Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente 's-HertogenboschAdviseur bodemonderzoek

Adviseur bodemonderzoek

Vacature

Wij zoeken kandidaten voor de functie

Adviseur bodemonderzoek

(32 uur)

De functie

 • Het (laten) uitvoeren van bodemonderzoeks- en saneringsprojecten. Hieronder vallen de volgende deeltaken:
       *   het uitoefenen van de opdrachtgeverrol ten opzichte van de uitvoerende adviesbureaus en aannemersbedrijven;
       *   het beoordelen van de projecten op technische en financiële gronden;
       *   het communiceren met bestuur, publiek en andere belanghebbenden over de consequenties (milieu, gezondheid, financiën) van bodemprojecten.
 • Adviseren over bodemaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen (bestemmingsplannen, bouwprojecten).
 • Advisering over bodemaspecten bij vergunning- en meldingsprocedures (bouwen, milieu, grondwater, grondstromen, WKO).
 • Afhandelen van beschikkingen en meldingen in het kader van de Wet Bodembescherming.
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het bodem- en ondergrondbeleid (bevorderen duurzaam gebruik van de ondergrond) in samenhang met andere relevante beleidsterreinen (met name water, energie).
 • Verstrekken van bodeminformatie voor diverse doeleinden (grondtransacties, civiele werken).
 • Stimuleren van bodemsanering door derden middels overleg en voorlichting.
 • Functioneel beheer van het bodeminformatiesysteem (IBIS).
   

Het profiel

-    HBO Milieuhygiëne (specialisatie Bodem);
-    minimaal 3-5 vijf jaar relevante werkervaring;
-    zelfstandige, resultaatgerichte en flexibele werkhouding;
-    goede onderhandelingsvaardigheden, gekoppeld aan een goede presentatie;
-    sterk analytisch vermogen en overtuigingskracht;
-    sterke mondelinge en schriftelijke communicatie;
-    een goede teamgeest;
-    in staat zijn het eigen werk te plannen en te organiseren;
-    samenwerkingsgericht;
-    een goede inzet.

De afdeling

De afdeling Leefomgeving is één van de afdelingen van de sector Stadsontwikkeling. De afdeling is verantwoordelijk voor de beleidsadvisering, uitvoering van beleid en het ontwerpen van plannen op het gebied van openbare ruimte, verkeer en vervoer, natuur en landschap. Daarnaast zorgt de afdeling voor een goede kwaliteit van het milieu van de stad zodat er gezond kan worden gewoond en gewerkt. Dat betekent een goed beheer van het milieu en het zodanig vormgeven van ruimtelijke en bouwkundige plannen dat enerzijds de verdere milieubelasting acceptabel is voor lucht, bodem en water, en anderzijds ontwikkeling mogelijk is.
De afdeling bestaat uit ruim 40 enthousiaste, actieve mensen met hart voor de stad en gevoel voor kwaliteit van de openbare ruimte en milieu, verdeeld over vijf teams, waaronder het team Bodem.
De bodemtaken betreffen onder andere het uitvoeren van bodemonderzoek- en bodemsaneringsprojecten, deels via het gemeentelijke ISV-bodemprogramma, en het uitvoeren van de Wet Bodembescherming.

Ons aanbod

Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 4.225,- bruto per maand bedraagt (schaal 010).

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer B. Berendsen, hoofd afdeling Leefomgeving, via telefoonnummer (073) 615 3220.
Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw F. Tasdemir, via telefoonnummer (073) 615 5147 of door te mailen naar f.tasdemir@s-hertogenbosch.nl.

Eventuele 1e gesprekken vinden plaats op:      dinsdag 30 oktober 2018
Eventuele 2e gesprekken vinden plaats op:      dinsdag 6 november 2018

Interesse?

Alle vacatures en stageplaatsen van de gemeente 's-Hertogenbosch staan op ons arbeidsmarktplatform  'Werken bij 's-Hertogenbosch'

Solliciteer vóór 20 oktober 2018 via www.werkenbijs-hertogenbosch.nl


VACATURENUMMER: SO2018-14

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente ’s-Hertogenbosch is een ambitieuze organisatie die met politiek en bewoners samenwerkt aan de uitbouw van het prachtige, vitale, sociale, kleurrijke en gastvrije ‘s-Hertogenbosch. We bouwen aan een topstad om te leven, wonen, werken en recreëren. Met haar 150000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een dynamische gemeente. Een gemeente waar mensen zich thuis voelen.

Werken in ’s-Hertogenbosch betekent werken in een inspirerende omgeving. Een prettige werkomgeving is van invloed op het plezier waarmee mensen werken. Dat heeft weer een positieve invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het werk. Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. We bieden je graag de ruimte om te groeien in je werk en om door te groeien naar een andere functie. Hiervoor hebben we veel opleidingsfaciliteiten en kun je allerlei cursussen volgen. Je leidinggevende ondersteunt en coacht je daarbij.

meer over Gemeente 's-Hertogenbosch

Adres

Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch

073 6155155