Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaassluisBeleidsadviseur Milieu

Beleidsadviseur Milieu

Vacature

Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 32.000 inwoners.  Een stad die trots is op haar rijke geschiedenis, haar historische centrum koestert maar juist ook nieuwe ontwikkelingen en innovatie stimuleert. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met circa 270 medewerkers van de gemeentelijke organisatie om er samen met de inwoners, bedrijven en instellingen voor te zorgen dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame stad blijft waar het goed leven, werken en recreëren is. Waarin iedereen mee kan doen aan de maatschappij en inwoners zelf hun steentje bijdragen aan een fijne leefomgeving.

Binnen het team Beleid | cluster Stad ontstaat ruimte voor een

 Beleidsadviseur Milieu

voor 36 uur per week

Vanwege het vertrek van de huidige adviseur Milieu zijn we op zoek naar een realistische en strategische collega. Een adviseur die zin heeft om in samenhang en samenwerking alle aspecten op het terrein van milieu voor de gemeente Maassluis vorm te geven en verder te ontwikkelen.

De organisatie

Het is de ambitie van de gemeentelijke organisatie om flexibel en lerend te zijn, midden in de stad te staan, open te staan voor maatschappelijke initiatieven, deze proactief op te pakken en weer verder te brengen. Een organisatie die verbindt, passend bij de mogelijkheden van deze tijd, en waarin inwoners vertrouwen hebben.  De organisatie legt veel verantwoordelijkheid bij de teams. Van de beleidsadviseur verwachten we dan ook dat zij/hij initiatief neemt, taken oppakt en samen met andere beleidsadviseurs invulling geeft aan de diverse opgaven.

De beleidsadviseur

Als beleidsadviseur bouw je verder aan het beleid en stuur je op de uitvoering. Naast de wettelijke taken speelt het coalitieakkoord 2018-2022 een belangrijke rol en je laat je voeden door wat er leeft in de stad.

In samenwerking met je collega’s geef je richting aan gemeentelijke kaders en adviseer je over strategische, politiek-bestuurlijk en maatschappelijke belangen. Je betrekt stakeholders, maakt voorstellen en legt adviezen ter besluitvorming voor aan directie, college en gemeenteraad. Daarnaast signaleer en onderzoek je risico’s, kansen en knelpunten, stemt af met partners in stad en regio, draagt mogelijke strategieën en oplossingen aan en helpt ze realiseren. Ook lever je een bijdrage aan de planning en control cyclus binnen jouw portefeuille.

Je taken

1.       Advisering op het gebied van:

·         Bodem: aan het team Projecten, met name infrastructuur, over o.a. vergunningen en aanbestedingen

·         Geluid, lucht, waterverontreiniging

·         Bestemmingsplannen

·         Omgevingsvergunningen

·         Externe veiligheid

·         MER-procedures

2.       Deelname aan regionale netwerken, zoals MRDH, DCMR, Rijnmond etc.

3.       Kennisdeling & advisering op basis van wetgeving: geluidshinder, bodembescherming, milieubeheer, externe veiligheid

Wij vragen

·         Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding en enige jaren ervaring als adviseur Milieu;

·         Je beschikt over politieke sensitiviteit, bent toegankelijk en initiatiefrijk, hebt lef en overtuigingskracht en kan relativeren;

·         Je werkt graag samen met collega’s van beleid en praktijk, adviesorganen, inwonersgroepen, bedrijven, instellingen en andere stakeholders;

·         Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en andere meningen, je kan je eigen visie verwoorden en bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie;

·         Je hebt oog voor de bestuurlijke complexiteit in de samenwerking met diverse partijen en kan hier een inhoudelijke, adviserende en sturende rol in vervullen;

·         Je schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus, bent coöperatief en denkt en doet met plezier mee aan de invulling van een organisatie in ontwikkeling.

Wij bieden

Een afwisselende functie, plezierige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden (o.a. opleidingsmogelijkheden, kopen/verkopen verlof, regeling IKB). Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 4.225,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van een volledige betrekking (36 uur per week). Dit is exclusief de maandelijkse opbouw van momenteel 17,05% individueel keuzebudget. De gemeente Maassluis is een informele organisatie waarin veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en waar de eigen verantwoordelijkheid voorop staat.

Sollicitatie/informatie

Stuur je sollicitatiebrief en cv onder vermelding van vacaturenummer 305 vóór 7 december 2018 naar: het College van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Algemene zaken, team P&O,  postbus 55, 3140 AB Maassluis. E-mailen kan ook naar gemeente@maassluis.nl. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij, in het kader van ons integriteitsbeleid, een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Voor meer informatie over de functie kan je bellen naar Trijntje de Kraker, teamleider a.i. en bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 06 4014 4272. Informatie over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure is verkrijgbaar bij Olivia Nelom, Adviseur P&O en is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Maassluis: 14010.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Caroline Arkenbout van Gemeente Maassluis ( 010 - 593 1978)

Over de organisatie

In Maasluis is altijd wat te doen. De "eerste stad aan de Waterweg" werkt aan de toekomst met respect voor het verleden. Nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd terwijl het historische stadscentrum wordt gekoesterd.

Het gebied rond de Monsterse sluis, de Stadhuiskade en de Wip vormt in cultureel-historisch opzicht het middelpunt van de binnenstad en de haven. De historische gevels van de Stadhuiskade zijn samen met de Groote Kerk en de stooomsleepboot de Furie het beeldmerk van Maassluis.

Met het klimmen van de jaren wordt Maassluis steeds aantrekkelijker. Maassluis vernieuwt in vele opzichten. Flatgebouwen uit de jaren zestig worden opgeknapt en op plekken waar bestaande bebouwing is geslppot, verrijzennieuwe wooncomplexen. Een mooie stad is echter meer dan alleen huizen. Vooral een veilige woonomgeving is voor mensen erg belangrijk. Maassluis besteedt hieraan veel aandacht. Wie eenmaal in Maassluis woont, wil er niet graag meer weg.

meer over Gemeente Maassluis

Adres

Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis

14 010