Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente NieuwkoopBeleidsmedewerker ‘energietransitie & duurzaamheid’

Beleidsmedewerker ‘energietransitie & duurzaamheid’

Vacature

Maak jij het verschil voor de wereld van morgen?

Ambitie Nieuwkoop

Een enorme opgave waar we de komende jaren voor staan is het daadwerkelijk uitvoering

geven aan de energietransitie. Van onze gemeente en samenleving worden grote

inspanningen gevraagd om de nationale en internationale afspraken na te kunnen komen.

De gemeente Nieuwkoop onderstreept het belang van de overgang naar een duurzame energievoorziening en wij willen daarin als gemeente het goede voorbeeld geven. Om deze doelstellingen te behalen is een innovatieve en realistische aanpak nodig. Vooral lokaal, maar daarnaast slim samenwerken met andere overheden, bijvoorbeeld in Holland Rijnland verband, vergroot de slagkracht. We willen echter zelf besluiten kunnen nemen die in het belang van onze inwoners zijn, regie houden en onze eigen ambities bepalen. Samen met onze inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers gaan we verkennen hoe we de energietransitie van onderop kunnen versterken en versnellen. Zo kunnen we het toekomstig beleid effectief inrichten, expertise opbouwen en proefprojecten uitvoeren.

Wat ga je doen?

Voor deze -nieuwe- functie ligt er een uitdagend takenpakket! Je gaat mede uitvoering geven aan het regionaal energieakkoord Holland Rijnland (zie hiervoor de website: https://wijzijnon.nl). Verder ben je verantwoordelijk voor de gemeentelijke coördinatie van het energieakkoord en het vertalen daarvan naar de gemeentelijke organisatie. Samen met de duurzaamheidsmakelaar binnen de gemeente stel je de gemeentelijke transitievisie warmte op. Jij hebt daarbij de focus op het vertalen van de regionale ambitie naar de gemeentelijke praktijk. Daarnaast ben je in gesprek met de raad over de besteding van de middelen in de duurzaamheidsreserve en de mogelijkheden voor duurzame energiewinning. Je doet onderzoek naar - en ontwikkeling van - een duurzaam warmtenet (warmterivier) in Nieuwveen. Ook ben je op de hoogte van de regionale, nationale en Europese subsidiemogelijkheden en benut deze. Je onderzoekt of de huidige legeskorting voor duurzame bouw nog nodig is en je formuleert duurzaamheidsdoelstellingen voor een nieuw woongebied "Langeraar Noord-West". Ook verzorg je de interne advisering over het gefaseerd verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volg je op de voet en deze weet je te duiden en toe te passen.

Wie zijn wij?

De gemeente Nieuwkoop heeft 28.000 inwoners, bestaat uit 13 kernen en ligt midden in de Randstad. We zijn groot genoeg om forse uitdagingen ter hand te nemen; klein genoeg om slagvaardig te kunnen werken. Bij ons zijn de lijnen kort; je adviseert rechtstreeks aan het management en het bestuur. We werken mét en vóór de inwoners en ondernemers van onze gemeente. Onze kerncompetenties zijn: dichtbij, doelgericht en lef.

Wie zoeken wij?

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO niveau en hebt kennis van energietransitie en duurzaamheid, ook in tijdlijnen, processen en kansen. Je kunt overzicht houden over de verschillende aspecten van duurzaamheid en je doorziet de urgentie van de verschillende lijnen. Daarnaast weet je hoe de samenleving het best betrokken kan worden en kun je makkelijk schakelen en prioriteren. Je bent netwerk gericht en vervult daarin een actieve rol. Verder ben je analytisch sterk en je kunt een betoog goed opbouwen en hoofdzaken scheiden van bijzaken. Jouw communicatieve vaardigheden in woord en geschrift zijn uitstekend.

Je plek in de organisatie

De opgave om de energietransitie vorm te geven is neergelegd bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf. De afdeling bestaat uit twee teams te weten team Ruimte & Economie en team Projecten, Grondzaken & Vastgoed. Je komt te werken bij het team Ruimte, dat bestaat uit 15 enthousiaste, gemotiveerde collega's die vanuit diverse vakdisciplines bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van de gemeente Nieuwkoop. Je werkt samen met de 'duurzaamheidsmakelaar' en andere collega's aan de doelstellingen genoemd in het collegeprogramma: een duurzame wereld voor onze inwoners, bewustzijn van het belang van duurzaamheid en Nieuwkoop en de regio zijn energieneutraal in 2050!

