Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MedemblikJeugdhulpverlener

Jeugdhulpverlener

Vacature

Bij de gemeente Medemblik op het taakveld Samenlevingszaken van de afdeling Omgeving & Samenleving, zoeken wij een enthousiaste collega.

Algemene functie-informatie 

De gemeente Medemblik is volop in ontwikkeling. Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten nieuwe taken gekregen, waaronder de jeugdzorg. Binnen de gemeente Medemblik werken we met 3 Wijkteams (Oost-West-Midden), deze wijkteams werken generalistisch. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega met aantoonbare kennis van en ervaring met (domein overstijgende) problematiek, kindermishandeling en huiselijk geweld en het maken van een veiligheidsplan.

Het betreft een functie waarbij de nadruk zal liggen op het werken bij de Toegang en daarnaast zal je ook in de gezinnen werkzaam zijn.

Wat verwachten we van je ?

 • Je kan telefonisch een goede uitvraag doen en bent bereikbaar voor consult en adviesvragen van de inwoner.
 • Collega’s uit het wijkteam en beroepskrachten uit het werkveld kunnen je consulteren.
 • Je kan beschikkingen en adviesvragen afhandelen.
 • Je kan goed schakelen met systemen (ICT) en schakelen in de vragen die er liggen.
 • Je kan crisissituaties goed inventariseren en weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden.
 • Je kan een goede inschatting maken over de urgentie van de vraag en de stappen die hierin moeten worden gezet.
 • Je durft zelfstandig beslissingen te nemen en weet deze goed te onderbouwen.
 • Je werkt vraaggericht en proactief vanuit het netwerk, zoekt en initieert oplossingen en zet in op versterking van het netwerk en de eigen kracht (zelfregie) van de hulpvrager en/of het systeem.
 • Je zorgt voor een brede vraagverheldering, zelfstandige, integrale (dynamische) beoordeling en diepgaande analyse van de hulpvraag, de aard en ernst van de problematiek inclusief veiligheidscheck en/of veiligheidsplan. Je draagt zorg voor transparante dossiervorming.
 • Je ondersteunt bij het opstellen van het gezinsplan/ familiegroepsplan, het initiëren van of aansluiten bij éen gezin één plan.
 • Je beoordeelt noodzaak en schakelt specialistische hulp in, aansluitend bij de hulpvraag van het gezin en die de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind optimaliseert. 
 • Je voert de regie: monitoren van de effectiviteit van de ingezette specialistische zorg en stuurt waar nodig bij en/of verleent nazorg.
 • Je treedt op bij onveiligheid en crisissituaties.
 • Je draagt zorg voor opschaling naar de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Je overlegt, werkt samen en stemt af met zorgaanbieders en andere externe partijen.
 • Je doet verbetervoorstellen ten behoeve van een optimale uitvoering van de werkprocessen.
 • Je geeft informatie en advies, en biedt preventieve opvoedondersteuning.

 

Wij vragen

 • relevant HBO werk- en denkniveau met een brede generalistische kennis en enkele jaren werkervaring in het vakgebied;
 • ervaring of affiniteit met complexe (domein overstijgende) problematiek, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld en het maken van een veiligheidsplan/veiligheidscheck;
 • ervaring met confronterende gesprekken met ouders, omgaan met weerstand; 
 • iemand die in staat is regie te voeren in complexe situaties met verschillende partijen;
 • een SKJ certificering.


Competenties

Voor deze functie bestaat een competentieprofiel. Hierin is beschreven dat in ieder geval de volgende competenties van toepassing zijn in de functie.

 •  Verantwoordelijkheid
 •  Analytisch vermogen                    
 •  Oordeelsvorming
 •  Klantgerichtheid
 •  Kwaliteitsgericht
 •  Mondelinge- en schriftelijke communicatie
 •  Samenwerken
 •  Stressbestendigheid


De functie vereist een grote mate van zelfstandigheid en het vermogen om het werk te kunnen organiseren en prioriteren.

Salaris

Afhankelijk van opleiding en ervaring zal aanstelling plaatsvinden in schaal 9, salaris maximaal € 3.805,- bruto per maand, bij een 36-urige werkweek. De gemeente Medemblik heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van circa 17,05 % van je bruto jaarsalaris.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Angelique Vos Coördinator Wijkteam, telefoonnummer (06) 86 86 21 64 of Dagmar Goos telefoonnummer (0229) 85 62 06 Coördinator Wijkteam.

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Medemblik

Adres

Dick Ketlaan 21
1687 CD Wognum

0229 856000