Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Loon op Zandvoorzitter en lid rekenkamercommissie

Solliciteer

Solliciteer voor donderdag 7 september

Solliciteer

voorzitter en lid rekenkamercommissie

Vacature

De gemeenteraden van Dongen, Goirle en Loon op Zand hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Omdat de voorzitter en een commissielid aftreden, zoeken we per 1 januari 2018: 

VOORZITTER EN LID REKENKAMERCOMMISSIE

Wat doet de Rekenkamer?

De Rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk bestuur. De commissie stelt onderzoeksonderwerpen voor, zet de organisatie van het onderzoek op, voert zelfstandig onderzoeken uit (hands-on mentaliteit) of begeleidt het onderzoek. Het gaat zowel om onderzoek op voorhand als evaluatie achteraf. Per jaar wordt één gezamenlijk onderzoek uitgevoerd voor de drie gemeenten en één onderzoek voor iedere gemeente individueel. De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wat gaat u doen?

Van de leden verwachten wij dat zij zich minimaal zes dagdelen per maand inzetten voor het werk van de Rekenkamercommissie. Als lid van de Rekenkamercommissie:

 • Bent u medeverantwoordelijk voor het initiëren en inventariseren van onderzoeksvoorstellen, opstellen van een onderzoeksplan en het uitvoeren of begeleiden hiervan.
 • Zorgt u met de andere leden voor een goede interne organisatie van de Rekenkamercommissie, inclusief agendasetting en daadwerkelijke uitvoering.
 • Bent u medeverantwoordelijk voor de uitvoering van onderzoeken en, indien dit noodzakelijk is, voor het contracteren en aansturen van externen voor het uitvoeren van onderzoeken.
 • Onderhoudt u contacten met en informeert u (een commissie van) de gemeenteraden en andere betrokkenen in de lokale politiek.

De voorzitter is meewerkend voorman en heeft verder in het bijzonder de volgende werkzaamheden:

 • U bent als boegbeeld eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Rekenkamer.  
 • U ontwikkelt een relatienetwerk en bevordert de samenwerking (waar relevant) met andere Rekenkamers in de omgeving.
 • De voorzitter leidt de vergaderingen, bewaakt de uitvoering van de onderzoeksopzet en bevordert een zorgvuldige besluitvorming. Daarnaast is de voorzitter in staat de onderzoeksresultaten helder te presenteren.

Wie zoeken wij?

Van de leden verwachten wij dat zij geen andere functies bekleden die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand en door deze gemeenten gesubsidieerde instellingen op welke wijze dan ook in de weg staan. Kandidaten voldoen aan de volgende functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van en inzicht in het functioneren van het lokaal bestuur, de lokale politiek en de bijbehorende processen of in staat dit snel op te doen.
 • Deskundigheid in beleidseffectiviteitsonderzoek en beleidsevaluatie
 • Gegevens en handelwijzen kunnen afwegen om tot realistische, objectieve en onafhankelijke beoordelingen te komen.
 • Een positief-kritische en onafhankelijke instelling;
 • In staat om door te dringen tot de kern van vraagstukken van doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur
 • Helder en duidelijk in het formuleren van aanbevelingen ter verbetering daarvan

Voor het lid: Relevante professionele achtergrond en ervaring op één of meer beleidsterreinen van de lokale overheid, bij voorkeur financieel economische processen.

 • Van de voorzitter verwachten wij daarnaast het volgende:v
 • Een visie op het functioneren van de lokale politiek en de Rekenkamercommissie 
 • In staat om deze visie op een gezagvolle wijze over te brengen;
 • Kernachtig, overtuigend en authentiek in het woordvoerderschap.  
 • Kan onderzoeksresultaten vertalen naar een sterke adviesrol.  
 • De voorzitter is effectief, besluitvaardig en gericht op het bereiken van overeenstemming. 
 • Hij of zij is resultaat- én procesgericht.
 • De voorzitter heeft bij voorkeur een bestuurlijk-juridische achtergrond.

Kerncompetenties

We zijn op zoek naar iemand met de

olgende kerncompetenties:

 •  Analytisch 
 • Onafhankelijk en objectief
 • Communicatief vaardig
 • Omgevingsbewust
 • Resultaatgericht
 • Teamspeler en hands-on mentaliteit
 • Verbindend (voor de voorzittersrol)

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie met (mede)verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de Rekenkamercommissie. Daarmee worden de raden ondersteund bij het uitvoeren van hun controlerende taak.   

De voorzitter en het lid van de Rekenkamercommissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor dezelfde periode. Zij ontvangen beiden een vergoeding voor de werkzaamheden van € 900,- per maand, zoals vastgelegd in de verordening die door de raden is vastgesteld. 

Bent u geïnteresseerd? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Berg, voorzitter van de Rekenkamercommissie. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer 0631967031. 

Uw sollicitatie kunt u tot en met 6 september richten aan mevrouw M. van Minnen, postbus 7, 5170 AA te Kaatsheuvel. Solliciteren per e-mail kan via m.vanminnen@loonopzand.nl. Wij verzoeken u hierbij aan te geven of u solliciteert als lid of als voorzitter van de rekenkamercommissie. Gesprekken met kandidaten worden naar verwachting gevoerd op de volgende data:

-26 september met de voorzitterskandidaten 

-29 september met de kandidaten voor het lidmaatschap

-de tweede gesprekken staan gepland op 4 oktober 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Hans Onrust van Gemeente Loon op Zand ( 0416-289111)