Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente OssIntegrale Gebiedsopzichter

Integrale Gebiedsopzichter

Vacature

 Team Uitvoering is op zoek naar een:

Integrale Gebiedsopzichter

Gemeente Oss

Mbo, tussen €1705 en €3376, schaal 5 t/m 8, regulier, vast, 36 uur

Wat ga je doen?

 • Rechtstreeks aansturen van de buitendienstmedewerkers van je gebied.
 • Onderhouden van contacten met burgers en bedrijven over uitvoeringsverzoeken e.d.
 • Onderhouden van contacten met aannemers en leveranciers.
 • Integraal verzorgen van de uitvoeringsvoorbereiding van bestekken, verzoeken en meldingen binnen je gebied. En ook het integraal uitvoeren van een aantal bovenwijkse taken.
 • Toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden door de diverse aannemers en leveranciers.
 • Werkplanningen maken en meer- en minderwerk registreren en verrekenen.
 • Verzorgen van de administratieve en financiële afhandeling van de bestekken binnen je gebied.
 • Adviseren van de verlening van diverse vergunningaanvragen binnen je gebied.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de vak- en gebiedsbeheerders.
 • Deelname aan diverse (gebieds)overleggen.
 • Deelname aan de piketdienst van de afdeling IBOR/Team Uitvoering.
 • Coördinator winter/strooidienst.


Wat vragen we?

 • Een afgeronde mbo-4 opleiding, bij voorkeur Civieltechniek en/of Groen- en Cultuurtechniek.
 • Aantoonbare affiniteit met zowel Civieltechniek als Groen- en Cultuurtechniek.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Goede contactuele eigenschappen.


Wat bieden we?

 • De gemeente Oss biedt volop ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers met initiatief en lef. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en varieert van aanloopschaal 5 (minimaal € 1.705, - bruto per maand) tot functieschaal 8 (maximaal € 3.376, - bruto per maand) op basis van een fulltime dienstverband. Op termijn is er een kans om door te groeien naar de uitloopschaal.
 • Daarnaast biedt de gemeente Oss een 36-urige werkweek, (mogelijkheid tot parttime werken), flexibele werktijden, ruime verlofregeling, veel aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling, goede opleidingsmogelijkheden, bedrijfsfitness, cafetariamodel en een gunstige ouderschapsverlofregeling.


Wie is onze ideale kandidaat?

Onze ideale kandidaat is een teamspeler die ook prima alleen kan werken. Die praktisch en pragmatisch is. Maar die bovenal integraal kan werken en kennis heeft van zowel de blauwe, grijze maar vooral groene aspecten van het werk als Integraal Gebiedsopzichter.

Welke competenties/vaardigheden bezit je?

 • Aansturen: anderen voorzien van heldere instructies en richtlijnen. Tijdig actie ondernemen in geval van problemen.
 • Delegeren: eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze overdragen aan de juiste medewerkers.
 • Groepsgericht leiderschap: richting en sturing geven aan een groep. Samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven.
 • Tactisch gedrag: als er zich problemen of kansen voordoen, de eigen gedragsstijl/tactiek/strategie veranderen om een gesteld doel te bereiken, improvisatie- en omschakelvermogen.


Competenties

 • Zelfstandigheid
 • Mondelinge communicatie
 • Samenwerken
 • Schriftelijke communicatie


Hoe ziet ons team eruit?

Team Uitvoering van de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR) bestaat uit bijna 55 FTE. en bevat alle disciplines die je in de Openbare Ruimte tegen komt. Denk hierbij aan het organiseren van de markt en kermissen, het beheer en onderhoud van parkeermeters, het maaien van het gras, snoeien van bomen maar ook het aanleggen van rioolaansluitingen.

Wil je meer informatie?

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Gerard Derks, teamleider Uitvoering, via telefoonnummer: [06] 51844209 of g.derks@oss.nl. Of kijk op www.werkenbijdegemeenteoss.nl.

Ligt hier voor jou een uitdaging?

Reageer dan uiterlijk maandag 26 augustus 2019 t.a.v. Renske van Dijk, P&O-adviseur via het online sollicitatieformulier. Wij hebben bewust gekozen voor een lange wervingsperiode. Wij gunnen iedereen in zijn/haar vakantie de tijd om na te denken of deze mooie functie past.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Over de organisatie

In Oss wordt gewoond, gereisd, gerecreëerd, gestudeerd, gespeeld, gebouwd, geld verdiend, etc. We helpen elkaar, werken samen, sporten samen, brengen elkaar op ideeën, inspireren elkaar. We maken samen ruzie, nemen dingen van elkaar af en vernielen spullen die van een ander of ons samen zijn. Er wordt – kortom – geleefd in Oss, het is een levendige gemeenschap.

meer over Gemeente Oss

Adres

Raadhuislaan 2
5341 GM Oss

0412-629911