Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente OisterwijkVoorzitter van de rekenkamercommissie

Voorzitter van de rekenkamercommissie

Vacature

De gemeente Oisterwijk heeft een rekenkamercommissie die bestaat uit een externe voorzitter en twee externe leden. De leden van de rekenkamercommissie worden voor een periode van vier jaar benoemd. Er ontstaat binnenkort een vacature voor:

                                  VOORZITTER VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE (M/V)

Taken en doel van de commissie

De rekenkamercommissie levert met haar onderzoeken een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Oisterwijk door de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur van de raad en het college van Oisterwijk te onderzoeken. De rekenkamercommissie doet jaarlijks een tot twee onderzoeken op basis van een onderzoeksplan. De rekenkamercommissie doet de uitvoering, of begeleidt en bewaakt de uitvoering in het geval van uitbesteding, van het onderzoek. De rekenkamercommissie rapporteert aan de raad over haar onderzoeken en bevordert de opvolging en naleving van haar aanbevelingen.

Taken van de voorzitter

 • De voorzitter leidt de vergaderingen van de commissie en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming;
 • De voorzitter bevordert de samenwerking binnen de commissie;
 • De voorzitter treedt op als woordvoerder namens de commissie;
 • De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de aansturing van externe ondersteuning;
 • De voorzitter heeft de budgetverantwoordelijkheid.

Functieprofiel:

Als voorzitter van de rekenkamercommissie initieert en begeleidt u de opzet en inhoudelijke beoordeling van onderzoeken gezamenlijk met twee andere rekenkamercommissieleden. U bent in staat de relevantie van onderzoeksvragen en de kwaliteit van het onderzoeksproces en de onderzoeksrapporten te beoordelen en te bewaken; u levert een bijdrage aan de onderzoeksrapportages en leidt de vergaderingen van de rekenkamercommissie. Verder bent u thuis in beleidsonderzoek, maatschappelijk betrokken en hebt u ervaring met het functioneren van het lokale bestuur en de voorzittersfunctie.

Functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Een onafhankelijke en kritische instelling;
 • Gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Inzicht in de opzet en werking van een gemeentelijke organisatie en de belangrijkste beleidsterreinen van de lokale overheid;
 • Kennis van één of meerdere beleidsterreinen van de gemeente;
 • Kennis van en ervaring in beleidsonderzoek;
 • Samenbindend vermogen;
 • Goede communicatieve vaardigheden.

Belangrijkste competenties:

Verbinder, procesbegeleider, objectief en kritisch, kennis van onderzoek en public governance, out of the box denkvermogen, communicatief vaardig, gericht op doorontwikkeling en lerend vermogen.

Incompatibiliteiten

 • Andere functie(s) die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente en de door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staan
 • ;Directe arbeidsrelatie met de gemeente.

Wat bieden wij?

Een vaste vergoeding per bijeenkomst. De rekenkamercommissie komt gemiddeld 16 keer per jaar bijeen. Verder is er een reiskostenvergoeding en een uurvergoeding voor het zelf uitvoeren van onderzoek.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Astrid van den Beemt via nummer 013-3030537. Uw sollicitatie met CV kunt u tot en met 16 februari sturen naar de Griffie Gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk of griffie@oisterwijk.nl. Bij de gesprekken zal ook gekeken worden naar een evenwichtige samenstelling van de rekenkamercommissie.

?

Over de organisatie

Oisterwijk is een schitterende gemeente met ongeveer 26.000 inwoners. Het gemeentekantoor staat midden in het gezellige historische centrum, dat bruist van activiteiten. En daarbuiten liggen de prachtige bossen en vennen, die heerlijke verstilde plekken bieden om tot rust te komen.

Onze gemeentelijke organisatie is transparant voor haar inwoners en haar medewerkers: we laten zien wat we doen. De 210 medewerkers stellen de klant centraal. Door onderlinge samenwerking werken we aan een hoog kwaliteitsniveau.

meer over Gemeente Oisterwijk

Adres

De Lind 44
5061 HX Oisterwijk

013 5291311