Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Middelburgfunctionaris gegevensbescherming

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zaterdag 18 juli

Solliciteer

functionaris gegevensbescherming

Vacature

De gemeenten Middelburg en Schouwen-Duiveland vinden privacy en de omgang met persoonsgegevens belangrijk in hun relatie met burgers, ondernemers en bezoekers. Deze moeten er op kunnen vertrouwen dat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk wordt omgegaan met het verzamelen, bewaren, beheren en gebruiken van persoonsgegevens en andere informatie die de persoonlijke levenssfeer raakt.

Daarom zoeken de gemeenten Middelburg en Schouwen-Duiveland gezamenlijk naar een

functionaris gegevensbescherming

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor 18 uur (0,5 fte) bij de gemeente Schouwen-Duiveland en een arbeidsovereenkomst voor 18 uur (0,5 fte) bij de gemeente Middelburg.

Functie

Jij bent een enthousiaste en bevlogen functionaris gegevensbescherming die toezicht houdt, adviseert en signaleert over privacy en gegevensbescherming, waarbij de focus ligt op het versterken en borgen van de privacy. Je opereert onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Dit doe je concreet

• Het informeren en adviseren van de afdelingen die namens de gemeente persoonsgegevens verwerken over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming;

• Het toezien op naleving van AVG, en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming;

• Het toezien op naleving van het gemeentelijke beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

• Het adviseren met betrekking tot bewustwording en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;

• Het toezien op het behandelen van verzoeken van betrokkenen om inzage en/of correctie;

• Het adviseren over en toezien op de structuur van verantwoordelijkheden;

• Het geven van advies met betrekking tot de Privacy Impact Assessment (PIA) en het toezien of de uitvoering daarvan in overeenstemming is met de AVG;

• Het optreden als contactpersoon voor en samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Profiel

Jij beschikt over een HBO werk- en denkniveau en hebt kennis van de Europese privacy verordening (AVG) en overige relevante wetgeving. Ook heb je kennis van informatiebeveiliging/ Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Je kent de bestuurlijke context van een gemeente en hebt oog voor de juridische aspecten van een privacy vraagstuk. Je bent resultaatgericht en flexibel, maar tegelijkertijd heb je een stabiele persoonlijkheid en ben je standvastig waar nodig. Met jouw pro actieve houding, goede communicatieve vaardigheden en onafhankelijke opstelling weet jij overtuigend invulling te geven aan de rol van functionaris gegevensbescherming. Tot slot ben jij diplomatiek en ga je op een adequate wijze om met ethische kwesties.

Als toezichthouder ontvang je controlebevoegdheden om geloofwaardig en effectief toe te zien op de naleving van de AVG.

Aanbod

• Een fulltime baan bestaande uit een arbeidsovereenkomst voor 18 uur per week bij de gemeente Schouwen-Duiveland én een arbeidsovereenkomst voor 18 uur per week bij de gemeente Middelburg.

• Een plezierige werkomgeving.

• De uitdaging om de functie verder te ontwikkelen en vorm en inhoud te geven.

• Salariëring: afhankelijk van opleiding en ervaring word je in de aanloop- of functieschaal geplaatst. Het salaris bedraagt maximaal € 4.406,– bruto per maand (indicatieve functieschaal 10) gebaseerd op een 36-urige werkweek. De gemeente Middelburg kent een uitloopschaal.

• een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05 % van je bruto salaris. Het IKB kun je vrij inzetten voor o.a. extra inkomen, extra verlof, opleidingen, een fiets of fitnessabonnement.

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een woon-werkverkeervergoeding (voor gemeente Middelburg geldt dat je hiervoor in aanmerking komt bij een afstand woon-werkverkeer vanaf 10 km enkele reis), flexibele werktijden en studiemogelijkheden.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Edwin Israël, afdelingshoofd Bedrijfsvoering van de gemeente Middelburg, tel. (0118) 67 54 32.

Interesse?

Reageer voor 19 juli 2020 via de knop "solliciteren" t.a.v. Lenny Sandee, personeelsadviseur gemeente Middelburg.

Vanwege de vakantieperiode vindt de brievenselectie begin week 34 plaats. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 27 augustus 2020.