Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente OpmeerJuridisch beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Juridisch beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Vacature

De afdeling Ruimte en Ondernemen (RO) maakt deel uit van de sector Grondgebiedzaken. Zij voert taken uit op het gebied van openbare orde, veiligheid, bijzondere wetten, ruimtelijke ordening, vergunningverlening, toezicht en handhaving en, economie. Voor deze afdeling zijn we op zoek naar een

JURIDISCH BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJKE ORDENING
voor 36 uur per week

Wat ga je doen?
Als juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening werk je aan het vormgeven van het ruimtelijke beleid in de gemeente Opmeer. Naast je hoofdtaak, het actualiseren van de bestemmingsplannen, houd je je bezig met het behandelen van ingekomen planologische verzoeken. Je coördineert en begeleidt de totstandkoming van bestemmingsplannen of bestemmingsplanwijzigingen en je stelt privaatrechtelijke overeenkomsten op met ontwikkelende partijen. Je begeleidt de verschillende (juridische) procedures (inspraakprocedures, Wabo-omgevingsvergunningprocedures, Wro-procedures) en verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten van ruimtelijke plannen. Jij bent als intern projectleider in staat om zelf de planregels en toelichting te schrijven, maar kunt met name ook stedenbouwkundige adviesbureaus aansturen. Jij verzorgt de eventuele aanbestedingsprocedure.

Je geeft advies over, geeft vorm aan en verricht onderzoek ten behoeve van het beleid op het terrein van ruimtelijke ordening c.q. omgevingsrecht. Daarnaast signaleer, analyseer en adviseer je over de consequenties van landelijke ontwikkelingen voor het gemeentelijke beleid en draag je zorg voor regionale afstemming.

Je hebt direct contact met het gemeentebestuur en met betrokkenen en beschikt over een politieke antenne. Je gaat erop uit om informatie waar nodig op te halen en je maakt de vertaalslag van buiten naar binnen. Je bent goed in staat om de gemeente te vertegenwoordigen indien nodig in rechte en je adviseert over bezwaar- en beroepschriften. Het afhandelen van planschadeverzoeken is voor jou niet nieuw.

Als onderdeel van de functie, wordt je projectleider voor het opstellen van het Omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet.

Wat zoeken wij?

Je beschikt over de kerncompetenties die de gemeente Opmeer van haar medewerkers vraagt: integriteit, klantgerichtheid, kwaliteitsbewustzijn en resultaatgerichtheid.

Specifiek beschik je over een afgeronde opleiding op academisch niveau (Planologie, Rechten, Geografie of vergelijkbaar) en hebt ten minste drie jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Ook is je kennis up-to-date van de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie die direct of indirect met het werkveld te maken hebben. Je schrijft heldere, juridisch goed onderbouwde bestuurlijke voorstellen en hebt ervaring met het schrijven van beleidsnotities. Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie is een must.

Je bent een teamspeler die verantwoordelijkheid durft te nemen en collega’s weet te betrekken bij de plannen. Ook heb je een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, werk je transparant en zorgvuldig, ben je in staat om dwarsverbanden te leggen en om buiten de bestaande kaders te denken en te werken.

Omdat we een kleine gemeente zijn, ben je zelfstandige eenpitter in de functie: er komt veel werk op je af waardoor je in staat moet zijn om doortastend, praktisch te handelen en het werk te plannen en te organiseren.

Ervaring met de nieuwe denk- en werkwijze van de Omgevingswet alsmede vraagstukken over het buitengebied is een pré.

Wat bieden wij?
Je krijgt een boeiende functie met veel afwisseling. In Opmeer werken betekent korte lijnen en veel verantwoordelijkheid. We stimuleren ontwikkeling op zowel persoonlijk als vakinhoudelijk niveau met een zeer interessant opleidingsbeleid.

Selectiegesprekken

De selectiegesprekken zijn gepland in week 39 en 40.

 

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Nico Bleeker van Gemeente Opmeer ( 0226 - 363 374)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Opmeer is werken bij een kleine werkgever. Werken in Opmeer betekent ook open staan voor een nieuwe rol van de overheid. Dat je ook over de grenzen van jouw vak durft te kijken. Dat je houdt van samenwerken. Dat je oog hebt voor politieke verhoudingen en maatschappelijke gevolgen van beleid. Werken in Opmeer is werken aan kwaliteit. Want we willen continu de dienstverlening verbeteren.

meer over Gemeente Opmeer

Adres

Klaproos 1
1716 VS Opmeer

0226 363333