Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente NieuwkoopBeleidsmedewerker wonen

Beleidsmedewerker wonen

Vacature

Wie zijn wij?

De gemeente Nieuwkoop heeft 28.000 inwoners, bestaat uit 13 kernen en ligt midden in de Randstad. We zijn groot genoeg om forse uitdagingen ter hand te nemen; klein genoeg om slagvaardig te kunnen werken. Bij ons zijn de lijnen kort; je adviseert rechtstreeks aan het management en het bestuur. We werken mét en vóór de inwoners en ondernemers van onze gemeente. Onze kerncompetenties zijn: dichtbij, doelgericht en lef.

Ambitie Nieuwkoop

Een passend en gevarieerd woningaanbod dat tegemoet komt aan de wensen en

behoeften van onze inwoners. Een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad.

Goede samenwerking met de woningbouwcorporaties voor realisatie van doelstellingen

op het gebied van huisvesting. Voldoende kansen voor doelgroepen en starters op de woningmarkt. Ruimte in aantallen, zodat we voldoende woningbouw kunnen realiseren om onze

doelstellingen te bereiken.

Wie zoeken wij?

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO niveau, aangevuld met minimaal 3 jaar relevante werkervaring. Je herkent je in onze kerncompetenties:

dichtbij: je toont je verbonden met Nieuwkoop, weet wat er speelt, bent bereikbaar en toegankelijk;

doelgericht: je neemt verantwoordelijkheid en zoekt uitdaging, stimuleert anderen om het doel te behalen en zet kritiek om in beter handelen;

lef: je experimenteert, staat open voor nieuwe ideeën en durft anders te denken

Wat ga je doen?

Op het lokale niveau van de gemeente spelen veel verschillende werkzaamheden. Een deel van je werkzaamheden bestaat uit overleggen met de wethouder en (bestuurlijk) overleg met de woningbouwcorporaties over onder meer de prestatieafspraken. Daarnaast zijn er inhoudelijke werkzaamheden die voortkomen uit de gemeentelijke woonvisie, uit de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties, uit de woningbouwprojecten (regierol gemeente) of initiatieven uit de samenleving. Ook heeft de beleidsmedewerker wonen een rol bij de interne P&C cyclus (begroting, voor- en najaarsnota en jaarrekening). Verder stem je de gemeentelijke woningbouwplannen af met de provincie en neem je deel aan de (sub) regionale ambtelijke overleggen wonen en verzorg je de advisering van de regionale portefeuillehouder overleggen Leefomgeving.

Je plek in de organisatie

De opgave met betrekking tot het 'wonen' is neergelegd bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf. De afdeling bestaat uit twee teams te weten team Ruimte & Economie en team Projecten, Grondzaken & Vastgoed. Je komt te werken bij het team Ruimte, dat bestaat uit 15 enthousiaste, gemotiveerde collega's die vanuit diverse vakdisciplines bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van de gemeente Nieuwkoop.

Ons aanbod

Wij bieden een functie aan voor 36 uur per week. De waardering van de functie is schaal 10

( € 4.225,- bruto bij fulltime). Ook ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05%. Naast een maandsalaris zijn we in meerdere opzichten bereid te investeren in je verder ontwikkeling. Wij bieden uitzicht op een goed toekomstperspectief in een duurzame en dynamische omgeving.

Meer informatie

Vragen over de functie kun je stellen aan Erik Strating (teamleider). Vragen over de procedure kun stellen aan Caroline Warmerdam (P&O adviseur). Je kunt ons bellen op tel. nr. 14-0172.

Reactie

Ben jij de nieuwe collega waar wij naar zoeken? Stuur dan vóór 15 januari 2019 via de website www.werkeninhetwesten.nl je brief met motivatie en CV.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Nieuwkoop
Werk je bij de gemeente Nieuwkoop, dan werk je midden in de maatschappij. De gemeente telt circa 27.000 inwoners, verdeelt over 13 dorpen met elk een eigen identiteit. Wij vinden de leefbaarheid en zelfstandigheid van deze dorpen erg belangrijk. Maatschappelijke en bouwkundige projecten moeten ervoor zorgen dat inwoners hier met plezier (blijven) wonen, werken en recreëren. Nieuwkoop is daarom altijd in beweging!

Een goede dienstverlening aan inwoners, ondernemers en verenigingen vinden wij belangrijk. We zoeken constant naar mogelijkheden om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren en het de inwoners en ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken. Digitalisering is hierin een belangrijk sleutelwoord. Ook op maatschappelijk en ruimtelijk gebied is Nieuwkoop ambitieus. In verschillende dorpen ontwikkelen we nieuwe, groene woonwijken. Ook hebben we plannen voor het realiseren van Integrale Kindcentra en zijn we volop bezig met adequate dienstverlening rondom de WMO en jeugdzorg.

In Nieuwkoop staat de inwoner en ondernemer centraal. We werken actief samen met dorpsraden, aan de hand van dorpsplannen die de inwoners zelf opstellen. We betrekken onze inwoners en ondernemers zoveel en zo vroeg mogelijk bij ontwikkelingen. Zo weten we wat er leeft, spelen we in op wensen en behoeften en leren we van de lokale kennis.

Nieuwkoop als werkgever
Alle ambities en veranderingen vragen om enthousiaste en professionele medewerkers. Collega's die zich herkennen in de termen "ambitieus, creatief, dynamisch, betrokken, samenwerking". Bij Nieuwkoop vind je een informele en toch zakelijke cultuur, een mensgerichte managementstijl en veel verantwoordelijkheden op afdelingsniveau. Spreekt dit je aan? Dan word jij misschien wel een van onze ruim 200 collega's!

Werken bij een gemeente
Als je bij de gemeente werkt, sta je midden in de maatschappij. Beslissingen die je als gemeentelijke medewerker neemt, hebben directe invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Je denkt mee in de ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid en projecten. Bij de gemeente heb je te maken met een enorme hoeveelheid en verscheidenheid van diensten. Van een rijbewijs tot aan een compleet nieuwe woonwijk. Daarbij heb je te maken met kritische inwoners, de publieke opinie en de media. Je vult je functie voor een belangrijk deel zelf in. Gecombineerd met gunstige arbeidsvoorwaarden en goede opleidingsmogelijkheden, is de gemeente een uitstekende werkgever.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Caroline Warmerdam van Gemeente Nieuwkoop ()

Over de organisatie

Nieuwkoop wil graag de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeteren en uitbreiden. Natuurlijk maakt de digitale dienstverlening hier ook deel van uit. Ook op maatschappelijk en ruimtelijk gebied wil ambitieus Nieuwkoop zich verder ontwikkelen. Veel van de plannen van Nieuwkoop worden in de vorm van projecten uitgevoerd. Een overzicht van de projecten tref je op onze website aan.

Actuele onderwerpen die in de gemeente spelen zijn de maatschappelijke structuurvisie, het maken van dorpsplannen en het instellen van dorpsraden, verbetering van de digitale dienstverlening en het promoten van toeristisch Nieuwkoop.

Alle ambities en veranderingen vragen om enthousiaste en professionele medewerkers. Collega’s die zich herkennen in de termen “ambitie, creativiteit, dynamiek, betrokkenheid, samenwerking”. Bij Nieuwkoop vind je een informele, maar zakelijke cultuur, een mensgerichte managementstijl en veel verantwoordelijkheden op afdelingsniveau. Er werken ruim 200 medewerkers bij de gemeente Nieuwkoop.

meer over Gemeente Nieuwkoop

Adres

Teylersplein 1
2441 LE Nieuwveen

14 0172