Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente OldebroekTeammanager Handhaving, Toezicht en Beheer Openbare Ruimte

Teammanager Handhaving, Toezicht en Beheer Openbare Ruimte

Vacature

Gemeente Oldebroek zoekt een teammanager Handhaving, Toezicht en Beheer Openbare Ruimte (HTBOR)

(HBO+, 36 uur, één jaar met zicht op vast dienstverband)

Als teammanager geef jij vorm aan de ontwikkeling van het team Handhaving, Toezicht en Beheer Openbare Ruimte. Je bent een rasechte ontwikkelaar met een frisse blik én lef; een besluitvaardig leider die niet bang is ongebaande wegen te bewandelen en die over de gemeentegrenzen kan kijken. Je betrekt medewerkers bij veranderingen en neemt ze mee met je enthousiasme en overtuigingskracht. Je stuurt op resultaten, monitort en borgt.

Medewerkers geef je de ruimte om zich (verder) te ontwikkelen tot zelfstandige professionals. Je coacht, faciliteert en daagt uit. Mensen krijg je in beweging. Van nature maak je verbinding; met medewerkers, met bestuur en met partijen buiten de organisatie. Je bent aanspreekbaar én spreekt aan als dat nodig is. Zo maak jij het verschil.

Organisatie

De gemeente Oldebroek telt ca 23.400 inwoners in zes dorpskernen. De gemeente Oldebroek sluit aan bij initiatieven uit de samenleving, is partner in het ontwikkelen van ideeën en plannen en zoekt naar mogelijkheden om regels te verminderen en eenvoudiger te maken.

Het team

Het team bestaat uit 3 onderdelen te weten Handhaving en Toezicht, Beheer Openbare Ruimte en Afval en heeft ca. 27 vaste medewerkers aangevuld met een flexibele schil.

De medewerkers zetten zich in voor uitvoerende en (juridische) handhavingswerkzaamheden in de openbare ruimte. Klantcontacten vinden plaats en zijn vooral gericht op (groepen in) de samenleving. De uitvoering is vooral gericht op ontwikkeling, beheer, onderhoud van de openbare (buiten)ruimte en voor de handhaving op het gebruik hiervan. Ook handhaving en toezicht op het terrein van de omgevingsvergunningen vallen onder deze eenheid. Al deze werkzaamheden vinden plaats binnen de context van Oldebroek voor Mekaar. De gemeente Oldebroek is vanaf 2018 gastheergemeente en verantwoordelijk voor de regiobrede taak van afval-/grondstoffenmanagement en afvalcommunicatie. 

Het team staat voor de uitdaging om het reguliere werk te verbinden aan ‘Oldebroek voor Mekaar’. Andere belangrijke ontwikkeling is de samenwerking in NEO-verband en te bekijken in hoeverre processen efficiënter en effectiever gemaakt kunnen worden met elkaar.

De regiobrede samenwerking omvat een verzorgingsgebied van 170.000 inwoners voor de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Oldebroek vertaalt als gastheergemeente de visie op de werkzaamheden van de samenwerkende gemeenten naar één strategische aanpak, waaronder invulling van het programma VANG-HHA (Van Afval Naar Grondstoffen). Daarbij is het nodig dat er ook wordt gewerkt aan de interne en externe zichtbaarheid van deze samenwerking en het vakgebied afval & grondstoffen zelf.

Functie

Als teammanager sta je aan het roer van de ontwikkeling van jouw team. Je weet wat er speelt en leeft in de samenleving. Werkende weg daag je medewerkers uit om vanuit dat perspectief de vertaalslag te maken naar klantgerichte oplossingen. Daarbij durf je nieuwe wegen te bewandelen waarbij je oog houdt voor draagvlak binnen je team en daarbuiten.

Je geeft integraal en coachend leiding aan het team en stuurt op hoofdlijnen. Verantwoordelijkheden beleg je in het team. Jij geeft richting, de medewerkers zijn de deskundigen op de inhoud. Daarbij daag je hen uit nieuwe vormen van samenwerking te zoeken. Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het beleid van het team en de gemiddeld complexe vraagstukken.

Je weet de weg in de gemeentelijke organisatie en kent de bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Proactief stem je af met management, bestuur, projectleiders, andere teams en externe partijen. Je weet welke informatie van belang is in besluitvormingstrajecten en coacht jouw medewerkers bij het tot stand komen van hun adviezen aan bestuur en organisatie.

Je organiseert en faciliteert de planning van het werk en bewaakt voortgang, kwaliteit en borging. Daarbij stuur je op het invoeren en uitwerken van processen en het opstellen van richtlijnen voor de uitvoering van het werk. Daarnaast ben je ambtelijk opdrachtgever voor projecten. 

Functie-eisen

Je beschikt over een HBO/academisch werk- en denkniveau en hebt een managementopleiding afgerond. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie op het terrein van integraal management. Ook heb je minimaal 2 jaar ervaring met integrale beleidsontwikkeling. Je bent bekend met het werken in een gemeentelijke organisatie en hebt aantoonbaar affiniteit met minstens één van de werkterrein van het team.

Competenties

Je beschikt over de volgende competenties:

  • besluitvaardig
  • bestuurlijke sensitiviteit
  • interpersoonlijk sensitief
  • communicatief vaardig
  • monitoren en borgen

Wat wij bieden

Wij bieden je een uitdagende functie in een organisatie die volop in beweging is. Je krijgt een aanstelling voor één jaar die bij goed functioneren kan resulteren in een aanstelling voor onbepaalde tijd. Afhankelijk  van kennis en ervaring word je ingeschaald in functieschaal 11.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sandra Lenderink, directeur Organisatie, telefoon (0525) 638 200. Meer informatie over de gemeente Oldebroek vind je op www.oldebroek.nl.

Sollicitatieprocedure

Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar vacatures@oldebroek.nl t.a.v. Burgemeester en wethouders o.v.v. vacature ‘TM-THBOR GB’. Reageren kan tot 19 februari 2018. Een assessment kan aansluitend onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De kandidaat die wordt benoemd in de functie wordt gevraagd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Oldebroek

Adres

Raadhuisplein 1
8096 CP Oldebroek

14 0525