Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LelystadBeleidsmedewerker WMO (met accent op Armoede)

Beleidsmedewerker WMO (met accent op Armoede)

Vacature

Ben jij…
De beleidsmedewerker die proactief bij de gemeente Lelystad aan de slag wil? Daarnaast breed inzetbaar is binnen het Wmo-beleid met een duidelijk accent op armoede en heb je een helder beeld van de maatschappelijke rol die de gemeente daarin heeft? Dan ben jij de beleidsmedewerker die we zoeken.

Voor de afdelingen Beleid en Werk Inkomen en Zorg zijn wij op zoek naar een beleidsmedewerker WMO met het accent op Armoede. Deze functie wordt ingevuld binnen deze twee afdelingen.

De afdelingen…
Bij de afdeling Beleid komt kennis en expertise op de terreinen van het sociale en ruimtelijke domein samen. In opdracht van het gemeentebestuur wordt vanuit deze afdeling met grote betrokkenheid gemeente breed beleid ontwikkeld op een breed scala van onderwerpen, variërend van veiligheid, economie, volkshuisvesting tot alle thema’s van het sociaal domein. Daarbij wordt steeds de samenhang en integraliteit gezocht.

De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) draagt bij aan een zelfstandig bestaan van de inwoners van Lelystad. De afdeling voert een aantal wettelijke taken uit o.a. in het kader van de Participatiewet, de Leerplichtwet en de WMO en is binnen de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het armoedebeleid.

Medewerkers zijn binnen de afdeling zelf verantwoordelijk voor de processen en leveren een bijdrage aan de verbetering van de processen.

De organisatie van de gemeente Lelystad ontwikkelt zich verder. We zitten in de overgang waarbij we gaan werken in zelforganiserende teams, waarbij de professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker het uitgangspunt is. Langs deze wijze van zelforganisatie leggen we de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk daar waar de expertise aanwezig is.

Binnen de afdeling Beleid geldt dat je voor wat betreft het Wmo-/Armoedebeleid aan de slag gaat bij het zelforganiserend team Wmo.
Binnen de afdeling WIZ geldt dat je voor wat betreft de uitvoering van het Armoedebeleid werkt in het zelforganiserend team Bedrijfsondersteuning.

De functie…
Wij zijn op zoek naar een taakvolwassen beleidsmedewerker. Je functie bestaat uit het door ontwikkelen van de ambities van de gemeente Lelystad t.a.v. het preventieve en curatieve armoedebeleid en daarnaast ben je inzetbaar op andere thema’s binnen de Wmo.
De functie is deels gericht op het regisseren in de uitvoering van beleid en deels adviseren in de verdere Wmo-beleidsontwikkeling.
Vanuit het preventieve armoedebeleid geef je onder meer vorm en inhoud aan de diverse projecten/activiteiten die worden ingezet om (de overerving van) armoede te voorkomen. Op basis van evaluaties wordt (jaarlijks) bepaald of deze projecten/activiteiten worden voortgezet.

Een kleine greep uit de projecten en activiteiten die binnen de gemeente Lelystad lopen, zijn School’s Cool, Plustijd, Cash Flow, de Cursus “(Meer) Inzicht in armoede” en het Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds.
Bij de WMO zijn er regelmatig nieuwe thema’s die vanuit beleid aandacht vragen. Voorbeelden hiervan zijn eenzaamheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van voorzieningen voor mensen met een beperking, ontwikkeling van algemene voorzieningen op buurt en wijkniveau, kwaliteit/kwantiteit in de toegang en uitvoering van de WMO.
Je verbindt WMO en armoede met de andere beleidsterreinen binnen de organisatie en bevordert zo de integraliteit.
Kortom je taken bestaan uit:
- het voorbereiden, ontwikkelen, opstellen, implementeren en evalueren van het armoedebeleid;
- het adviseren op verschillende WMO thema’s;
- het participeren in verschillende overleggen, zowel intern als extern;
- het adviseren van de portefeuillehouder en het college.

Wat vragen we van jou in deze functie…
- Je bent in staat om bestuurlijke ambities te vertalen naar concrete beleidsdoelen;
- Je hebt goed ontwikkelde proces- en adviesvaardigheden die je in staat stellen resultaatgericht te  werken en om beleid te vertalen naar concrete acties;
- Je hebt een vlotte manier van schrijven van adviesnota’s;
- Je bent in staat om netwerken te bouwen en te onderhouden, je bent proactief en initiatiefrijk;
- Je bent een echte teamspeler die graag met collega’s samenwerkt en daarbij feedback ziet als een groeimiddel;
- Je beschikt over voldoende deskundigheid en sociale vaardigheden zodat je volwaardig sparringpartner en opdrachtgever bent voor partijen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie;
- Je hebt kennis van het beleidsveld WMO.

Je profiel…
Je hebt minimaal een voltooide HBO+  opleiding en je hebt een aantal jaren aantoonbare werkervaring in het sociaal domein. Je bent gewend om te werken met een grote mate van zelfstandigheid en weet collega’s te vinden om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten waar te maken.

Je beschikt over een enthousiasmerende en overtuigende inbreng gericht op samenwerking. Dit vraagt om:
- een antenne voor bestuurlijke verhoudingen en relatie met de omgeving,
- flexibiliteit,
- creativiteit,
- doortastendheid.

Wij bieden…
Een uitdagende baan vol afwisseling binnen een dynamische organisatie.

Bijzonderheden…
De functie is voor 36 uur per week. De functie is een schaal 10 functie (max. € 4.121 bruto bij een 36-urige werkweek). Deze functie is voorgelegd voor herindeling in ons functiehuis, wat een hogere functieschaal tot gevolg kan hebben.

Op deze vacature benoemen wij de kandidaat in een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Bij een positieve beoordeling aan het einde van dit jaar behoort een verlenging van de aanstelling met een jaar, als ook het omzetten van de tijdelijke aanstelling in een vaste aanstelling tot de mogelijkheden. Dit laatste heeft onze voorkeur wanneer jij overtuigend aan ons hebt laten zien dat je de juiste persoon op deze plek bent.

De sluitingsdatum is 10 september 2017. De gesprekken vinden plaats in de week van 18 september tot en met 22 september.

Meer info…
Voor nadere informatie en inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met:
- Sonja Muller, teamleider WIZ-BO, telefoonnummer 06-5517 3187.
- Jos Gerritsen, teamleider BLD, telefoonnummer 06-51746964.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Yvonne Heinrichs van Gemeente Lelystad ( 0320-278 698)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Lelystad is werken voor een jonge dynamische provinciehoofdstad. De gemeente is een actieve werkorganisatie met een prettige en informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden.

meer over Gemeente Lelystad

Adres

Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

14 0320