele begeleiding. De medewerker kwaliteitszorg neemt deel aan verbetertrajecten op het terrein van kwaliteitszorg binnen de reguliere werkzaamheden dan wel in projectvorm. Tevens heeft de medewerker een belangrijke rol in de ondersteuning van de teamleider.

Kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering:

 • Borgen van de Juridische kwaliteit, check en ondersteuning bieden bij kwalitatief uitvoeren van de wet en de daaruit voortvloeiende regelgeving zoals gemeentelijke verordeningen en beleidsregels
 • Helpdesk zijn voor medewerkers van de teams binnen Werk & Participatie
 • Zorgdragen voor een inwerkprogramma van nieuwe medewerkers
 • Individuele begeleiding van medewerkers
 • Organiseren van casuïstiekbesprekingen, dan wel het aanleveren van input voor casuïstiekbespreking op basis van dagelijkse uitvoeringspraktijk en besluiten in het kader van bezwaar en beroep
 • Het leveren aan de teamleider van input met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit van het geleverde werk: dit ten behoeve van de bedrijfsvoering van het teams.
 • Input leveren voor de voortgangs-/ beoordelingsgesprekken met medewerkers van het teams
 • Het (laten) organiseren van individuele en/of collectieve deskundigheidsbevordering in samenwerking met opleidingen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de teams.

Steekproeven:

 • Uitvoeren van reguliere steekproeven op basis van interne en externe kwaliteitsnormen en/of vastgestelde werkprocessen en werkinstructies.
 • Uitvoeren van extra controles waar nodig en bij medewerkers in opleiding
 • Uitvoeren van controles op werkvoorraden en doorlooptijden

Uitvoeringsbeleid:

 • Signaleren en (mede) oplossen van hiaten/ knelpunten in de uitvoering van het beleid.
 • Bijdragen leveren aan de ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid, op basis van de dagelijkse praktijk dan wel in het kader van (nieuwe) wet- regelgeving.
 • Begeleiden van de implementatie van nieuw uitvoeringsbeleid en daarmee verbonden werkprocessen
 • Een goede samenwerking met de andere kwaliteitsmedewerkers
 • Bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kwaliteit
 • Levert inhoudelijke input voor de collectieve communicatie naar klanten (folders, nieuwsbrieven) alsmede de individuele kennisgevingen en brieven (Xential)

Daarnaast kunnen specifieke werkzaamheden/projecten (tijdelijk) worden opgedragen aan de medewerker kwaliteitszorg door de teamleider Participatie. Bijvoorbeeld heronderzoeksplannen, Informatieknooppunt, implementatie nieuwe wet- en regelgeving en bijbehorende werkprocessen.

Jouw profiel

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau (Juridische opleiding/Bestuurskunde)
 • Aantoonbare ervaring met kwaliteitswerk binnen het Sociaal Domein op gebied van Werk is een pré
 • Beschikt over actuele juridische kennis van de Participatiewet en je hebt een helikopterview.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Civision Samenlevingszaken en Competensys
 • Communicatief sterk te zijn en kennis over te kunnen dragen.
 • Kennis van lokaal beleid is een pré


Daarnaast herken je jezelf in onze 6 kernwaarden: afspraak is afspraak, integriteit, openheid, teamwork, respect en resultaatgericht ondernemerschap.

Wat wij bieden

 • een salaris dat afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 3.805,-- bruto per maand bedraagt (functionele schaal 9) bij een 36-urige werkweek;
 • een contract bij Randstad Payroll Direct tot 1 januari 2020 met een mogelijkheid tot verlenging;
 • een vrij besteedbaar keuzebudget van 16,25% (opgebouwd uit vakantiegeld, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering) van je salaris;
 • Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen;
 • een tegemoetkoming van 80% van de reiskosten woon-werkverkeer als je met het openbaar vervoer naar het werk komt;
 • een IPhone van de zaak;
 • aansluiting bij het ABP-keuzepensioenfonds.

Meer informatie

Voor vragen over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Annemarie Goulmy Afdelingshoofd van Cluster Participatie 073- 615 93 05 en Trees Baginda Teamcoördinator team Participatie. 073-615 96 58.

Voor vragen met betrekking tot de procedure kan je contact opnemen met de heer   G. van Nuland, bereikbaar onder telefoonnummer 06-13034714 of via email g.vannuland@s-hertogenbosch.nl

De eerste ronde gesprekken vinden plaats op woensdag 4 september in de middag en donderdag 5 september in de ochtend.


Interesse?

Solliciteer dan uiterlijk 29 augustus 2019 via bijgevoegd sollicitatieformulier.


Vacaturenummer

WXL2019-26


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Giel van Nuland van Gemeente 's-Hertogenbosch ( 073-615 5140 )

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente ’s-Hertogenbosch is een ambitieuze organisatie die met politiek en bewoners samenwerkt aan de uitbouw van het prachtige, vitale, sociale, kleurrijke en gastvrije ‘s-Hertogenbosch. We bouwen aan een topstad om te leven, wonen, werken en recreëren. Met haar 150000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een dynamische gemeente. Een gemeente waar mensen zich thuis voelen.

Werken in ’s-Hertogenbosch betekent werken in een inspirerende omgeving. Een prettige werkomgeving is van invloed op het plezier waarmee mensen werken. Dat heeft weer een positieve invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het werk. Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. We bieden je graag de ruimte om te groeien in je werk en om door te groeien naar een andere functie. Hiervoor hebben we veel opleidingsfaciliteiten en kun je allerlei cursussen volgen. Je leidinggevende ondersteunt en coacht je daarbij.

meer over Gemeente 's-Hertogenbosch

Adres

Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch

073 6155155