Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaassluisBeleidsadviseur Milieu

Beleidsadviseur Milieu

Vacature

Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 33.000 inwoners en 15.000 woningen. Een stad die nieuwe ontwikkelingen stimuleert, maar tegelijkertijd het historische centrum koestert. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met 300 medewerkers van de gemeentelijke organisatie onder het motto: ‘Samen werken aan de toekomst van de stad’

 

Werk je graag voor een kleine gemeente met ruimte voor eigen initiatief?

Waar de lijnen kort en je taken divers zijn?

Reageer dan op deze functie!

 

Herhaalde oproep

 Beleidsadviseur Milieu

voor 32 - 36 uur per week


We zijn op zoek naar een beleidsadviseur voor Maassluis, die zin heeft om in samenhang en samenwerking alle aspecten op het gebied van milieu vorm te geven en verder te ontwikkelen.

 

De beleidsadviseur

Als beleidsadviseur bouw je verder aan het beleid, stuur je op de uitvoering en heb je diverse adviserende taken. Naast de wettelijke taken speelt het coalitieakkoord 2018-2022 een belangrijke rol en je laat je voeden door wat er leeft in de stad.

In samenwerking met je collega’s geef je richting aan gemeentelijke kaders en adviseer je over strategische, politiek-bestuurlijk en maatschappelijke belangen. Je betrekt stakeholders, maakt voorstellen en legt adviezen ter besluitvorming voor aan directie, college en gemeenteraad. Daarnaast signaleer en onderzoek je risico’s, kansen en knelpunten, stemt af met partners in stad en regio, draagt mogelijke strategieën en oplossingen aan en helpt ze realiseren. Ook lever je een bijdrage aan de planning en control cyclus binnen jouw portefeuille.

 

De organisatie

Het is de ambitie van de gemeentelijke organisatie om flexibel en lerend te zijn, midden in de stad te staan, open te staan voor maatschappelijke initiatieven, deze proactief op te pakken en weer verder te brengen. Een organisatie die verbindt, passend bij de mogelijkheden van deze tijd, en waarin inwoners vertrouwen hebben. De organisatie legt veel verantwoordelijkheid bij de teams. Van de beleidsadviseur verwachten we dan ook dat zij/hij initiatief neemt, taken oppakt en samen met andere beleidsadviseurs en partners in de stad invulling geeft aan de diverse opgaven.

 

De taken

1.      Advisering op het gebied van geluid, lucht, waterverontreiniging, bodem (m.n. aan het team projecten infrastructuur over o.a. vergunningen en aanbestedingen); bestemmingsplannen; omgevingsvergunningen; externe veiligheid; MER-procedures

2.      Deelname aan regionale netwerken, zoals MRDH, DCMR, Rijnmond etc.

3.      Kennisdeling & advisering op basis van wetgeving: geluidshinder, bodembescherming, milieubeheer, externe veiligheid


 


De vraag

·        Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding en enige jaren ervaring als adviseur Milieu;

·        Je beschikt over politieke sensitiviteit, bent pragmatisch en initiatiefrijk, hebt lef en overtuigingskracht en kan relativeren;

·        Je werkt graag samen met collega’s van beleid en praktijk, adviesorganen, inwonersgroepen, bedrijven, instellingen en andere stakeholders;

·        Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en andere meningen, je kan je eigen visie verwoorden en bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie;

·        Je hebt oog voor de bestuurlijke complexiteit in de samenwerking met diverse partijen en kan hier een inhoudelijke, adviserende en sturende rol in vervullen;

·        Je schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus, bent coöperatief en denkt en doet met plezier mee aan de invulling van een organisatie in ontwikkeling.

 

Wij bieden

Een afwisselende functie, plezierige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden (o.a. opleidingsmogelijkheden, kopen/verkopen verlof, regeling IKB). Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 4.225,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van een volledige betrekking (36 uur per week). Dit is exclusief de maandelijkse opbouw van momenteel 17,05% individueel keuzebudget.

 

Sollicitatie/informatie

Stuur je sollicitatiebrief en C.V. voor 29 maart 2019 onder vermelding van vacaturenummer 308 aan het College van burgemeester en wethouders bij voorkeur via het sollicitatieformulier op onze website. E-mailen kan ook t.a.v. de afdeling Algemene zaken, team P&O gemeente@maassluis.nl

Voor meer informatie over de functie kan je bellen naar Patrick Verstoep, kwartiermaker cluster Stad en bereikbaar tijdens kantooruren via telefoonnummer 010-5931547. Informatie over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure is verkrijgbaar bij Olivia Nelom, Adviseur P&O en is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Maassluis: 14010.

 M

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Caroline Arkenbout van Gemeente Maassluis ( 010 - 593 1978)

Over de organisatie

In Maasluis is altijd wat te doen. De "eerste stad aan de Waterweg" werkt aan de toekomst met respect voor het verleden. Nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd terwijl het historische stadscentrum wordt gekoesterd.

Het gebied rond de Monsterse sluis, de Stadhuiskade en de Wip vormt in cultureel-historisch opzicht het middelpunt van de binnenstad en de haven. De historische gevels van de Stadhuiskade zijn samen met de Groote Kerk en de stooomsleepboot de Furie het beeldmerk van Maassluis.

Met het klimmen van de jaren wordt Maassluis steeds aantrekkelijker. Maassluis vernieuwt in vele opzichten. Flatgebouwen uit de jaren zestig worden opgeknapt en op plekken waar bestaande bebouwing is geslppot, verrijzennieuwe wooncomplexen. Een mooie stad is echter meer dan alleen huizen. Vooral een veilige woonomgeving is voor mensen erg belangrijk. Maassluis besteedt hieraan veel aandacht. Wie eenmaal in Maassluis woont, wil er niet graag meer weg.

meer over Gemeente Maassluis

Adres

Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis

14 010