Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LelystadBeleidsadviseur Sociaal Domein - Maatschappelijke Ondersteuning

Beleidsadviseur Sociaal Domein - Maatschappelijke Ondersteuning

Vacature

Kom werken in Lelystad de Provinciehoofstad van Flevoland
Lelystad met de kernwaarden, Ruimte, Gastvrijheid, Verrassend en Zelfbewust
www.lelystadgeeftlucht.nl

Lelystad zoekt een ervaren beleidsadviseur Sociaal Domein (36 uur) met accent op de Wet maatschappelijke ondersteuning)

Ben jij…
Een enthousiaste en ervaren beleidsadviseur met verstand van het sociaal domein, en heb je ruime ervaring in de regie vanuit de politiek bestuurlijke context.

Dan is deze vacature voor jou!

Bij de gemeente Lelystad worden oude en nieuwe taken onder het brede terrein van de Wmo samengebracht. Het versterken van de verbinding vanuit beleid en in de uitvoering met de andere decentralisaties is voor de komende tijd een extra opgave waar op ingezet wordt.

De gemeente Lelystad…
Lelystad heeft zo’n 77.000 inwoners en is een van de groenste steden van Nederland. Als werkgever vinden we het belangrijk dat onze ruim 700 medewerkers goed op hun plek zitten. Dit zie je terug in de goede secundaire arbeidsvoorwaarden en de vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen door bijvoorbeeld deelname aan cursussen, trainingen en/of conferenties. We kijken constant hoe en waar jouw talenten het beste tot z’n recht komen.

Het team…
Jij komt te werken in het team maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg. Dit team bestaat uit 6 beleidsadviseurs, een ondersteunend medewerker en waar mogelijk biedt het team ruimte aan studenten voor stages of onderzoek.

De verschillende onderwerpen en thema’s zijn in het team onderling verdeeld. In dit team zijn naast Wmo en gezondheidszorg ook onderwerpen als sociale veiligheid in relatie tot volwassenen, schuldhulpverlening/armoedebeleid en vrijwilligerswerk belegd.

In de verschillende beleidsteams komen kennis en expertise op het sociaal en ruimtelijk domein samen. In opdracht van het gemeentebestuur wordt vanuit deze teams met grote betrokkenheid beleid ontwikkeld op een breed scala van onderwerpen, variërend van veiligheid, economie en volkshuisvesting tot alle thema’s uit het sociaal domein. Daarbij wordt steeds de samenhang en integraliteit gezocht. Het team zit in een ontwikkeling naar zelforganisatie en dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten op genoemde beleidsterreinen. Dit vraagt om een brede interesse/inzetbaarheid en een sterke collegiale betrokkenheid en openheid.

Wat ga je doen…
Als ervaren beleidsadviseur sociaal maatschappelijk beleid ben je inhoudelijk en financieel (mede)verantwoordelijk voor de regierol van de gemeente en ben je inzetbaar op het brede terrein van de Wmo. Daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid voor de regie op de inkoop van  diverse maatwerkvoorzieningen. Samen met collega’s organiseer, bewaak en optimaliseer je zowel intern als extern de samenhang in het Wmo-beleid en ander sociaal maatschappelijk beleid.

Je adviseert het bestuur en je fungeert als aanspreekpunt voor de maatschappelijke partners in het sociaal domein. Met de betrokken bestuurders heb je een directe en korte lijn. Vanuit de regiefunctie zit je in verschillende lokale en bovenlokale netwerken waar de samenwerking met de partners in het sociaal domein  wordt vormgegeven. Je bent communicatief sterk om in dergelijke netwerken tot optimale samenwerking te komen. Wij verwachten dat je in staat bent de gemeentelijke regierol verder vorm te geven.

Uiteraard ben je als ervaren beleidsadviseur in staat om in samenspraak met maatschappelijke partners de effectiviteit van bestaand beleid te beoordelen en resultaten hiervan te vertalen in nieuw beleid. Het kort en bondig vertalen van ambities op het gebied van Wmo naar besluitstukken voor het college en de raad gaat jou makkelijk af.

Wij vragen…
-      WO werk-/denkniveau
-      kennis van het sociaal domein en relevante maatschappelijke ontwikkelingen
-      minimaal 5 jaar ervaring als beleidsadviseur sociaal domein
-      vanuit de inhoudelijke regierol ervaring met het overleg met aanbieders/hoofdaannemers in het sociaal domein
-      ervaring met het werken in een omgeving met bestuurlijke belangen
-      heldere visie op gemeentelijke regie op afstand
-      duidelijk en helder kunnen formuleren in woord en schrift
-      kennis en ervaring met de financiële aspecten
-      teamspeler

Wij bieden…
-       een bruto maandsalaris in schaal 11 (max. € 4859,- op basis van een 36-urige werkweek);
-       een 36-urige werkweek met flexibele werktijden en thuiswerken in overleg. Feitelijke inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring;
-       een ABP-pensioen;
-       een individueel keuzebudget. Je kan dus zelf kiezen hoe je dit budget ‘uitgeeft’. Maandelijks extra inkomen? Het in 1 keer uit laten betalen? Extra verlofuren kopen? Opleidingskosten betalen? Het kan allemaal;
-       veel (persoonlijke) ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden. Als je het aanvraagt kan veel;
-       telefoon en tablet of laptop van de zaak;
-       een moderne werkomgeving;
-       een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Bij een positieve beoordeling aan het einde van dit jaar behoort een verlenging van de aanstelling met een jaar, als ook het omzetten van de tijdelijke aanstelling in een vaste aanstelling tot de mogelijkheden. Dit laatste heeft onze voorkeur wanneer jij overtuigend aan ons hebt laten zien dat je de juiste persoon op deze plek bent.

Solliciteren…
Herken jij jezelf hierin? Dan is dit beslist een interessante functie voor jou! We willen graag met je kennismaken en nodigen je dan ook van harte uit om te reageren! Reageren kan tot en met 3 december 2018.

De gesprekken worden gepland in week van 10 december 2018

Kandidaten worden uitgenodigd voor twee gesprekken. Eén gesprek met een adviescommissie bestaande uit de teamleider en twee beleidsadviseurs. Het tweede gesprek is met een aanstellingscommissie bestaande uit drie leden uit het team Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheidszorg.

Meer informatie…
Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen metJos Gerritsen (teamleider), telefoonnummer: 0320 – 278400, 06-51746967

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Yvonne Heinrichs van Gemeente Lelystad ( 0320-278 698)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Lelystad is werken voor een jonge dynamische provinciehoofdstad. De gemeente is een actieve werkorganisatie met een prettige en informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden.

meer over Gemeente Lelystad

Adres

Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

14 0320