Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente 's-HertogenboschMedewerker geluid

Medewerker geluid

Vacature

Wij zoeken kandidaten voor de functie

 

Medewerker geluid  

 (36 uur) 

 

De functie

 • Het zelfstandig uitvoeren van akoestische onderzoeken, dan wel het begeleiden van de uitbesteding ervan, ten behoeve van de wettelijke taken op het gebied van o.a. Wet geluidhinder, Wet milieubeheer, Wabo, Wet ruimtelijke ordening en in de toekomst de Omgevingswet.
 •  Het bewaken en beoordelen van de geluidsemissie van gezoneerde industrieterreinen (zonebeheer).
 •  Het voeren van hogere waardenprocedures ingevolge de Wet geluidhinder voor industrieterreinen, wegverkeer en railverkeer.
 •  Adviseren en onderzoeken van de geluidsaspecten bij ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkeling voor industrie, wegen railverkeer.
 •  Adviseren aan de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor wat betreft geluidseisen voor vergunnings- en maatwerkvoorschriften en bij handhavingstrajecten. Het aanleveren van argumenten ten behoeve van een bestuurlijke afweging in die gevallen dat overschrijding van de streefwaarde redelijkerwijs niet kan worden voorkomen.
 •  Uitvoeren specialistische geluidmetingen en adviseren bij handhavende metingen. 
 •  Het begeleiden van projecten op het gebied van gevelsanering.
 •  Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het gemeentelijk geluidsbeleid.
 •  In de toekomst een rol spelen bij verdere ontwikkeling van thema's op het gebied van luchtkwaliteit en/of trillingen.

Het profiel

 • Technische of natuurwetenschappelijke HBO-opleiding bij voorkeur aangevuld met post- academische opleiding m.b.t. geluid: cursus Milieu-Geluid of de cursus Hogere Akoestiek;
 • 3-5 jaar relevante ervaring;
 • kennis en ervaring met rekenprogramma's voor geluid; bij voorkeur ervaring met GeoMilieu;
 • kennis en ervaring met geografische informatiesystemen (GIS) is een pré;
 • in staat zijn om verbinding te leggen tussen planontwikkeling, geluid en maatschappelijke/politieke ontwikkelingen. Geluidsvraagstukken kunnen benaderen vanuit  een gecombineerde technische, ruimtelijke en juridische invalshoek;
 • gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen of bereid dit te ontwikkelen;
 • communicatieve - en onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht;
 • een enthousiaste integrale teamspeler, met een resultaatgerichte en ondernemende instelling.

Ons aanbod

 • Een uitdagende klus in een prettige werkomgeving waarin open en direct communiceren, resultaat- en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan;
 • mogelijkheden om jezelf zowel op professioneel vlak als persoonlijk te ontwikkelen;
 • een tijdelijk dienstverband voor de duur van één jaar waarop bij goed en volledig functioneren een vast dienstverband volgt;
 • een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring tussen de € 2.795,- en € 4.225,- bruto per maand, o.b.v. een 36-urige werkweek, bedraagt;
 • de mogelijkheid om meer uren per week te werken om daarmee verlof te sparen;
 • prima mogelijkheden om plaats- en tijd onafhankelijk te werken;
 • een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05% (opgebouwd uit vakantiegeld, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering) van je salaris;
 • kom je met het openbaarvervoer naar het werk? Dan ontvang je een tegemoetkoming van 80% van de kosten;
 • een Iphone van de zaak;
 • aansluiting bij ABP-keuzepensioenfonds.

De afdeling

De afdeling Leefomgeving is één van de afdelingen van de sector Stadsontwikkeling. De afdeling is verantwoordelijk voor de beleidsadvisering, uitvoering van beleid en het ontwerpen van plannen op het gebied van openbare ruimte, verkeer en vervoer, natuur en landschap. Daarnaast zorgt de afdeling voor een goede kwaliteit van het milieu van de stad zodat er gezond kan worden gewoond en gewerkt. Dat betekent een goed beheer van het milieu en het zodanig vormgeven van ruimtelijke en bouwkundige plannen dat enerzijds de verdere milieubelasting acceptabel is voor lucht, bodem en water, en anderzijds ontwikkeling mogelijk is.

De afdeling bestaat uit ruim 40 enthousiaste, actieve mensen met hart voor de stad en gevoel voor kwaliteit van de openbare ruimte en milieu, verdeeld over vijf teams, waaronder het team milieu- en waterbeleid.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer B. Berendsen, hoofd afdeling Leefomgeving, via telefoonnummer (073) 615 3220 of met mevrouw E. Kramer-Welberts, teamleider Milieubeleid, via telefoonnummer (073) 615 9246.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de afdeling Personeelsmanagent van Stadsontwikkeling, via telefoonnummer (073) 615 5610 of door te mailen naar d.broos@s-hertogenbosch.nl

Omwille van de planbaarheid hebben wij onze agenda's vast vrij gemaakt op dinsdag 27 augustus 2019 voor een eerste gesprek.

De tweede gespreksronde is gepland op dinsdag 3 september 2019.

Interesse?

Alle vacatures en stageplaatsen van de gemeente 's-Hertogenbosch staan op ons arbeidsmarktplatform 'Werken bij 's-Hertogenbosch'

Jouw sollicitatie kun je uiterlijk zondag 18 augustus 2019 indienen via www.werkenbijs-hertogenbosch.nl.


VACATURENUMMER: SO2019-08

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente ’s-Hertogenbosch is een ambitieuze organisatie die met politiek en bewoners samenwerkt aan de uitbouw van het prachtige, vitale, sociale, kleurrijke en gastvrije ‘s-Hertogenbosch. We bouwen aan een topstad om te leven, wonen, werken en recreëren. Met haar 150000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een dynamische gemeente. Een gemeente waar mensen zich thuis voelen.

Werken in ’s-Hertogenbosch betekent werken in een inspirerende omgeving. Een prettige werkomgeving is van invloed op het plezier waarmee mensen werken. Dat heeft weer een positieve invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het werk. Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. We bieden je graag de ruimte om te groeien in je werk en om door te groeien naar een andere functie. Hiervoor hebben we veel opleidingsfaciliteiten en kun je allerlei cursussen volgen. Je leidinggevende ondersteunt en coacht je daarbij.

meer over Gemeente 's-Hertogenbosch

Adres

Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch

073 6155155