Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MedemblikHerhaalde oproep: Jeugdhulpverlener

Herhaalde oproep: Jeugdhulpverlener

Vacature

Algemene functie-informatie 
De gemeente Medemblik is volop in ontwikkeling. Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten nieuwe taken gekregen, waaronder de jeugdzorg. Binnen de gemeente Medemblik werken we met 3 Wijkteams (Oost-West-Midden), deze wijkteams werken generalistisch. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega met aantoonbare kennis van en ervaring met (domein overstijgende) problematiek, kindermishandeling en huiselijk geweld en het maken van een veiligheidsplan.

Wat ga je doen?

 • Je werkt vraaggericht en proactief vanuit het netwerk, zoekt en initieert oplossingen en zet in op versterking van het netwerk en de eigen kracht (zelfregie) van de hulpvrager en/of het systeem
 • Je zorgt voor een brede vraagverheldering, zelfstandige, integrale (dynamische) beoordeling en diepgaande analyse van de hulpvraag, de aard en ernst van de problematiek inclusief veiligheidscheck en/of veiligheidsplan. Je draagt zorg voor transparante dossiervorming
 • Je ondersteunt bij het opstellen van het gezinsplan/ familiegroepsplan, initiëren van of aansluiten bij éen gezin één plan
 • Je beoordeelt noodzaak en schakelt specialistische hulp in, aansluitend bij de hulpvraag van het gezin en die de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind optimaliseert 
 • Je voert regie: monitoren van de effectiviteit van de ingezette specialistische zorg en stuurt waar nodig bij en/of verleent nazorg
 • Je treedt op bij onveiligheid en crisissituaties
 • Je draagt zorg voor opschaling naar de Raad voor de Kinderbescherming
 • Je overlegt, werkt samen en stemt af met zorgaanbieders en andere externe partijen
 • Je doet verbetervoorstellen tbv een optimale uitvoering van de werkprocessen
 • Je geeft informatie en advies, biedt preventieve opvoedondersteuning.

Wij vragen

 • Relevante HBO werk- en denkniveau met een brede generalistische kennis en enkele jaren werkervaring in het vakgebied.
 • Ervaring of affiniteit met complexe (domein overstijgende) problematiek, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld en het maken van een veiligheidsplan/ veiligheidscheck.  
 • Ervaring met confronterende gesprekken met ouders, omgaan met weerstand. 
 • In staat kunnen zijn regie te voeren in complexe situaties met verschillende partijen.
 • SKJ gecertificeerd.

Competenties
Voor deze functie bestaat een competentieprofiel. Hierin is beschreven dat in ieder geval de volgende competenties van toepassing zijn in de functie.

 • Verantwoordelijkheid
 • Analytisch vermogen             
 • Oordeelsvorming
 • Klantgerichtheid
 • kwaliteitsgericht
 • Mondelinge- en schriftelijke communicatie
 • Samenwerken

De functie vereist een grote mate van zelfstandigheid en het vermogen om het werk te kunnen organiseren en prioriteren.

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Medemblik

Adres

Dick Ketlaan 21
1687 CD Wognum

0229 856000