Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente 's-HertogenboschJuridisch beleidsmedewerker ROS

Juridisch beleidsmedewerker ROS

Vacature

Wij zoeken kandidaten voor de functie vanJuridisch beleidsmedewerker ROS

(36 uur)

De functie

Om onze afdeling te versterken zijn we op zoek naar een juridisch beleidsmedewerker met relevante inhoudelijke kennis en ervaring. Je houdt je als juridisch beleidsmedewerker bezig met de volgende taken:

 • Het (mede) opstellen van ruimtelijke plannen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening:
 •  het vervaardigen van regels, verbeeldingen, toelichtingen voor bestemmingsplannen;
 •  het binnen r.o.-procedures beoordelen van planschaderisico’s en het adviseren omtrent de afhandeling van daadwerkelijke planschadeclaims;
 •  het als lid van projectgroepen leveren van bijdragen op het gebied van RO-beleid en -regelgeving.
 • Het beoordelen van initiatieven die afwijken van geldende bestemmingsplannen en het adviseren m.b.t. de inpasbaarheid van dergelijke initiatieven:
 • het beoordelen in hoeverre initiatieven gewenst dan wel bezwaarlijk zijn, het adviseren m.b.t. de aanpassing van planvoornemens en het verzorgen van de correspondentie ter zake;
 • bij een wenselijk geachte ontwikkeling zorg dragen voor inpassing van het initiatief in een herziening of een afwijking van het bestemmingsplan;
 • het produceren van de ruimtelijk onderbouwing bij een afwijkingsbesluit en/of vaststelling van een voorbereidingsbesluit en het adviseren m.b.t. de voortgang van de procedure en de afhandeling van zienswijzen.
 • Het ontwikkelen en bewaken van ruimtelijk beleid op stads- en stadsdeelniveau:
 • het signaleren en analyseren van maatschappelijke en bestuurlijke processen en het van daaruit adviseren m.b.t. op te stellen ruimtelijke kaders;
 • het opstellen van structuurvisies en ook adviezen, beleidsnotities en voorstellen m.b.t. diverse onderwerpen op RO-gebied;
 • het bewaken van een samenhangend beleid op het gebied van juridische RO-vraagstukken, bestuurlijke legitimiteit en rechtszekerheid en het adviseren omtrent de toepassing van de RO-regelgeving.
 • Het opzetten en uitvoeren van inspraak-, vooroverleg- en zienswijzenprocedures ter voorbereiding van van een bestemmingsplan, een afwijking van een bestemmingsplan. Opstellen en bijdragen aan een structuurvisie. Deze taak houdt onder meer in:
 • het organiseren van een inspraakprocedure, het zorg dragen van de communicatie daarover;
 • naar aanleiding van de inspraak en het vooroverleg maken van een belangenafweging en het eventueel aanpassen van het plan;
 • het vertegenwoordigen van de gemeente als partij in procedures bij de Raad van State.
 • Het (leren) optreden als (afdelings-)projectleider m.b.t. ruimtelijke plannen en ruimtelijke ordeningsprocedures:
 • het opstellen van een productnotitie m.b.t. het te bereiken resultaat, de bijdragen van derden, de planning en de benodigde middelen;
 • het begeleiden en het bewaken van de (dynamische interactie) tussen alle betrokkenen;
 • het coördineren en het bewaken van de kwaliteit en de voortgang van RO-procedures;
 • het voorbereiden van externe opdrachtverlening, het opstellen van uitbestedingscontracten en de juridische en financiële bewaking van deze contracten.

Het profiel

 • Een recent afgeronde HBO-opleiding met specialisatie ruimtelijke ordening of vergelijkbare opleiding en minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt kennis van en interesse voor beleids- en bestuursprocessen en beschikt over goede sociale- en contactuele eigenschappen.
 • Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan jouw werkomgeving en bent constant op zoek naar maatwerkuitdagingen waarbij je niet bang bent om minder gebaande paden te betreden.
 • Je bent een duizendpoot die resultaatgericht, betrokken en met oog voor verhoudingen en doelstellingen aanstuurt op een gezamenlijk resultaat, waarbij je dwarsverbanden kunt leggen tussen verschillende beleidsterreinen.
 • Je bent inventief, creatief, zelfstandig, stressbestendig en zoekt (pro)actief de samenwerking met collega's en derden op. 

De afdeling

De afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (ROS) is een van de zeven (product)afdelingen van de sector Stadsontwikkeling. De afdelingen zijn zelfstandige, resultaatgerichte organisatie-eenheden die in een hoge mate integraal werken. Binnen de afdeling ROS worden onder andere de stedenbouwkundige plannen, transformatieopgaven en ruimtelijke (bestemmings-)plannen voorbereid en geproduceerd. De afdeling is in drie gebiedsgerichte teams georganiseerd, die elk bestaan uit stedenbouwers, juridisch beleidsmedewerkers en planvisualisten. De afdeling bestaat uit enthousiaste en actieve medewerkers, met hart voor de stad en voor hun professie.

Ons aanbod

Een geweldige stad met een prachtig buitengebied. Een gemeente die van buiten naar binnen kijkt en de kracht van bewoners, instellingen en bedrijven opzoekt. Een bedrijfscultuur die zich kenmerkt door hard werken in een ontspannen werkklimaat. Een uitdagend inhoudelijke opgave met passende arbeidsvoorwaarden.

Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 4.225,-- bruto per maand bedraagt (schaal 010). 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw E.M.A. Cammaert, hoofd afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, via telefoonnummer (073) 615 5350. of te mailen naar e.cammaert@s-hertogenbosch.nl

Voor vragen met betrekking tot de procedure kun je contact opnemen met mevrouw D. Broos via telefoonnummer (073) 615 5610.

Eventuele 1e gesprekken vinden plaats op: donderdag 7 maart 2019

Eventuele 2e gesprekken vinden plaats op: donderdag 14 maart 2019 

Interesse?

Alle vacatures en stageplaatsen van de gemeente 's-Hertogenbosch staan op ons arbeidsmarktplatform 'Werken bij 's-Hertogenbosch'

 Solliciteer vóór 18 februari 2019 via www.werkenbijs-hertogenbosch.nl

VACATURENUMMER: SO2019-04

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente ’s-Hertogenbosch is een ambitieuze organisatie die met politiek en bewoners samenwerkt aan de uitbouw van het prachtige, vitale, sociale, kleurrijke en gastvrije ‘s-Hertogenbosch. We bouwen aan een topstad om te leven, wonen, werken en recreëren. Met haar 150000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een dynamische gemeente. Een gemeente waar mensen zich thuis voelen.

Werken in ’s-Hertogenbosch betekent werken in een inspirerende omgeving. Een prettige werkomgeving is van invloed op het plezier waarmee mensen werken. Dat heeft weer een positieve invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het werk. Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. We bieden je graag de ruimte om te groeien in je werk en om door te groeien naar een andere functie. Hiervoor hebben we veel opleidingsfaciliteiten en kun je allerlei cursussen volgen. Je leidinggevende ondersteunt en coacht je daarbij.

meer over Gemeente 's-Hertogenbosch

Adres

Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch

073 6155155