Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente OpmeerBeleidsmedewerker omgevingswet/economie

Beleidsmedewerker omgevingswet/economie

Vacature

Opmeer is een krachtige en zelfstandige plattelandsgemeente in het hart van Midden-Westfriesland (NH). Het bestaat uit acht kernen met bijna 12.000 inwoners en heeft een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Het heeft de charme van een landelijk leefklimaat en kent een rijke (zichtbare) historie. De gemeente kent een levendig en bloeiend verenigingsleven en een sterke onderlinge betrokkenheid van de inwoners.


De organisatie

De ambtelijke organisatie maakt momenteel een ontwikkeling door met als doelstelling een zelfstandige gemeente te blijven. Daarom willen we goed toegerust zijn om al onze taken goed uit te kunnen blijven oefenen. We willen volwaardig aanwezig zijn bij regionale zaken en de nieuwe ontwikkelingen, waar nodig in samenwerking met partners, actief oppakken. Dit vraagt om medewerkers die taakvolwassen opereren en vaardigheden hebben om goede samenwerkingsverbanden aan te gaan.


De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie sectoren: Bestuurs- en Organisatieondersteuning, Grondgebiedzaken en Samenlevingszaken.


Ruimte en Ondernemen

De afdeling Ruimte en Ondernemen (RO) maakt deel uit van de sector Grondgebiedzaken. Zij voert taken uit op het gebied van openbare orde, veiligheid, bijzondere wetten, ruimtelijke ordening, milieu, vergunningverlening, toezicht en handhaving en economie. Voor deze afdeling zijn we op zoek naar een


Beleidsmedewerker Omgevingswet/Economie

voor 36 uur per week


Wat ga je doen?

Als beleidsmedewerker Omgevingswet fungeer je als adviseur voor de organisatie en het bestuur op het brede vlak van de Omgevingswet en de Wet ruimtelijke ordening. Je werkt aan zowel de beleidsontwikkeling als de –uitwerking daarvan. Op deze gebieden ben je adviseur van het college, de portefeuillehouders en het management als het gaat om complexe ruimtelijke vraagstukken en –procedures. Ruimtelijke vraagstukken en –procedures die uiteen kunnen lopen van bijvoorbeeld een onderzoek naar revitalisatie van recreatieparken en mogelijke herinrichting van inbreidingslocaties.

Bij dergelijke vraagstukken ben jij (deel)projectleider. Ook stel je zelfstandig exploitatieovereenkomsten op voor ruimtelijke projectplannen. Je organiseert, en neemt deel aan in- en externe overlegverbanden met diverse partijen. Zowel overheid als niet- overheid, burgers en bedrijven. Het doel hiervan is om door het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens gezamenlijk tot een goed plan te komen. Als projectleider vorm je daarin een belangrijke schakel.

Je fungeert als adviseur voor collega’s bij vraagstukken over reguliere en complexe omgevingsvergunningen. Ook vertegenwoordig je de gemeente bij gerechtelijke procedures in het kader van bovengenoemde procedures.

Ook ben je bedrijfscontactfunctionaris van Opmeer. Je vertegenwoordigt de wensen en belangen van ondernemers in gemeentelijke besluitvorming en geeft sturing aan projecten die gericht zijn op het ontwikkelen of uitvoeren van de thema’s die betrekking hebben op dit onderdeel. Je bent dé contactpersoon voor de bedrijven in de gemeente. Als onderdeel hiervan ben je ook het aanspraakpunt voor de weekmarkt.

Verder lever je een bijdrage aan het programma economie van de gemeente door de belangen van Opmeer te behartigen in regionale overleggen op zowel tactisch als incidenteel strategisch niveau. Dat doe je in het Regionaal Economisch overleg, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de Regionale bedrijventerreinen visie en de commissie Midden- en Kleinbedrijf.

De behandeling en advisering op het gebied van aanvragen rondom Monumentenwet en de Wet op de archeologische monumentenzorg behoort eveneens tot je takenpakket.


Wat zoeken wij?

Je beschikt over de kerncompetenties die de gemeente Opmeer van haar medewerkers vraagt: professionaliteit op basis van zelfstandigheid, taakvolwassenheid en inhoudelijk vakmanschap. Ook ben je goed in staat om integraal en interdisciplinair te werken. Integriteit is voor jou een vanzelfsprekendheid.


Specifiek beschik je over:

· Een relevante opleiding op Hbo- niveau, aangevuld met diverse vakinhoudelijke cursussen op het gebied van omgevingsrecht.

·Analytisch vermogen en vaardigheid in het ontwikkelen van beleid.

· Een klantgerichte instelling en de beschikking over goede communicatieve vaardigheden.

· Gevoel voor politieke- en bestuurlijke verhoudingen alsmede maatschappelijke ontwikkelingen.

· Kennis van de gemeentelijke organisatie, de regels en procedures plus de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

Omdat we een kleine gemeente zijn komt er veel werk op je af. Je moet daarom in staat moet zijn om doortastend, praktisch te handelen en het werk goed te plannen en te organiseren.


Wat bieden wij?

Je krijgt een boeiende functie met veel afwisseling. In Opmeer werken betekent korte lijnen en veel verantwoordelijkheid. We stimuleren ontwikkeling op zowel persoonlijk als vakinhoudelijk niveau met een zeer interessant opleidingsbeleid.


Het salaris voor deze functie is afhankelijk van opleiding en ervaring en is gewaardeerd in schaal 10. Bij een 36 urige werkweek bedraagt dit minimaal € 2.914 en maximaal € 4.406 per maand (peildatum 1 januari 2020)

De gemeente Opmeer heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden.


Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Peter Jan van den Hurk, hoofd van de afdeling Ruimte en Ondernemen a.i., telefoon: 0226 – 428 937. Informatie over de sollicitatieprocedure kun je krijgen bij Nico Bleeker van bureau P&O, telefoon 0226 – 363 374.


avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Nico Bleeker van Gemeente Opmeer ( 0226 - 363 374)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Opmeer is werken bij een kleine werkgever. Werken in Opmeer betekent ook open staan voor een nieuwe rol van de overheid. Dat je ook over de grenzen van jouw vak durft te kijken. Dat je houdt van samenwerken. Dat je oog hebt voor politieke verhoudingen en maatschappelijke gevolgen van beleid. Werken in Opmeer is werken aan kwaliteit. Want we willen continu de dienstverlening verbeteren.

meer over Gemeente Opmeer

Adres

Klaproos 1
1716 VS Opmeer

0226 363333