Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente NieuwkoopBeleidsmedewerker wonen

Beleidsmedewerker wonen

Vacature

Wie zijn wij?

De gemeente Nieuwkoop heeft 28.000 inwoners, bestaat uit 13 kernen en ligt midden in de Randstad. We zijn groot genoeg om forse uitdagingen ter hand te nemen; klein genoeg om slagvaardig te kunnen werken. Bij ons zijn de lijnen kort; je adviseert rechtstreeks aan het management en het bestuur. We werken mét en vóór de inwoners en ondernemers van onze gemeente. Onze kerncompetenties zijn: dichtbij, doelgericht en lef.

Ambitie Nieuwkoop

Een passend en gevarieerd woningaanbod dat tegemoet komt aan de wensen en

behoeften van onze inwoners. Een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad.

Goede samenwerking met de woningbouwcorporaties voor realisatie van doelstellingen

op het gebied van huisvesting. Voldoende kansen voor doelgroepen en starters op de woningmarkt. Ruimte in aantallen, zodat we voldoende woningbouw kunnen realiseren om onze

doelstellingen te bereiken.

Wie zoeken wij?

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO niveau, aangevuld met minimaal 3 jaar relevante werkervaring. Je herkent je in onze kerncompetenties:

dichtbij: je toont je verbonden met Nieuwkoop, weet wat er speelt, bent bereikbaar en toegankelijk;

doelgericht: je neemt verantwoordelijkheid en zoekt uitdaging, stimuleert anderen om het doel te behalen en zet kritiek om in beter handelen;

lef: je experimenteert, staat open voor nieuwe ideeën en durft anders te denken

Wat ga je doen?

Op het lokale niveau van de gemeente spelen veel verschillende werkzaamheden. Een deel van je werkzaamheden bestaat uit overleggen met de wethouder en (bestuurlijk) overleg met de woningbouwcorporaties over onder meer de prestatieafspraken. Daarnaast zijn er inhoudelijke werkzaamheden die voortkomen uit de gemeentelijke woonvisie, uit de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties, uit de woningbouwprojecten (regierol gemeente) of initiatieven uit de samenleving. Ook heeft de beleidsmedewerker wonen een rol bij de interne P&C cyclus (begroting, voor- en najaarsnota en jaarrekening). Verder stem je de gemeentelijke woningbouwplannen af met de provincie en neem je deel aan de (sub) regionale ambtelijke overleggen wonen en verzorg je de advisering van de regionale portefeuillehouder overleggen Leefomgeving.

Je plek in de organisatie

De opgave met betrekking tot het 'wonen' is neergelegd bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf. De afdeling bestaat uit twee teams te weten team Ruimte & Economie en team Projecten, Grondzaken & Vastgoed. Je komt te werken bij het team Ruimte, dat bestaat uit 15 enthousiaste, gemotiveerde collega's die vanuit diverse vakdisciplines bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van de gemeente Nieuwkoop.

Ons aanbod

Wij bieden een functie aan voor 36 uur per week. De waardering van de functie is schaal 10 ( € 4.225,- bruto bij fulltime). Ook ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05%. Naast een maandsalaris zijn we in meerdere opzichten bereid te investeren in je verder ontwikkeling. Wij bieden uitzicht op een goed toekomstperspectief in een duurzame en dynamische omgeving.

Meer informatie

Vragen over de functie kun je stellen aan Erik Strating (teamleider). Vragen over de procedure kun stellen aan Caroline Warmerdam (P&O adviseur). Je kunt ons bellen op tel. nr. 14-0172.

Reactie

Ben jij de nieuwe collega waar wij naar zoeken? Stuur dan vóór 9 maart 2019 via de website www.werkeninhetwesten.nl je brief met motivatie en CV.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Nieuwkoop
Nieuwkoop vormt met haar weidse polders en vele water een oase, midden in de hectische Randstad. De gemeente telt ongeveer 27.000 inwoners, verdeeld over 13 dorpen met elk een eigen identiteit. De leefbaarheid en zelfstandigheid van deze dorpen is erg belangrijk. Met maatschappelijke en bouwkundige projecten zorgen wij ervoor dat mensen hier met plezier wonen, werken en recreëren. Nieuwkoop is altijd in beweging!

In Nieuwkoop staan inwoners en ondernemers centraal. We werken actief samen met dorpsraden, aan de hand van dorpsplannen die de inwoners zelf opstellen. We betrekken onze inwoners en ondernemers zoveel en zo vroeg mogelijk bij ontwikkelingen. Zo weten we wat er leeft, spelen we in op wensen en behoeften en leren we van de lokale kennis. In verschillende dorpen ontwikkelen we nieuwe, groene woonwijken. Ook bouwen we Integrale Kindcentra (onder andere basisonderwijs en opvang onder één dak) en zijn we bezig met adequate dienstverlening rondom de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdzorg.

Alle ambities en veranderingen vragen om enthousiaste en professionele medewerkers. Collega's die zich herkennen in de termen 'dichtbij, doelgericht en lef'. Je voelt je verbonden met Nieuwkoop, je kan zelfstandig werken en voelt je verantwoordelijk voor wat je doet. Ook stimuleer je anderen om samen je doel te behalen. Daarnaast durf je anders te denken en sta je open voor nieuwe ideeën. Spreekt dit je aan? Dan word jij misschien wel een van onze ruim 200 collega's! Met uitdagende, zelfstandige functies, gunstige arbeidsvoorwaarden en goede opleidingsmogelijkheden, is de gemeente Nieuwkoop een uitstekende werkgever.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Caroline Warmerdam van Gemeente Nieuwkoop ()

Over de organisatie

Nieuwkoop wil graag de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeteren en uitbreiden. Natuurlijk maakt de digitale dienstverlening hier ook deel van uit. Ook op maatschappelijk en ruimtelijk gebied wil ambitieus Nieuwkoop zich verder ontwikkelen. Veel van de plannen van Nieuwkoop worden in de vorm van projecten uitgevoerd. Een overzicht van de projecten tref je op onze website aan.

Actuele onderwerpen die in de gemeente spelen zijn de maatschappelijke structuurvisie, het maken van dorpsplannen en het instellen van dorpsraden, verbetering van de digitale dienstverlening en het promoten van toeristisch Nieuwkoop.

Alle ambities en veranderingen vragen om enthousiaste en professionele medewerkers. Collega’s die zich herkennen in de termen “ambitie, creativiteit, dynamiek, betrokkenheid, samenwerking”. Bij Nieuwkoop vind je een informele, maar zakelijke cultuur, een mensgerichte managementstijl en veel verantwoordelijkheden op afdelingsniveau. Er werken ruim 200 medewerkers bij de gemeente Nieuwkoop.

meer over Gemeente Nieuwkoop

Adres

Teylersplein 1
2441 LE Nieuwveen

14 0172