Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaassluisProjectleider Gebiedsontwikkeling

Projectleider Gebiedsontwikkeling

Vacature

Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 32.000 inwoners. Een stad die trots is op haar rijke geschiedenis, haar historische centrum koestert, maar juist ook nieuwe ontwikkelingen en innovatie stimuleert. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met circa 270 medewerkers van de gemeentelijke organisatie om er samen met de inwoners, bedrijven en instellingen voor te zorgen dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame stad blijft waar het goed leven, werken en recreëren is. Waarin iedereen mee kan doen aan de maatschappij en inwoners zelf hun steentje bijdragen aan een fijne leefomgeving.

Voor het team Ruimtelijke Projecten en Beheer zijn wij op zoek naar een:

Projectleider Gebiedsontwikkeling

(36 uur per week)

Algemene informatie

Het team Ruimtelijke Projecten en Beheer bestaat uit ca. 25 medewerkers en is verantwoordelijk voor Beheer en Groot onderhoud van de openbare ruimte en voor de grote gebiedsontwikkelingsprojecten in de stad. Samen met het team Beleid wordt het cluster Stad gevormd.

Wat ga je doen?

Als projectleider ben je integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de projectopdracht (resultaat en proces). Je stelt projectplannen op en leidt multidisciplinair samengestelde projectteams. Over de inhoud en uitvoering van de opdracht onderhoud je contacten met de (bestuurlijke) opdrachtgevers.

Als projectleider geef je inhoudelijk leiding aan het projectteam en zorgt ervoor dat alle werkzaamheden op tijd en binnen budget verricht worden. Je initieert, coördineert, realiseert en evalueert multidisciplinaire projecten en grootschalige werkzaamheden. Hierbij bewaak je de voortgang, het budget, de kwaliteit en de informatievoorziening. Communicatie met bewoners en belanghebbenden en kennisoverdracht naar medewerkers zijn belangrijke onderdelen binnen deze rol. Ook voer je overleggen met (bestuurlijke) opdrachtgevers, management, ingenieursbureaus, aannemers, nutsbedrijven en overheidsinstanties. Je stelt voortgangsrapportages op en zorgt voor de administratieve organisatie en procesbewaking van aan de jou toegewezen projecten.

Wij vragen:

Om deze functie succesvol te maken en je rol goed uit te kunnen voeren, ben je iemand die initiatieven neemt, zelfstandig werkt, snel schakelt en stevig in je schoenen staat. Daarnaast communiceer je gemakkelijk met bestuurders, inwoners uit de stad en diverse professionals van binnen en buiten onze organisatie. Je hebt een proactieve instelling gecombineerd met een gezonde dosis werklust.

Gezien de complexiteit van de projecten, de politiek-bestuurlijke importantie en het belang van het omgevingsmanagement vragen wij verder:

  • academisch niveau met meerjarige ervaring in het leiden van stedelijke ontwikkelingsprojecten;
  • kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van stadsontwikkeling en aanverwante gebieden (markt, product, wet- en regelgeving);
  • aantoonbare kennis van projectmatig werken, project-, proces- en contractmanagement;
  • goede schriftelijke- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
  • goede adviesvaardigheid richting (bestuurlijke) opdrachtgevers en management;
  • ervaring in het vertalen van politiek-bestuurlijke uitgangspunten naar projecten en (deel-) resultaten;
  • samen met opdrachtgever formele communicatie met projectomgeving gestalte geven;
  • voldoende afstand kunnen nemen van de eigen vakinhoudelijke deskundigheid om te kunnen delegeren en tot evenwichtige belangenafweging te komen;
  • beschikken over de volgende competenties: ondernemend, omgevingsbewust, oplossings- en resultaatgericht, onderhandelingsbekwaam, overtuigingskracht, en klantgericht.

Wij bieden:

E Een afwisselende functie, plezierige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden (o.a. opleidingsmogelijkheden, kopen/verkopen verlof, regeling IKB). Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 4.859,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van een volledige betrekking (36 uur per week). Dit is exclusief de maandelijkse opbouw van momenteel 17,05% individueel keuzebudget.

Sollicitatie/informatie:

Stuur je sollicitatiebrief en C.V. uiterlijk 7 december 2018 onder vermelding van vacaturenummer 306 aan: het College van burgemeester en wethouders. t.a.v. de afdeling Algemene zaken, team P&O, postbus 55, 3140 AB Maassluis.

E-mailen kan ook naar gemeente@maassluis.nl. Bij voorkeur vragen we je te solliciteren door middel van het invullen van het digitaal sollicitatieformulier op onze website. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij, in het kader van ons integriteitsbeleid, een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Voor meer informatie over de functie bel je naar Sjaak Vroegop, teamleider Ruimtelijke Projecten en Beheer. Informatie over arbeidsvoorwaarden en de sollicitatieprocedure is verkrijgbaar bij Olivia Nelom, adviseur P&O. Deze personen zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Maassluis 14 010.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Caroline Arkenbout van Gemeente Maassluis ( 010 - 593 1978)

Over de organisatie

In Maasluis is altijd wat te doen. De "eerste stad aan de Waterweg" werkt aan de toekomst met respect voor het verleden. Nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd terwijl het historische stadscentrum wordt gekoesterd.

Het gebied rond de Monsterse sluis, de Stadhuiskade en de Wip vormt in cultureel-historisch opzicht het middelpunt van de binnenstad en de haven. De historische gevels van de Stadhuiskade zijn samen met de Groote Kerk en de stooomsleepboot de Furie het beeldmerk van Maassluis.

Met het klimmen van de jaren wordt Maassluis steeds aantrekkelijker. Maassluis vernieuwt in vele opzichten. Flatgebouwen uit de jaren zestig worden opgeknapt en op plekken waar bestaande bebouwing is geslppot, verrijzennieuwe wooncomplexen. Een mooie stad is echter meer dan alleen huizen. Vooral een veilige woonomgeving is voor mensen erg belangrijk. Maassluis besteedt hieraan veel aandacht. Wie eenmaal in Maassluis woont, wil er niet graag meer weg.

meer over Gemeente Maassluis

Adres

Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis

14 010