Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Maassluis4 Beleidsadviseurs

4 Beleidsadviseurs

Vacature

Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 32.000 inwoners.  Een stad die trots is op haar rijke geschiedenis, haar historische centrum koestert maar juist ook nieuwe ontwikkelingen en innovatie stimuleert. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met circa 270 medewerkers van de gemeentelijke organisatie om er samen met de inwoners, bedrijven en instellingen voor te zorgen dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame stad blijft waar het goed leven, werken en recreëren is. Waarin iedereen mee kan doen aan de maatschappij en inwoners zelf hun steentje bijdragen aan een fijne leefomgeving.

Voor het team Beleid | cluster Stad zijn wij op zoek naar

 4 Beleidsadviseurs

elk voor 32 uur per week

voor

Duurzaamheid | Groen | Sociaal domein (& Participatiewet) | Grondzaken

Algemene informatie

De gemeente Maassluis is er voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de stad. Zij zijn onze klanten en onze opdrachtgevers. Samen met hen zorgen wij ervoor dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame stad blijft waar het goed leven, werken en recreëren is. Als organisatie willen we flexibel en lerend zijn, midden in de stad staan, open staan voor maatschappelijke initiatieven, deze proactief oppakken en verder brengen. We willen een organisatie zijn die verbindt, passend bij de mogelijkheden van deze tijd en waarin inwoners vertrouwen hebben. 

Het beleidsteam

Binnen de organisatie zijn in het cluster Stad sinds kort alle beleidsterreinen in één beleidsteam samengebracht. Daarbinnen hebben we op dit moment ruimte voor vier ambitieuze en realistische collega’s, die zin hebben om in samenhang en samenwerking het fysieke en sociale domein in de gemeente Maassluis verder willen ontwikkelen.

De gemeentelijke organisatie legt veel verantwoordelijkheid bij de teams. Van de beleidsadviseur verwachten we dan ook dat zij/hij initiatief neemt, taken oppakt, met voorstellen komt en samen met andere beleidsadviseurs vorm en invulling geeft aan de diverse opgaven.

Wat ga je doen

Als beleidsadviseur bouw je verder aan het beleid en geef je vorm aan de diverse uitvoeringsagenda’s. Naast de wettelijke taken speelt het coalitieakkoord 2018-2022 een belangrijke rol en je laat je voeden door wat er leeft in de stad. Je geeft richting aan gemeentelijke kaders en adviseert over strategische, politiek-bestuurlijk en maatschappelijke belangen.

Je maakt voorstellen, betrekt stakeholders en legt vervolgens de adviezen ter besluitvorming voor aan directie, college en gemeenteraad.

Met je collega’s zorg je voor een goede aansluiting  tussen beleid en praktijk en je monitort, analyseert en evalueert de beoogde maatschappelijke effecten in afstemming met partners in de stad. Je signaleert en onderzoekt risico’s, kansen en knelpunten in uitvoering en beleid, draagt mogelijke strategieën, oplossingen aan en helpt ze realiseren. Ook lever je een bijdrage aan de planning en control cyclus binnen jouw  portefeuille en als accounthouder geef je sturing aan subsidieafspraken.

Voor de vier beleidsterreinen gelden specifieke eisen en aandachtsgebieden. Deze zijn op te vragen bij P&O: personeelszaken@maassluis.nl.

Wij vragen

·         Minimaal een afgeronde HBO opleiding en enige jaren ervaring als beleidsadviseur op één van de beleidsterreinen;

·         Je beschikt over politieke sensitiviteit, bent toegankelijk en initiatiefrijk, hebt lef en overtuigingskracht en kan relativeren;

·         Je werkt graag samen met collega’s van beleid en praktijk, adviesorganen, inwonersgroepen, bedrijven, instellingen en andere stakeholders;

·         Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en andere meningen, je kan je eigen visie verwoorden en bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie;

·         Je hebt oog voor de bestuurlijke complexiteit in de samenwerking met diverse partijen en kan hier een inhoudelijke, adviserende en sturende rol in vervullen;

·         Je schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus, bent coöperatief en denkt en doet met plezier mee aan de invulling van een organisatie in ontwikkeling.

Wij bieden

Een afwisselende functie, plezierige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden (o.a. opleidingsmogelijkheden, kopen/verkopen verlof, regeling IKB). Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 4.225,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van een volledige betrekking (36 uur per week). Dit is exclusief de maandelijkse opbouw van momenteel 17,05% individueel keuzebudget.

Sollicitatie/informatie

Stuur je sollicitatiebrief en C.V. vóór 26 september 2018 naar: het College van burgemeester en wethouders. t.a.v. de afdeling Algemene zaken, team P&O, Postbus 55, 3140 AB Maassluis onder vermelding van vacaturenummer 290. E-mailen kan ook naar gemeente@maassluis.nl. Bij voorkeur vragen we je te solliciteren via het sollicitatieformulier op onze website.

Voor meer informatie over de functie kan je bellen naar Trijntje de Kraker, teamleider a.i. en bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 06 4014 4272. Informatie over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure is verkrijgbaar bij Olivia Nelom, Adviseur P&O en is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeent

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Caroline Arkenbout van Gemeente Maassluis ( 010 - 593 1978)

Over de organisatie

In Maasluis is altijd wat te doen. De "eerste stad aan de Waterweg" werkt aan de toekomst met respect voor het verleden. Nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd terwijl het historische stadscentrum wordt gekoesterd.

Het gebied rond de Monsterse sluis, de Stadhuiskade en de Wip vormt in cultureel-historisch opzicht het middelpunt van de binnenstad en de haven. De historische gevels van de Stadhuiskade zijn samen met de Groote Kerk en de stooomsleepboot de Furie het beeldmerk van Maassluis.

Met het klimmen van de jaren wordt Maassluis steeds aantrekkelijker. Maassluis vernieuwt in vele opzichten. Flatgebouwen uit de jaren zestig worden opgeknapt en op plekken waar bestaande bebouwing is geslppot, verrijzennieuwe wooncomplexen. Een mooie stad is echter meer dan alleen huizen. Vooral een veilige woonomgeving is voor mensen erg belangrijk. Maassluis besteedt hieraan veel aandacht. Wie eenmaal in Maassluis woont, wil er niet graag meer weg.

meer over Gemeente Maassluis

Adres

Koningshoek 93.050
3144 BA Maassluis

14 010