Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MedemblikLeden voor de rekenkamercommissie (gemeente Medemblik & gemeente Opmeer)

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zondag 19 januari

Solliciteer

Leden voor de rekenkamercommissie (gemeente Medemblik & gemeente Opmeer)

Vacature

De gemeente Medemblik en de gemeente Opmeer hebben een gezamenlijke rekenkamercommissie die voor beide gemeenten onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor de organisatie, begeleiding en sturing van de onderzoeken. Het gaat daarbij onder andere om het selecteren van onderzoeksonderwerpen, het opzetten van de organisatie van het onderzoek en het begeleiden en uitvoeren van het onderzoek.

De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden, waaronder een voorzitter. Een lid heeft opgezegd en voor twee leden verloopt de maximale termijn van de aanstelling. Voor de invulling van de vacatures zijn wij daarom op zoek naar:

Drie externe leden voor de rekenkamercommissie, met ruime ervaring binnen de lokale overheid

Functieprofiel

Een lid van de rekenkamercommissie is, met de andere leden, verantwoordelijk voor:

 • het inventariseren van onderzoeksvoorstellen, het opstellen en uitvoeren van het onderzoeksplan;
 • een adequate interne organisatie van de rekenkamerfunctie, inclusief de agendavoering en daadwerkelijke uitvoering;
 • het uitvoeren van (delen van) onderzoeken en contracteren en begeleiden van derden voor het doen van onderzoek;
 • het actief opbouwen en onderhouden van de relatie met (een vertegenwoordiging van) de gemeenteraden van Medemblik en Opmeer.


Kwaliteiten

De leden worden geselecteerd op basis van hun onafhankelijkheid en specifieke professionele achtergrond. Aan de leden worden de volgende eisen gesteld:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • een analytisch vermogen;
 • ervaring met het verrichten en/of begeleiden van beleidsonderzoek;
 • inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen;
 • een kritische en onafhankelijke instelling;
 • het vermogen te discussiĆ«ren op basis van feiten en argumenten;
 • het opstellen van een goed leesbare onderzoeksrapporten.


Belangrijke competenties

Analytisch, conceptueel denken, oordeelvorming, organiserend vermogen, samenwerkingsgericht.

Benoeming en vergoeding

U wordt benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. De rekenkamercommissie komt in de regel een keer per maand bijeen. De tijdsbesteding bedraagt minimaal 2-3 dagdelen per maand. De vergoeding voor vergaderingen vindt plaats op basis van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden tabel IV. De verdere invulling voor het uitvoeren en/of begeleiden van onderzoeken en de vergoeding hiervoor regelt u op basis van het budget en in goed overleg met de andere leden.

Onafhankelijkheid

De leden mogen geen andere functies hebben die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente Medemblik en de gemeente Opmeer en de aan de gemeenten verbonden partijen en/of gesubsidieerde instellingen in de weg staan.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de gemeenten: www.opmeer.nl en www.medemblik.nl.

Voor meer informatie over de functie en werkwijze kunt u contact opnemen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, de heer K. Nederhoff, tel. 0613 344 550 of met de secretaris, mevrouw M. Klaassen Bos, tel. 0229 856 119. De gesprekken vinden plaats op 29 en 30 januari 2020.

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Medemblik

Adres

Dick Ketlaan 21
1687 CD Wognum

0229 856000