Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Griffier

Vacature

Wegens vertrek van de Raadsgriffier, hebben wij een vacature.

Wij zoeken een griffier die zich bewust is van de omgeving waarin hij/zij zich onafhankelijk opstelt en goed met alle belanghebbenden communiceert.

De gemeente Nieuwegein in ‘t kort

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 63.000 inwoners. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12. Het openbaar vervoer is zeer efficiënt met onder meer een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht.

De griffie is een zelfstandig onderdeel binnen de gemeentelijke organisatie en ondersteunt de gemeenteraad in de meest brede zin van het woord. De griffie bestaat uit de raadsgriffier, twee raadsadviseurs / commissiegriffiers, een raadscommunicatiemedewerker en een griffiemedewerker. De griffie is een klein, hecht team en staan altijd voor elkaar klaar. Er wordt hands-on gewerkt en de medewerkers houden elkaar graag op de hoogte van elkaars plannen en werkzaamheden.

De griffie is net als de gemeentelijke organisatie informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers werkt iedereen aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt. De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief. De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving door ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen.

De organisatiefilosofie kent de volgende uitgangspunten:

 • we werken vanuit de bedoeling;
 • we zijn 1 organisatie;
 • we tonen eigenaarschap


De vier speerpunten van de toekomstvisie voor de Raad van Nieuwegein zijn:

 1. Verbonden met de stad, verbonden met elkaar
 2. Fijn en groen wonen; een levendig centrum
 3. Een toekomstbestendige stad voor jong en oud
 4. Een bedrijvige stad in een sterke regio.

Daarnaast werkt de gemeenteraad aan strategische verkenningen waarin de raad op zoek gaat naar keuzes die gemaakt moeten worden om in de toekomst tot een raadsprogramma te komen.

Over het bestuur

De gemeenteraad van Nieuwegein bestaat uit 33 leden, in 12 verschillende fracties. Samen vertegenwoordigen deze leden alle inwoners en de belangen van Nieuwegein. Van onze inwoners verwachten we in toenemende mate dat zij actief deelnemen aan het optimaliseren van hun eigen woon- en leefomgeving en daarover met beleidsmakers en gemeente in gesprek gaan en meedenken. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze van de raad. De raad is ook op zoek naar een optimale vergadervorm waarin de trits informatievoorziening – meningvorming – besluitvorming goed vorm kan krijgen. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met het model ‘avonden van de raad’. Dit model zal begin 2020 geëvalueerd worden.

Profiel van de griffier

Nieuwegein is op zoek naar een betrokken griffier die zich professioneel opstelt en visie heeft op bestuur. Een griffier die zich goed kan inleven in de gevoelens en/of de gedachtegang van de leden van de raad. De griffier moet rust uitstralen en verbinden. Stressbestendigheid is een majeure factor op de momenten waarin de politieke verdeeldheid en de scherpte van opmerkingen vanuit de raad veel van een Nieuwegeinse griffier eisen. De griffier draagt er zorg voor dat de raad zijn verantwoordelijkheid optimaal waar kan maken en op een professionele manier zijn ondersteunende rol speelt in het politieke besluitvormingsproces. We verwachten dat de griffier een neutrale houding inneemt en in staat is alle fracties in de raad optimaal te ondersteunen zonder daarbij de besluitvorming inhoudelijk te beïnvloeden. De griffier gaat prudent om met de informatie die hem door spelers uit het lokale bestuur wordt aangedragen. De griffier signaleert tijdig maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en zoekt actief naar mogelijkheden hoe de gemeenteraad goed in positie gebracht kan worden om aan de veranderende samenleving tegemoet te komen. Het is een gezaghebbend persoon die in staat is te opereren binnen heldere verhoudingen tussen raad en college en bij te dragen aan de kwaliteit van besluitvorming. De griffier moet een coachende manager zijn van de afdeling en moet delegeren waar het kan. Daarnaast neemt de griffier actief en constructief deel aan de driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris en griffier).

Wat ga je doen?

