Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente OpmeerGegevens- en contractmanager

Gegevens- en contractmanager

Vacature

Gemeente Opmeer

Opmeer is een krachtige en zelfstandige plattelandsgemeente in het hart van Midden-Westfriesland (NH). Het bestaat uit acht kernen met ruim 11.000 inwoners en heeft een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Het heeft de charme van een landelijk leefklimaat en kent een rijke (zichtbare) historie. De gemeente kent een levendig en bloeiend verenigingsleven en een sterke onderlinge betrokkenheid van de inwoners.

De organisatie

De ambtelijke organisatie maakt momenteel een ontwikkeling door met als doelstelling een zelfstandige gemeente te blijven. Daarom willen we goed toegerust zijn om al onze taken goed uit te kunnen blijven oefenen. We willen volwaardig aanwezig zijn bij regionale zaken en de nieuwe ontwikkelingen, waar nodig in samenwerking met partners, actief oppakken. Dit vraagt om medewerkers die taakvolwassen opereren en vaardigheden hebben om goede samenwerkingsverbanden aan te gaan.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie sectoren: Bestuurs- en Organisatieondersteuning, Grondgebiedzaken en Samenlevingszaken. De eenheid Informatie- & Gegevensmanagement (I&G) maakt deel uit van de sector Bestuur- en Bedrijfsondersteuning.atie- & Gegevensmanagement (I&G)

Onze gemeente is een gegevens verzamelende en verwerkende organisatie. Data zijn losse gegevens welke zijn geregistreerd in operationele systemen & applicaties, zoals gegevens rond klanten, klantcontacten, producten, facturen, aanvragen, etc. Uit data wordt informatie onttrokken door bewerking, combinatie en analyse. Informatie heeft een toepassing, is bedoeld om een vraag te beantwoorden, heeft context en betekenis. Zodra, zowel intern ( binnen de organisatie en bestuur) als extern ( burgers en bedrijven), de behoefte ontstaat beroep te doen op onze informatievoorziening, faciliteren en ondersteunt de eenheid Informatie- & Gegevensmanagement (I&G) deze bedrijfsprocessen, waarbij informatie bereikbaar, integer (nauwkeurig, volledig & correct), transparant én tijdig beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast leidt informatie tot kennis, welke bijvoorbeeld tot veranderingen kunnen leiden. Onze eenheid is daarin vooruitstrevend, denkt toekomstgericht en is continue in ontwikkeling. Voor deze afdeling zijn we op zoek naar een


GEGEVENS- en CONTRACTMANAGER

voor 36 uur per week

Wat ga je doen?

 • Functioneel applicatiebeheerder van de midoffice-applicatie; Makelaarssuite van PinkRoccade
 • Het vastleggen van autorisaties van afnemers van de gegevens en dit onderhouden volgens eisen gesteld aan de accountantscontrole en/of wetgeving als AVG;
 • Participeren in overlegvormen en actief afstemming zoeken zowel in- als extern met deelnemende partijen en vertegenwoordigd de organisatie daarbij;
 • Opstellen van beleid met betrekking tot éénmalige vastlegging en het meervoudig gebruik van gegevens;
 • Stimuleren van het binnengemeentelijk gebruik van (basis)gegevens;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent bestaand en nieuw beleid en procedures daar waar wettelijke kaders, maatschappelijke en technologische trends een verandering teweeg brengen welke consequenties hebben voor de inrichting of het gebruik van Gegevens;
 • Gevraagd en ongevraagd doen van verbetervoorstellen om gegevens en andere (authentieke) gegevensverzamelingen met elkaar te verbinden, up-to-date, volledig en consistent te houden;
 • Toezien op de kwaliteit van de gegevens binnen het gegevensmagazijn in de midoffice en het aanspreken van de applicatie- / gegevensbeheerder van de betreffende (bron)applicatie wanneer niet op de juiste wijze gebruik wordt gemaakt van gegevens, procedures, beleid en afspraken omtrent gegevensbeheer;
 • Beheert de softwarecatalogus en participeert in de regionale werkgroep softwarecatalogus;
 • Leveren van managementrapportages;
 • Inventariseren van informatiebehoeften intern, waarmee o.a. een bijdrage aan het op te stellen afdelingsplan geleverd kan worden;
 • Initiëren van projecten , kan invulling geven aan de rol van projectleider en kan ondersteuning bieden bij andere projectmatige werkzaamheden.
 • Bijhouden van een kennisnetwerk rondom het verbinden, bijhouden en aansluiten van gegevensstromen;
 • Het toezien op de naleving van de Service Level Agreement en actief handhaven op de Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) met IT-leverancier SSC DeSom;
 • Participeren in het operationeel overleg, het tactisch- en planningsteamoverleg voor afstemming met deelnemende partijen in regionaal verband en IT-leverancier SSC DeSom;
 • Participeren in het Informatiemanagers- en contractmanagersoverleg ter ondersteuning van strategisch te maken keuzen, het zoeken van afstemming en delen van kennis;
 • Inventariseren en bespreken van mogelijkheden en oplossingen in overleg met de regionale contractmanagers op basis van de gesignaleerde informatiebehoefte binnen de organisatie;
 • Het stimuleren, bewaken en actief sturen op afhandelingstermijnen inzake verzoeken (wijzigingen en meldingen) in de applicatie TopDesk;
 • Ontwikkelen en onderhouden van leveranciersrelaties,- accountmanagersrelaties- en beheerderrelaties;
 • Het creëren en beheren van een centrale opslag voor contracten conform de eisen gesteld aan de archiefwet;
 • Controleren van facturen en contracten op actualiteit, volledig- en juistheid en deze afstemmen met de betreffende gebruiker;
 • Het verwerken van facturen, leveren van financiële managementrapportages en tijdig adviseren, daar waar nodig, waar over- en of onderbesteding uit blijkt;
 • Biedt ondersteuning bij projectmatige werkzaamheden.


