Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente OpmeerGegevensbeheerder Kern- Basisregistratie BAG & BGT

Gegevensbeheerder Kern- Basisregistratie BAG & BGT

Vacature

Gemeente Opmeer

Opmeer is een krachtige en zelfstandige plattelandsgemeente in het hart van Midden-Westfriesland (NH). Het bestaat uit acht kernen met ruim 11.000 inwoners en heeft een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Het heeft de charme van een landelijk leefklimaat en kent een rijke (zichtbare) historie. De gemeente kent een levendig en bloeiend verenigingsleven en een sterke onderlinge betrokkenheid van de inwoners. 


De organisatie

De ambtelijke organisatie maakt momenteel een ontwikkeling door met als doelstelling een zelfstandige gemeente te blijven. Daarom willen we goed toegerust zijn om al onze taken goed uit te kunnen blijven oefenen. We willen volwaardig aanwezig zijn bij regionale zaken en de nieuwe ontwikkelingen, waar nodig in samenwerking met partners, actief oppakken. Dit vraagt om medewerkers die taakvolwassen opereren en vaardigheden hebben om goede samenwerkingsverbanden aan te gaan.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie sectoren: Bestuurs- en Organisatieondersteuning, Grondgebiedzaken en Samenlevingszaken. De eenheid Informatie- & Gegevensmanagement (I&G) maakt deel uit van de sector Bestuur- en Bedrijfsondersteuning.


Informatie- & Gegevensmanagement (I&G)

De eenheid Informatie- & Gegevensmanagement (I&G) voert taken uit op het gebied van data verbinden, het ontsluiten van informatie, participeren en samenwerken met ketenpartners en het beheer van de informatievoorziening. Voor het beheren van geodata, zijn we op zoek naar een enthousiaste

GEGEVENSBEHEERDER KERN-BASISREGISTRATIE BAG & BGT

voor 22 uur per week

Wat ga je doen?

 • Beoordelen van relevante geo- gegevens uit de stroom documenten en bestanden. Deze filteren, verwerken en afhandelen binnen de daarvoor gestelde termijnen in de registratie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verwerken van mutaties uit de jaarlijkse mutatiedetectie, na een opgeleverde meting van een project, uit plantopografie, mutaties uit wegen- en groenbeheer of na terugmeldingen.
 • De juiste gebeurtenis en procedure uitvoeren bij vraagstukken.
 • Ondersteunende werkzaamheden uitvoeren bij het verwerken van kwaliteits- en consistentiecontroles.
 • Uitgeven, vastleggen, muteren en afvoeren Openbare ruimte Naam.
 • Uitgeven en opstellen huisnummerbesluiten en aanvragen postcodes bij PostNL; overleg met betrokkenen over nummering en her nummering van objecten.
 • Onderzoek- en herstelwerkzaamheden en, in voorkomende gevallen, hierover overleg voeren met de betrokkenen.
 • Het in behandeling nemen van in- en externe terugmeldingen.
 • Het op grond van zowel in- als externe terugmeldingen/bevindingen/onderzoek opstellen van brondocumenten zoals proces-verbaal van constatering of ambtelijke verklaringen/administratieve correcties naar aanleiding van onderzoek en het verwerken van deze brondocumenten in de registratie conform de richtlijnen van de wetgeving.
 • Input leveren voor halfjaarrapportages t.b.v. management en mogelijke kwaliteitsaudits.
 • Bijhouden proceshandboeken, mandaatregeling en logboek.
 • Vastleggen, muteren en afvoeren van de (pand/lig/standplaats) geometrie.
 • Verrichten van diverse (CAD) tekenwerkzaamheden binnen Topocad 9.9 of Geocad 7.7.
 • Beantwoorden van vragen met betrekking tot de registratie van zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Meedenken en oplossingen aandragen voor eventuele risico’s bij implementatie nieuwe wettelijke verplichtingen.
 • Aandeel leveren in het opstellen van de nieuwe werkprocessen bij implementatie nieuwe wettelijke verplichtingen.
 • Afhandelen exploratieverzoeken vanuit de BOR.
 • Afhandelen mutatieoproepen, en indienen vooraankondigingsverzoeken (bij automatische koppeling) bij de SVB.
 • Afhandelen meldingen vanuit de WOZ-beheerder.

Wat zoeken wij?

Je beschikt over de kerncompetenties die de gemeente Opmeer van haar medewerkers vraagt: integriteit, klantgerichtheid, kwaliteitsbewustzijn en resultaatgerichtheid. 

Daarnaast heb je:

 • MBO+ werk en denkniveau;
 • voldoende vaardigheid in de communicatie met collega’s en derden.
 • Van onderstaande reeds kennis óf een grote dosis motivatie dit te leren;
 • kennis van wetgeving, informatiemodellen en werkzaamheden omtrent de BGT en de BAG;
 • kennis en een goed begrip van de positie van de BGT en de BAG in het stelsel van basisregistraties;
 • kennis en kunde in Topocad of geocad, NGDW, stufconnector en Model editor;
 • kennis van gegevenswoordenboeken, object/entiteitmodellen t.b.v. de BAG/BGT.


Je bent:

 • in staat theoretische kennis in de praktijk toe te passen;
 • nauwgezet, punctueel en verantwoordelijkheidsgevoel voor de BGT en BAG producten;
 • flexibel en denkt in oplossingen.

Naast kennis en ervaring bepalen de volgende gedragskenmerken jouw profiel: communiceren, adviseren, samenwerken, plannen en organiseren, initiatieven nemen, omgevingsgericht handelen, resultaatgericht handelen, problemen oplossen, analyseren.


Wat bieden wij?

Je krijgt een boeiende functie met veel afwisseling. In Opmeer werken betekent korte lijnen en veel verantwoordelijkheid. We stimuleren ontwikkeling op zowel persoonlijk als vakinhoudelijk niveau met een zeer interessant opleidingsbeleid.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Nico Bleeker van Gemeente Opmeer ( 0226 - 363 374)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Opmeer is werken bij een kleine werkgever. Werken in Opmeer betekent ook open staan voor een nieuwe rol van de overheid. Dat je ook over de grenzen van jouw vak durft te kijken. Dat je houdt van samenwerken. Dat je oog hebt voor politieke verhoudingen en maatschappelijke gevolgen van beleid. Werken in Opmeer is werken aan kwaliteit. Want we willen continu de dienstverlening verbeteren.

meer over Gemeente Opmeer

Adres

Klaproos 1
1716 VS Opmeer

0226 363333