Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente NieuwegeinI-Adviseur

Solliciteer

Solliciteer voor dinsdag 23 oktober

Solliciteer

I-Adviseur

Vacature

Vacature I-adviseur gemeente Nieuwegein

Tijdelijk voor 1 jaar, 36 uur, schaal 11

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 61.000 inwoners. Er is volop werkgelegenheid: zo'n 40.000 mensen hebben hier hun werkplek. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12. Het openbaar vervoer is zeer efficiënt met onder meer een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht.

In het nieuwe en moderne Stadshuis in het centrum van Nieuwegein werken zo'n 450 medewerkers (ca. 400 fte) volgens het flexwerkconcept. Groot genoeg voor uiteenlopende dynamische projecten, klein genoeg om oog te hebben voor de menselijke maat. Het is een ambitieuze en informele organisatie die continue in ontwikkeling is.

Binnen de gemeente Nieuwegein vormen moderne informatietechnologie, gedragen architectuur en een integere informatiehuishouding de belangrijke randvoorwaarden bij het waarmaken van onze ambities. Het team Informatisering draagt zorg voor een goede afstemming tussen enerzijds de wensen van het bestuur en de interne ‘klanten’ en anderzijds de mogelijkheden die de collega’s van het team Automatisering of de markt bieden. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een I-Adviseur die de gemeente Nieuwegein adviseert en ondersteunt. Ben jij verbindend, innovatief, communicatief en een netwerker? Aarzel dan niet langer en reageer op deze vacature.

Jouw werkzaamheden

Als I-adviseur ben je binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor de wensen van collega’s van afdelingen. Je helpt hen bij het realiseren van hun doelstellingen. Vaak gaat het om digitalisering of optimalisatie van processen, introductie van nieuwe toepassingen, dienstverleningsconcepten of samenwerkingsverbanden. Je geeft professioneel advies, helpt en adviseert bij het opzetten van (meerjaren)-plannen en projecten en zorgt voor de verbinding met materiedeskundigen om zo gezamenlijk tot sluitende businesscases te komen. Je hanteert hierbij de architectuurkaders die door de architecten en beleidsmedewerkers van de teams Informatisering en Automatisering zijn opgesteld en waaraan je zelf hebt meegewerkt of (gedeeltelijk) hebt opgesteld.

Op overtuigende wijze informeer je interne klanten hoe de informatiearchitectuur bijdraagt aan de bedrijfsdoelen en je creëert daarmee draagvlak en voegt waarde toe aan het keuze- en besluitvormingsproces. Je combineert op soepele wijze kennis van informatietechnologie aan de organisatiedoelstellingen en vermindert de complexiteit van het ICT-landschap door standaarden toe te passen en te werken onder architectuur.

Actuele ontwikkelingen op het gebied van I&A heb je op de radar en deze kun je duiden naar de mensen met wie en waarvoor je werkt.

Kerntaken en verantwoordelijkheden 

De functie van I-adviseur heeft twee kerntaken, namelijk adviseren en regisseren.

Als adviseur:

 • Ondersteun en adviseer je afdelingen bij vraagstukken over  informatiemanagement;
 • Combineer je kennis en deskundigheid van informatiemanagement met kennis en deskundigheid van het vakgebied van een afdeling of vakgebied;
 • Vul je architecturale inzichten, kaders, standaarden en beleid in gericht op de behoeften en wensen van een afdeling of vakgebieden en zoek en organiseert je daarvoor draagvlak;
 • Ontwerp en onderhoud je met collega’s een samenhangende toekomstbestendige informatiehuishouding en architectuur op basis van landelijke en internationale standaarden. Je houdt hierbij ook rekening met de gevolgen voor het beheer van (nieuwe) toepassingen of processen;
 • Signaleer je risico's in de bedrijfsvoering over informatiemanagement, onderzoekt deze, communiceert met de relevante betrokkene(n) en draag je zorg voor ontwerp en ontwikkeling van verbetervoorstellen;
 • Adviseer je over beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering van de informatievoorziening en stelt deze in voorkomende gevallen zelf op;
 • Toets je voorstellen en plannen van aanpak vanuit de lijnorganisatie aan architectuur en informatiebeleid en adviseer je hierover aan lijnmanagement en directie;
 • Volg je de (landelijke en gemeentelijke) ontwikkelingen van wet- en regelgeving en ICT-standaarden en adviseer je over de consequenties hiervan voor het I&A-beleid, ICT-infrastructuur en onze organisatie;

