Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente NieuwegeinTeamleider Sport, Cultuur & Gezondheid

Teamleider Sport, Cultuur & Gezondheid

Vacature

36 uur per week (1 fte), schaal 12, vaste formatie

Wie zoeken wij?

De gemeente Nieuwegein is op zoek naar een teamleider die op inspirerende wijze leiding geeft aan de ongeveer 20 medewerkers die een bijdrage leveren aan de Nieuwegeinse samenleving met beleid, voorzieningen en activiteiten op het vlak van sport, cultuur & gezondheid. Het investeren in buurtkracht evenals de coördinatie van subsidieverlening voor allerlei initiatieven van en voor de stad wordt ook vanuit dit team opgepakt. Je weet de collega’s te motiveren, enthousiast te maken en biedt ze ondersteuning in hun werk, niet zozeer vanuit hiërarchie, maar vooral vanuit een persoonlijke meerwaarde die jij te bieden hebt!

Waar ga je werken?

De thuisbasis voor onze nieuwe collega is de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). De afdeling maakt samen met de afdeling Geynwijs onderdeel uit van het Sociaal Domein. In de afdeling Geynwijs zijn de uitvoeringstaken ondergebracht. MO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling en is onderverdeeld in twee teams: het team Sport, Cultuur & Gezondheid en het team Wet maatschappelijk ontwikkeling, Werk, Jeugd & Onderwijs. De afdeling zorgt ervoor dat er adequaat en tijdig wordt gereageerd op maatschappelijke vraagstukken op deze levensdomeinen.

Wat ga je doen?

Je geeft niet alleen leiding aan het team Sport, Cultuur & Gezondheid, je denkt en werkt mee aan een integraal beleid dat vormgegeven wordt door de gehele afdeling MO. Het andere team wordt aangestuurd door het afdelingshoofd, samen met hem vorm je het management van de afdeling en zijn jullie in staat elkaar te vervangen als dat nodig is. Sowieso verwachten we van elke medewerker flexibiliteit en geven we hen ruimte om zich te ontwikkelen. Jij levert een bijdrage aan het in praktijk brengen van de drie uitgangspunten van onze organisatiefilosofie (zie verderop in deze vacaturetekst).

We zijn aanbeland in de derde fase van het programma ‘Transformatie Sociaal Domein’. Deze laatste fase (tot en met 2021) is gericht op het borgen van de resultaten in de lijn. Dit zal zeker ook inzet van jou vragen. Uiteraard gaat dit in nauwe samenwerking met onder meer de programmaleider Transformatie Sociaal Domein, de afdelingshoofden van MO en Geynwijs en de betrokken medewerkers. Je hebt structureel overleg met hen over de inhoud (waar zetten we op in, welke projecten of programma’s zijn wenselijk?) en maakt afspraken over de inzet van medewerkers en middelen.

Verder:

  • spring je als meewerkend voorman/voorvrouw in bij de taakuitvoering als de situatie daar om vraagt;
  • geef je gevraagd en ongevraagd advies aan afdelingshoofd, directie en bestuur, waarbij je signaleert wat er op ons afkomt, waar je ziet dat kansen liggen of waar knelpunten ontstaan;
  • bewaak je de voortgang en de budgetten en coördineer je de input voor diverse producten van de planning- en controlcyclus (zoals begroting en jaarrekening);
  • bouw je aan een netwerk met voor Nieuwegein relevante samenwerkingspartners en hou je zicht op het verloop van de samenwerking tussen interne en externe partners;
  • ben je verantwoordelijk voor verschillende personeelstaken, zoals het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken, werving en selectie, maar ook uitvoering Wet Verbetering Poortwachter (casemanagement).

Wat wij van je vragen

Je bent goed in coachend leidinggeven, een bruggenbouwer en verbinder. Vanuit een helikopterview ben je in staat inhoudelijk en procesmatig mee te denken over alle onderwerpen die het sociaal domein aangaan. Je staat stevig in je schoenen en bent gedreven om zaken goed af te ronden (zakelijk en mensgericht zijn hierbij belangrijke eigenschappen). Je hebt voor de functie relevante ruime werkervaring en kennis. Flexibiliteit, openheid en inlevingsvermogen behoren tot je kernkwaliteiten. Belangrijk is ook dat je goed om kunt gaan met de relatie tussen programmamanagement en lijnsturing. Je hebt oog voor wat er speelt binnen alle werkterreinen van de gemeentelijke organisatie en houdt daar in je werk rekening mee.

Wat wij bieden

Wij bieden een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het gaat om een functie voor 36 uur per week (1 fte). Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden we een salaris van maximaal € 5.520,- (functieschaal 12) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Ook heeft Nieuwegein goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Gemeente Nieuwegein in ‘t kort

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 63.000 inwoners. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12. Het openbaar vervoer is efficiënt met onder meer een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht.

De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers werken we aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt. De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief.

De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving door ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen.

De organisatiefilosofie kent de volgende uitgangspunten:

  • we werken vanuit de bedoeling;
  • we zijn één organisatie;
  • we tonen eigenaarschap.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Niek Wolters, afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 06-21505903 of per e-mail: n.wolters@nieuwegein.nl.

Solliciteren?

Je kunt tot 22 juli 2019 reageren via de sollicitatiebutton.

Voor wat betreft de gesprekken houden we rekening met de vakantieperiode. Dat kan betekenen dat de eerste gespreksronde qua doorlooptijd wat langer is dan normaal. Vergeet niet bij je sollicitatie aan te geven wanneer je eventueel op vakantie bent.

De vacature is gelijktijdig intern, regionaal en extern geplaatst. Interne kandidaten hebben voorrang boven de regionale en externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met P&O Nieuwegein van Gemeente Nieuwegein ( 14030)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein is een middelgrote gemeente. Er wonen ongeveer 63.000 mensen in ruim 26.000 woningen.
Nieuwegein is centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. Nog steeds verandert er veel. De komende jaren verrijst er een stadscentrum, krijgen verschillende woonwijken een flinke opknapbeurt en gaat het voorzieningenniveau verder omhoog.

meer over Gemeente Nieuwegein

Adres

Stadsplein 1
3431 LZ Nieuwegein

14 030