Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Loon op Zandconsulent jeugd

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk dinsdag 2 juli

Solliciteer

consulent jeugd

Vacature

De gemeente Loon op Zand is een gemeente met grote ambities. Onze 150 medewerkers en ons bestuur werken daar hard aan. Dat doen zij samen met inwoners en met maatschappelijke-, zakelijke- en overheidspartners.

Met onze inwoners willen we toegroeien naar een vorm van integrale samenspraak.

In de samenwerking met andere partners zoeken we steeds naar die partij die het best past bij het te boeken resultaat. Bij complexe of gemeente overstijgende opgaven geven wij de voorkeur aan samenwerking met onze regiogemeenten in Hart van Brabant.

Onze medewerkers kunnen rekenen op veelzijdig werk, korte communicatielijnen en een grote mate van zelfstandigheid.

Ter versterking van ons cluster jeugd zoeken we kandidaten voor de functie:  

Consulent Jeugd  (36 uur per week)

 

Wat ga je doen?

Je voert keukentafelgesprekken waarbij je samen met de jongere en zijn netwerk tot een plan van aanpak komt. Behoud van eigen regie van het gezin staat centraal. Je bent verantwoordelijk voor het beschikken van jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Je blijft in sommige gevallen als casemanager betrokken bij de uitvoering van het plan van aanpak. Je vervult daarnaast een rol in het wijkteam als verbindende schakel tussen het voorliggend veld en de specialistische (jeugd)hulpverlening. Je draagt bij aan de teamontwikkeling van het cluster jeugd.


Onze visie

Onze gemeente zet in op preventie vanuit de wijkteams. We geven een grote rol aan de 0e lijn. We zetten in op de kracht van het netwerk. Wanneer de eigen kracht niet voldoende aanwezig is of niet gemobiliseerd kan worden, dan vormt de gemeente een vangnet.

We werken pragmatisch, snel en klantgericht. We komen tot één gezin, één plan, één coördinatie.

We zoeken steeds naar evenwicht tussen afschalen waar het kan en opschalen waar het moet.


Wie zoeken wij?

Je hebt een gerichte opleiding op HBO- niveau en je beschikt over actuele kennis van en ervaring met jeugdzorg. Je kunt goed analyseren. Je weet je helder en beknopt uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijk. Je kunt goed reflecteren op je eigen gedrag en op het gedrag van anderen. We zoeken iemand met pit en een nuchter karakter. Je bent een teamspeler en vindt het belangrijk gezamenlijk de klus te klaren. Ervaring met een vergelijkbare functie is een pré.

Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag.


Wat bieden wij?

Onze bedrijfscultuur is informeel, uitdagend en to-the-point. We werken overwegend digitaal en kennen een flexibel kantoorconcept. De functie is structureel. Afhankelijk van je achtergrond starten we mogelijk met een jaarcontract. Het salaris is gekoppeld aan functieschaal 9 en afhankelijk van je achtergrond (max €3805,00 bruto per maand bij 36 uur). Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget van 17,05% van je salaris.

We kennen geen vergoeding voor woon- werkverkeer, gunstige fiscale uitruil is wel mogelijk.


Meer informatie?

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Malou Thomassen, coördinator jeugd van het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg via 06-20034999 of m.thomassen@loonopzand.nl.


Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De dorpen Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer vormen samen de gemeente Loon op Zand.

We zijn een gemeente met 23.000 inwoners, omgeven door mooie natuur in het hart van Brabant.

We zijn klein en tegelijkertijd hebben we grote ambities. We willen werken aan de dingen die er voor onze inwoners en onze ondernemers écht toe doen. Bij de uitvoering van landelijk beleid kiezen we voor een praktische en effectieve aanpak. Initiatieven vanuit onze samenleving ondersteunen we zonder ze helemaal over te nemen.

Al met al verwachten we wel wat van je als je bij ons komt werken. Je krijgt er ook veel voor terug: een veelzijdige baan, korte communicatielijnen en een grote mate van zelfstandigheid. In onze organisatie benaderen we elkaar positief-kritisch, werken we veel samen en staan we open voor vernieuwing. Zo dagen we je uit het beste uit jezelf te halen!

meer over Gemeente Loon op Zand

Telefoonnummer

0416-289 111