Als regisseur:

 • Voer je de regie op gemeentebrede onderzoeksprojecten en vraagstukken op het  gebied van gemeentelijke informatievoorziening, onder andere impactanalyses en advies op informatievraagstukken.

Wat wij van je vragen

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring en een afgeronde Hbo-opleiding Informatiemanagement (bijvoorbeeld Business IT & Management of Master Information Management) aangevuld met opleidingen op het gebied van informatiearchitectuur;
 • Je bent goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening binnen de gemeentelijke overheid;
 • Je hebt meerjarige ervaring met bijdragen aan of opstellen van informatieplannen, informatiearchitecturen en de implementatie daarvan;
 • Je hebt meerjarige ervaring met het bijdragen aan procesoptimalisatie;
 • Kennis van methoden en standaards op het gebied van project- en programmamanagement (Prince2, MSP) en procesgericht werken (ITIL, ASL, BiSL) en neemt dit mee in je werk;
 • Je hebt ervaring met en kennis van Dynamische Architectuur (DYA) en daaruit afgeleide methoden en technieken.

Wat breng je – mogelijk – extra mee?

Wij zijn extra in je geïnteresseerd indien je kennis en ervaring meebrengt op het gebied van het Sociale Domein, bijvoorbeeld:

 • Informatiemanagement en -beheer
 • Digitaal werken en proces- en dossiervorming inclusief archivering
 • Ketensamenwerking
 • Optimalisatie van processen
 • Veilig uitwisselen van bestanden en veilig emailen;
 • Vraagstukken rondom planning en roostering met bijbehorende tooling
 • Opstellen opleidingsplannen voor het veilig en professioneel omgaan met (nieuwe) toepassingen
 • Applicatielandschap
 • (security) Awareness

Heb je op deze – of andere - onderwerpen extra bagage, dan zien we dit graag terug in je sollicitatie.

Vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten

 • Je bent een verbinder, teamspeler, beschikt over netwerkvaardigheden, overtuigingskracht en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je bent analytisch, ondernemend, creatief en hebt een frisse kijk op de zaken waarbij je ook ‘van buiten naar binnen’ kunt kijken;
 • Je hebt ervaring met het creëren van draagvlak voor de informatiearchitectuur.
 • Je bent goed in staat om de vraag vanuit de business te vertalen naar oplossingen die passen binnen en bijdragen aan het geheel van informatiemiddelen;
 • Je kunt schriftelijk en mondeling helder communiceren op alle niveaus met alle stakeholders.

Wat wij bieden

Het gaat om een vacature voor de duur van een jaar. Over een mogelijke verlenging of een vaste aanstelling zal eerst medio 2019 besloten worden. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt maximaal € 4.740,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek (salarisschaal 11). Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05 % dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Ook heeft Nieuwegein goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer weten?

Heb je belangstelling en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ruud Uijtdehaage, teamleider I&A, op 030 6071204.

Solliciteren?

Je kunt tot en met 22 oktober 2018 reageren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Ada Doeser van Gemeente Nieuwegein ( 123456)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein is een middelgrote gemeente. Er wonen ongeveer 63.000 mensen in ruim 26.000 woningen.
Nieuwegein is centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiƫnt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. Nog steeds verandert er veel. De komende jaren verrijst er een stadscentrum, krijgen verschillende woonwijken een flinke opknapbeurt en gaat het voorzieningenniveau verder omhoog.

meer over Gemeente Nieuwegein

Adres

Stadsplein 1
3431 LZ Nieuwegein

14 030