Wat zoeken wij?

 • Iemand die over onderstaande beschikt of gedreven is zich deze kennis en ervaringen eigen te maken;
 • HBO/academisch werk- en denkniveau op het gebied van Informatiemanagement, Bedrijfsinformatica of Bedrijfskunde;
 • Kennis van databases, query’s, gegevensverzamelingen, relaties tussen processen en applicaties, gegevenswoordenboek, object/entiteitmodellen, zicht op terugmeld verplichtingen;
 • Opleiding BiSl en kennis van Itilprocessen;
 • Ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van afdeling/organisatie alsmede het doen van voorstellen.
 • Ervaring met project- en procesmanagement.
 • Ervaring met het be- en afhandelen van specialistische vraagstukken en adviestrajecten.
 • Beschikt over de vaardigheid om verschillende belangen binnen de gegevenshuishouding te onderzoeken en te stroomlijnen.

Je beschikt over de kerncompetenties die de gemeente Opmeer van haar medewerkers vraagt: integriteit, klantgerichtheid, kwaliteitsbewustzijn en resultaatgerichtheid.


Wat bieden wij?

Je krijgt een boeiende functie met veel afwisseling. In Opmeer werken betekent korte lijnen en veel verantwoordelijkheid. We stimuleren ontwikkeling op zowel persoonlijk als vakinhoudelijk niveau met een zeer interessant opleidingsbeleid.

Het salaris voor deze functie is afhankelijk van opleiding en ervaring en is voorlopig gewaardeerd in schaal 9. Bij een 36 urige werkweek bedraagt dit minimaal € 2.675 en maximaal € 3.929 per maand (peildatum 1 oktober 2019).

De gemeente Opmeer heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden.


Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Marleen van der Honing , coördinator I&G, telefoon: 06-53267082. Informatie over de sollicitatieprocedure kun je krijgen bij Anja de Groen van bureau P&O, telefoon 0226 – 363 353.

 

Selectiegesprekken

De selectiegesprekken zijn gepland op donderdag 28 november 2019.

Belangstelling?

Word jij enthousiast van deze functie? Dan zien wij jouw sollicitatie met belangstelling tegemoet.

Solliciteren kan tot 20 november 2019


 Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Anja de Groen van Gemeente Opmeer ( 0226-363353)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Opmeer is werken bij een kleine werkgever. Werken in Opmeer betekent ook open staan voor een nieuwe rol van de overheid. Dat je ook over de grenzen van jouw vak durft te kijken. Dat je houdt van samenwerken. Dat je oog hebt voor politieke verhoudingen en maatschappelijke gevolgen van beleid. Werken in Opmeer is werken aan kwaliteit. Want we willen continu de dienstverlening verbeteren.

meer over Gemeente Opmeer

Adres

Klaproos 1
1716 VS Opmeer

0226 363333