Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MedemblikLeerplichtambtenaar

Leerplichtambtenaar

Vacature

Algemene functie-informatie
De samenleving verandert. De scheidslijn tussen overheid en bedrijfsleven wordt kleiner. Er wordt meer aan burgers overgelaten en actief samengewerkt met andere partijen. Dit vraagt om ambtelijk gedrag dat daarbij past. De ambtenaar van vandaag en morgen is sterk in de interactie met de omgeving, scherp op het resultaat, authentiek in de relatie, transparant en verbindend. Onze vraagstukken vragen om steeds weer een energieke ontwikkelaanpak, die aansluit bij de maatschappelijke dynamiek. Er wordt intensief samengewerkt met collega’s onderling, collega’s van andere afdelingen, van andere gemeenten en allerlei partners en inwoners.

Op het taakveld Samenlevingszaken wordt uitvoering gegeven aan alle gemeentelijke taken in het sociaal domein. Hier vallen o.a. onder onze jeugdhulpverlening, Wmo, handhaving van de leerplicht, extra inkomensondersteuning aan inwoners, schuldhulpverlening en onze begeleiding van nieuwkomers. Wat we niet zelf doen is de uitvoering van de Participatiewet. Dat hebben we uitbesteed aan onze regionale organisatie; Werksaam. Er werken bij het taakveld rond de 60 collega’s, verdeeld in drie multidisciplinaire wijkteams, een speciaal team voor inwoners met complexe vraagstukken en een (zorg-) administratief team.

In verband met een toename van de werkzaamheden is er ruimte voor een 2e leerplichtambtenaar. Deze leerplichtambtenaar werkt veel samen met de Jeugdhulpverleners en andere collega’s uit de Wijkteams.

Het zijn dynamische en leuke teams met een Westfriese werkmentaliteit: aanpakken.  Tussendoor maken we pret. Bij Medemblik werken we aan ondernemerschap, verantwoordelijkheid, lef,  ‘continu verbeteren’ en klantgerichtheid.

Functie-inhoud
Ligt jouw hart bij het Sociaal Domein? Heb jij ervaring en/of affiniteit met onderwijs en/of leerplicht?

Ken jij een grote interpretatieruimte in toetsing en beoordeling van de wetgeving? Dan is deze functie iets voor jou!

Als Leerplichtambtenaar Sociaal domein kunnen scholen, ouders, Samenwerkingsverbanden en teamleden bij jou aankloppen met (complexe) vraagstukken voor ondersteuning en advies m.b.t. schoolverzuim, passend onderwijs, hoogbegaafdheid, enz. Je signaleert ontwikkelingen en knelpunten en zoekt naar oplossingen samen met in- en externe partijen. Je zet je in om thuisblijvers weer naar school te krijgen en uitval te voorkomen. Je neemt maatregelen indien noodzakelijk. Indien nodig schrijf je een proces verbaal uit.

Je kunt schakelen op verschillende niveaus en je verbinden met alle betrokken partijen om tot een creatieve oplossing te komen voor jongeren (BO en VO) die om welke reden dan ook (tijdelijk) verzuimen of dreigen uit te vallen. Je bent bereid de BOA-opleiding te volgen.

Wij vragen

 • Minimaal HBO+ denk- en werkniveau
 • Relevante werkervaring binnen een soortgelijke functie
 • Een goed netwerk in de regio is een pre
 • Zelfstandig werken en probleemoplossend kunnen denken
 • Beschikking hebben over de juiste mix tussen flexibiliteit en daadkracht
 • Diverse belanghebbende partijen met elkaar kunnen verbinden

Competenties
Voor deze functie bestaat een competentieprofiel. Hierin is beschreven dat in ieder geval de volgende competenties van toepassing zijn in de functie.

 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Zelfstandigheid
 • Oordeelsvorming
 • Conflicthantering
 • Overtuigingskracht
 • Besluitvaardigheid

Wij vragen je hoe je deze competenties invult.                                         

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Medemblik

Adres

Dick Ketlaan 21
1687 CD Wognum

0229 856000