Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente 's-HertogenboschHoofd afdeling Erfgoed

Hoofd afdeling Erfgoed

Vacature

Wij zoeken kandidaten voor de functie
 

Hoofd afdeling Erfgoed

(36 uur)

 

De functie

Het afdelingshoofd is integraal verantwoordelijk voor zijn/haar afdeling, d.w.z. verantwoordelijk voor kwantiteit en kwaliteit van de geleverde producten en diensten van de afdeling, voor het welzijn van de medewerkers en voor een efficiënte inzet van middelen, e.e.a. binnen de kaders die door de directie zijn gesteld

 • U geeft leiding aan de ruim 30 medewerkers van de afdeling:
  uw leidinggevende stijl is gericht op het ontwikkelen van mensen in hun werk tot zelfsturende verantwoordelijke medewerkers. U creëert alle condities voor een gunstig klimaat waarin de medewerkers hun capaciteiten ten volle kunnen benutten. U inspireert en coacht de medewerkers in hun werk. U bent helder over hetgeen u van de medewerkers verwacht in termen van te bereiken eindresultaten en over de beschikbare middelen/voorwaarden.
  Naast deze medewerkers zijn er nog ruim 125 vrijwilligers en een aantal ingehuurde collega’s werkzaam bij de afdeling.
 • U bent verantwoordelijk voor een goede bestuurlijke advisering op de vakgebieden van de afdeling en de opdrachten waar u ambtelijk opdrachtgever van bent. Daartoe neemt u deel aan het portefeuillehouder overleg en  woont u commissie- en raadsvergaderingen bij. Tevens vertegenwoordigt u ambtelijk de gemeente op de u toegewezen verantwoordelijkheden naar marktpartijen en burgers. U ontwikkelt een relevant lokaal, regionaal en landelijk netwerk.
 • U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de vakgebieden van de afdeling.
 • U hebt een visie op veranderende rolverdelingen en samenwerkingsvormen.
 • U ontwikkelt met stakeholders een visie op de beleidsterreinen van de afdeling en vertaalt deze visie in operationele doelen en acties.
 • U draagt bij aan het strategische beleid van de sector.
 • U bent opdrachtgever voor de projecten van de afdeling en in voorkomende situaties voor projecten die afdelingoverstijgend zijn.

 

De afdeling

De afdeling Erfgoed is een van de zeven productafdelingen van de sector Stadsontwikkeling. De afdelingen zijn in principe zelfstandige, resultaatgerichte organisatie-eenheden.
In 2015 is de afdeling Erfgoed ontstaan uit de samenvoeging van de afdelingen Stadsarchief, Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten en de taak Vestingwerken. Met deze samenvoeging is de cultuurhistorie van ’s-Hertogenbosch stevig op de kaart gezet en de historische kennis gebundeld. De afdeling is belast met het beheer van diverse (analoge, digitale en gedigitaliseerde) bronnen,  waaronder archieven, archeologische en bouwhistorische objecten. Op verschillende manieren wordt (de kennis van) ons erfgoed actief ingezet.
In de cultuurhistorische visie uit 2013 (‘Op weg naar 2029’) is de beleidsinhoudelijke koers uitgezet. In het daarop gebaseerde ondernemingsplan is de verdere invulling van afdeling Erfgoed vormgegeven. De afdeling bestaat uit vier teams (Beheer, Onderzoek, Publieksactiviteiten en Ontwikkeling & Advies) waarin alle vakdisciplines zijn vertegenwoordigd. De bronnen die wij beheren en de kennis die is opgebouwd worden op professionele wijze ingezet voor verder onderzoek. Zij dienen als inspiratiebron voor de ontwikkeling van de stad, zowel in economisch, ruimtelijk als in sociaal opzicht, en worden direct voor een groter publiek toegankelijk gemaakt. Daarin komen de disciplines archief (schrift, beeld en geluid), archeologie, bouwhistorie, monumentenzorg en erfgoedontwikkeling samen.
Samenwerking met partners binnen de gemeente en daarbuiten lokaal, regionaal, nationaal en internationaal, maakt een belangrijk onderdeel uit van het werk. Dit gebeurt met professionele organisaties en met heemkundekringen en diverse belangengroeperingen. Op landelijk niveau is de afdeling Erfgoed toonaangevend op het gebied van de kwaliteit van onderzoek en de vertaling van cultuurhistorische relicten in ruimtelijke plannen en publiekspresentatie.

Het profiel

Een ervaren, sterke manager, met een academische opleiding, met affiniteit voor en visie op de velden van de afdeling. Wij zoeken een people manager die in staat is tot integrale producten te komen en overzicht te houden op het brede werkterrein van de afdeling.
Vanwege de producten van de afdeling moet het hoofd Erfgoed beschikken over een natuurlijk talent voor communicatie en een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Ons aanbod

Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 6.574,-- bruto per maand bedraagt (schaal 14).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R.A. Kleijwegt, directeur Stadsontwikkeling, via telefoonnummer (073) 615 5602 of met de heer C. van Weert, personeelsmanager Stadsontwikkeling, via telefoonnummer (073) 615 5611.
Voor vragen met betrekking tot de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw F. Tasdemir, via telefoonnummer (073) 615 5147 of door te mailen naar f.tasdemir@s-hertogenbosch.nl

Eventuele 1e gesprekken vinden plaats op: vrijdag 9 februari 2018.
Eventuele 2e gesprekken vinden plaats op: vrijdag 16 februari 2018.

Tijdelijke proef anoniem solliciteren
Van 1 januari tot 1 juni 2018 hebben we een proef anoniem solliciteren. We maken de sollicitaties op alle reguliere externe functies die bij ons binnenkomen anoniem.

Interesse?

Alle vacatures en stageplaatsen van de gemeente 's-Hertogenbosch staan op ons arbeidsmarktplatform  'Werken bij 's-Hertogenbosch'

Solliciteer vóór 22 januari 2018 via www.werkenbijs-hertogenbosch.nl


VACATURENUMMER SO2017-17

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente ’s-Hertogenbosch is een ambitieuze organisatie die met politiek en bewoners samenwerkt aan de uitbouw van het prachtige, vitale, sociale, kleurrijke en gastvrije ‘s-Hertogenbosch. We bouwen aan een topstad om te leven, wonen, werken en recreëren. Met haar 150000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een dynamische gemeente. Een gemeente waar mensen zich thuis voelen.

Werken in ’s-Hertogenbosch betekent werken in een inspirerende omgeving. Een prettige werkomgeving is van invloed op het plezier waarmee mensen werken. Dat heeft weer een positieve invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het werk. Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. We bieden je graag de ruimte om te groeien in je werk en om door te groeien naar een andere functie. Hiervoor hebben we veel opleidingsfaciliteiten en kun je allerlei cursussen volgen. Je leidinggevende ondersteunt en coacht je daarbij.

meer over Gemeente 's-Hertogenbosch

Adres

Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch

073 6155155