Ons aanbod

Wij bieden een functie aan voor 36 uur per week. De waardering van de functie is schaal 10 ( € 4.225,- bruto bij fulltime). Ook ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05%. Naast een maandsalaris zijn we in meerdere opzichten bereid te investeren in je verder ontwikkeling. Wij bieden uitzicht op een goed toekomstperspectief in een duurzame en dynamische omgeving.

Meer informatie

Vragen over de functie kun je stellen aan Erik Strating (teamleider). Vragen over de procedure kun stellen aan Caroline Warmerdam (P&O adviseur). Je kunt ons bellen op tel. nr. 14-0172.

Reactie

Ben jij de nieuwe collega 'energietransitie & duurzaamheid' waar wij naar zoeken? Stuur dan vóór 13 december 2018 via de website www.werkeninhetwesten.nl je brief met motivatie en CV.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Nieuwkoop
Werk je bij de gemeente Nieuwkoop, dan werk je midden in de maatschappij. De gemeente telt circa 27.000 inwoners, verdeelt over 13 dorpen met elk een eigen identiteit. Wij vinden de leefbaarheid en zelfstandigheid van deze dorpen erg belangrijk. Maatschappelijke en bouwkundige projecten moeten ervoor zorgen dat inwoners hier met plezier (blijven) wonen, werken en recreëren. Nieuwkoop is daarom altijd in beweging!

Een goede dienstverlening aan inwoners, ondernemers en verenigingen vinden wij belangrijk. We zoeken constant naar mogelijkheden om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren en het de inwoners en ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken. Digitalisering is hierin een belangrijk sleutelwoord. Ook op maatschappelijk en ruimtelijk gebied is Nieuwkoop ambitieus. In verschillende dorpen ontwikkelen we nieuwe, groene woonwijken. Ook hebben we plannen voor het realiseren van Integrale Kindcentra en zijn we volop bezig met adequate dienstverlening rondom de WMO en jeugdzorg.

In Nieuwkoop staat de inwoner en ondernemer centraal. We werken actief samen met dorpsraden, aan de hand van dorpsplannen die de inwoners zelf opstellen. We betrekken onze inwoners en ondernemers zoveel en zo vroeg mogelijk bij ontwikkelingen. Zo weten we wat er leeft, spelen we in op wensen en behoeften en leren we van de lokale kennis.

Nieuwkoop als werkgever
Alle ambities en veranderingen vragen om enthousiaste en professionele medewerkers. Collega's die zich herkennen in de termen "ambitieus, creatief, dynamisch, betrokken, samenwerking". Bij Nieuwkoop vind je een informele en toch zakelijke cultuur, een mensgerichte managementstijl en veel verantwoordelijkheden op afdelingsniveau. Spreekt dit je aan? Dan word jij misschien wel een van onze ruim 200 collega's!

Werken bij een gemeente
Als je bij de gemeente werkt, sta je midden in de maatschappij. Beslissingen die je als gemeentelijke medewerker neemt, hebben directe invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Je denkt mee in de ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid en projecten. Bij de gemeente heb je te maken met een enorme hoeveelheid en verscheidenheid van diensten. Van een rijbewijs tot aan een compleet nieuwe woonwijk. Daarbij heb je te maken met kritische inwoners, de publieke opinie en de media. Je vult je functie voor een belangrijk deel zelf in. Gecombineerd met gunstige arbeidsvoorwaarden en goede opleidingsmogelijkheden, is de gemeente een uitstekende werkgever.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Caroline Warmerdam van Gemeente Nieuwkoop ()

Over de organisatie

Nieuwkoop wil graag de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeteren en uitbreiden. Natuurlijk maakt de digitale dienstverlening hier ook deel van uit. Ook op maatschappelijk en ruimtelijk gebied wil ambitieus Nieuwkoop zich verder ontwikkelen. Veel van de plannen van Nieuwkoop worden in de vorm van projecten uitgevoerd. Een overzicht van de projecten tref je op onze website aan.

Actuele onderwerpen die in de gemeente spelen zijn de maatschappelijke structuurvisie, het maken van dorpsplannen en het instellen van dorpsraden, verbetering van de digitale dienstverlening en het promoten van toeristisch Nieuwkoop.

Alle ambities en veranderingen vragen om enthousiaste en professionele medewerkers. Collega’s die zich herkennen in de termen “ambitie, creativiteit, dynamiek, betrokkenheid, samenwerking”. Bij Nieuwkoop vind je een informele, maar zakelijke cultuur, een mensgerichte managementstijl en veel verantwoordelijkheden op afdelingsniveau. Er werken ruim 200 medewerkers bij de gemeente Nieuwkoop.

meer over Gemeente Nieuwkoop

Adres

Teylersplein 1
2441 LE Nieuwveen

14 0172