Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MedemblikSenior Projectleider Welzijn en Sociaal Domein

Senior Projectleider Welzijn en Sociaal Domein

Vacature

Senior Projectleider op gebied van Welzijn en Sociaal Domein Vaste functie, 36 uur per week

Algemene functie-informatie 
De samenleving verandert. De scheidslijn tussen overheid en bedrijfsleven wordt kleiner. Er wordt meer aan burgers overgelaten en actief samengewerkt met andere partijen. Dit vraagt om ambtelijk gedrag dat daarbij past. De ambtenaar van vandaag en morgen is sterk in de interactie met de omgeving, scherp op het resultaat, authentiek in de relatie, transparant en verbindend. Onze vraagstukken vragen om steeds weer een energieke ontwikkelaanpak, die aansluit bij de maatschappelijke dynamiek. Er wordt intensief samengewerkt met collega’s onderling, collega’s van andere afdelingen, van andere gemeenten en allerlei partners en inwoners.

Op de afdeling komen alle onderwerpen (kennisdomeinen) rondom welzijn en het sociaal domein bij elkaar.  Er werken meer dan 20 collega’s.  Daarnaast huren we regelmatig externe expertise in voor bepaalde projecten.  Het is een dynamisch en leuk team met een Westfriese werkmentaliteit: aanpakken.  Tussendoor maken we pret. Bij Medemblik werken we aan ondernemerschap, verantwoordelijkheid,  lef,  ‘continue verbeteren’ en klantgerichtheid.  Van jou verwachten we nieuwsgierigheid en lef om complexe situaties aan te gaan met veel verschillende partners.  

De titel ‘senior’ bij de afdeling is overigens geen hiërarchische aanduiding.  Je bent senior omdat je uitblinkt in je authentieke wijze van succesvol projecten managen. De focus van je werk  ligt op projectmanagement.  Je werkt aan uitdagingen en vraagstukken die we integraal aanpakken.  Steeds vaker doen we dat projectmatig.  Je adviseert als projectleider direct aan onze bestuurders.  Het management van de afdeling coacht en ondersteunt, maar neemt geen verantwoordelijkheid van je over.

Functie-inhoud
We zoeken een ervaren senior projectleider met visie, kennis en ervaring in het  maatschappelijke domein.  Je stuurt op het realiseren van programma’s en/of projecten.

Je geeft functioneel leiding aan en organiseert de activiteiten en verantwoordelijkheden van (tijdelijke) groepen projectmedewerkers.  Je levert resultaten binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen.  Je bent direct aanspreekbaar op de realisatie van de vastgestelde doelen/resultaten.  Je bent een ervaren professional die snapt dat we ‘binnen met buiten’ moeten verbinden.

Wat worden jouw taken en verantwoordelijkheden:

 • Geeft leiding aan complexe projecten die strategisch en multidisciplinair van aard zijn
 • Geeft leiding aan projecten of programma’s met een grote en fundamentele invloed op de (lokale) omgeving of samenleving
 • Houdt rekening met een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact
 • Noodzaak tot het maken of laten maken van strategische, fundamentele en thema-overstijgende afwegingen
 • Directe advisering/coaching/ondersteuning bestuurders, collega’s en partners
 • Zorgt voor afstemming en samenhang ten aanzien van beleid dat strategisch van aard is en een lange doorlooptijd heeft
 • Is inzetbaar op gemeentebrede projecten zoals de implementatie van de nieuwe omgevingswet.
 • Pakt een actieve voorbeeldhouding en rol in de doorontwikkeling van de eigen afdeling en directe collega’s.

Wij vragen

 • Iemand die goed kan omgaan met het politieke krachtenveld: verschillende politieke krachten en ambities oefenen invloed uit op het optreden van de projectleider en de wijze waarop fundamentele strategische keuzes gemaakt worden.
 • Iemand die goed kan omgaan met belangentegenstellingen: interne en externe stakeholders hebben grote tegenstrijdige belangen die moeten leiden tot een evenwichtige belangenafweging bij de projectleider
 • Iemand die resultaatverantwoordelijkheid neemt zonder machtsmiddelen: er wordt een beroep gedaan op het bewaken van een complex, strategisch en multidisciplinair project zonder dat de projectleider formele hiërarchische aansturingsbevoegdheid heeft om andere projectleiders en -medewerkers op de naleving aan te spreken.
 • Iemand die effectief blijft in het spanningsveld: diverse factoren oefenen invloed uit op het spanningsveld tussen tijd, kwaliteit en middelen en vragen van de projectleider om daarop te anticiperen en keuzes te maken.
 • Een strategische blik op je eigen vakgebied (projectmanagement) en is in staat zaken te integreren
 • Sterk in de interactie met de omgeving
 • Transparant en verbindend
 • Authentiek in de relatie
 • Je weet hoe je actief aan relaties bouwt voor een optimale samenwerking.
 • Scherp op het resultaat, gedreven.
 • Een goede politieke antenne
 • Het vermogen om je snel aan veranderende omstandigheden aan te passen
 • Handig in plannen en organiseren
 • Afgeronde relevante WO opleiding
 • 7 tot 10 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld als projectleider bij een andere (maatschappelijke) organisatie
 • Affiniteit met/interesse voor actuele maatschappelijke ontwikkelingen

Competenties

Voor deze functie bestaat een competentieprofiel.  Een aantal van de vereiste competenties zijn;

 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Oordeelsvorming
 • Regisseren
 • Resultaatgerichtheid

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal aanstelling plaatsvinden in schaal 11A, salaris maximaal €5061,- bruto per maand. Deze functie is indicatief ingeschaald, een definitieve inschaling volgt nog. De gemeente Medemblik heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van circa 16,3 % van je bruto jaarsalaris.  Je bent 36 uur per week beschikbaar.

Informatie en sollicitatie
Als jij aan dit profiel voldoet en beschikbaar bent, dan ontvangen wij graag jouw cv en een korte motivatie. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Johan Hagedoorn (0229-85 60 81), senior bij de afdeling of Dennis Wering, afdelingshoofd . In verband met de vakantie periode duurt de selectieprocedure waarschijnlijk langer.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met het mobiliteitsbureau M5 0229 85 6000

Wij vragen je vriendelijk alleen via gemeentebanen.nl te solliciteren. Reacties die wij via andere kanalen binnen krijgen, kunnen wij helaas niet in belandeling nemen

Acquisistie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Medemblik

Adres

Dick Ketlaan 21
1687 CD Wognum

0229 856000