De belangrijkste taken van de griffier zijn:

 • Adviseert (in de rol van procesadviseur) de raad op het gebied van organisatie en werkwijze en de duale kaderstellende en toetsende taak.
 • Vertaalt wettelijke voorschriften over de formele taken van de raad naar werkbare processen en activiteiten.
 • Adviseert individuele raadsleden en de raad (in procesmatige zin) over behandeling uit te brengen raadsbesluiten.
 • Ondersteunt de voorzitter van de raad bij de uitoefening van zijn taak.
 • Zorgt, in overleg met het presidium, voor een optimale inrichting en uitvoering van procedures rond de politiek-bestuurlijke besluitvorming.
 • Neemt initiatief in de verdere verbetering van processen en in de doorontwikkeling van moderne werkwijzen.
 • Ondersteunt de raad bij de strategische verkenningen.
 • Ondersteunt de raad actief binnen de regionale samenwerkingsverbanden om daarmee de raad goed in positie te brengen.
 • Adviseert de raad actief over zijn positie in de veranderende samenleving waarvan externe communicatie deel uitmaakt.
 • Geeft leiding aan de griffie; een raadscommunicatiemedewerker, een griffiemedewerker griffie, 2 commissiegriffiers, waarvan één tevens de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie is.
 • Informeert de griffie over ontwikkelingen op het politieke front en terugkoppelingen van ambtelijke vergaderingen.
 • Stuurt facilitaire dienstverleners tijdens vergaderingen, bijeenkomsten e.d. aan.
 • Vertegenwoordigt de raad in de ambtelijke organisatie en in regionaal samenwerkingsverband U10 en treedt sturend op voor een optimale afstemming.      


Wat wij vragen

Als nieuwe griffer van gemeente Nieuwegein beschik je over:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Bestuurlijke en juridische kennis;
 • Breed en scherp inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
 • Vaardigheden om mensen en processen te verbinden;
 • Aantoonbare ervaring met resultaatgericht werken en integrale beleidsvoering;
 • Ruime (leidinggevende) ervaring binnen vergelijkbare (overheid-)organisaties;
 • Open, standvastige en stimulerende uitstraling.

Competentieprofiel

Om de functie van griffier optimaal te kunnen uitoefenen, zijn de volgende competenties vereist:

1.  Omgevingsbewustzijn; heeft aantoonbaar inzicht in de veranderende maatschappelijke context waarin de raad functioneert en speelt daar op gepaste manier op in.

2.  Communicatief en contactueel vaardig; kan ideeën en informatie in heldere taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen. Is open, toegankelijk en benaderbaar, legt gemakkelijk contact met mensen, luistert goed.

3.  Procedurebesef; is gericht op navolging, afwerking, gebruikersgemak en duidelijkheid van (bestuurlijke) procedures.

4.  Overtuigingskracht; beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden en kan goed beargumenteren.

Wat wij bieden

Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring en bedraagt maximaal € 6.788,- (schaal 14) bruto per maand bij een volledige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Ook heeft Nieuwegein goede secundaire arbeidsvoorwaarden. We bieden een tijdelijke aanstelling voor één jaar en na gebleken geschiktheid een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Meer weten?

Wil je meer weten over het werken bij de griffie? Neem dan contact op met Frans Backhuijs, burgemeester van de gemeente Nieuwegein, telefoonnummer (030) 607 15 60.

Procedure-informatie

De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een delegatie van de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie is betrokken bij de selectie. Een assessmentonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

 • De eerste gespreksronde is gepland op dinsdag 12 november 2019. De tweede gespreksronde vindt plaats op maandag 18 november 2019.
 • Het assessment vindt plaats op vrijdag 22 november 2019.
 • De gemeenteraad neemt een benoemingsbesluit op donderdag 28 november 2019 (of bij onvoorziene vertraging op 12 december 2019).


Solliciteren?

Je kunt tot vrijdag 25 oktober 2019 reageren via de sollicitatiebutton.

De vacature is gelijktijdig intern en extern geplaatst.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met P&O Nieuwegein van Gemeente Nieuwegein ( 14030)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein is een middelgrote gemeente. Er wonen ongeveer 63.000 mensen in ruim 26.000 woningen.
Nieuwegein is centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. Nog steeds verandert er veel. De komende jaren verrijst er een stadscentrum, krijgen verschillende woonwijken een flinke opknapbeurt en gaat het voorzieningenniveau verder omhoog.

meer over Gemeente Nieuwegein

Adres

Stadsplein 1
3431 LZ Nieuwegein

14 030