Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LelystadBeleidsadviseur Onderwijs

Beleidsadviseur Onderwijs

Vacature

Wij zoeken een Beleidsadviseur Onderwijs die het onderwijsveld kent!

Ben jij…
Iemand die graag bijdraagt aan de continue verbetering van de onderwijsinfrastructuur van Lelystad zodat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen? Een beleidsadviseur met een brede visie op lokaal onderwijsbeleid? Weet je vanuit je kennis en expertise op deze terreinen bruggen te slaan tussen maatschappelijke partners in en rondom het onderwijs en het bestuur, en kun je medewerkers binnen en buiten de afdeling verbinden ?
Als je jezelf dit ziet doen komen wij graag in contact met jou!

Wij zoeken…
Een enthousiaste beleidsadviseur onderwijs die zijn vakkennis verbindt met het brede beleidsveld onderwijs en die invulling geeft aan de gemeentelijke regierol op dit terrein. Daarbij werk je natuurlijk heel goed en graag samen met de schoolbesturen, de voorschoolse partners en andere organisaties die binnen en rondom het onderwijs actief zijn.

Jouw inhoudelijke expertise omvat in ieder geval het gebied van harmonisatie peuteropvang, brede school en voor- en vroegschoolse educatie. Vanuit je brede blik op het onderwijs maak je waar mogelijk de verbinding met andere Lelystadse thema’s. Uiteraard ben je goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en je bent in goed staat om in- en extern draagvlak te creëren. Je bent positief kritisch, kan goed plannen en organiseren en beschikt over doorzettingsvermogen. Tot slot heb je een gezond relativeringsvermogen.

Wij verwachten dat je …
- Samen met onderwijsbesturen en andere maatschappelijke partners beleid ontwikkelt en implementeert;
- Ontwikkelingen in het land volgt en deze naar de Lelystadse situatie vertaalt;
- Adviezen en voorstellen formuleert die leiden tot vaststelling en uitvoering van het beleid;
- Binnen de Lokale Educatieve Agenda op één of meerdere deellijnen een trekkersrol vervult ;
- Als accounthouder primair onderwijs overleggen organiseert;
- Zorgt voor op inhoudelijke afstemming met het onderwijsveld, samenwerking en (co)financiering;
- Participeert in relevante netwerken.

Het team …
Het team jeugdhulp en onderwijs bestaat uit 10 beleidsadviseurs en een ondersteunend medewerker. Daarnaast biedt het team waar mogelijk ruimte aan studenten voor stages of onderzoek.

De ontwikkeling naar een meer zelfsturende organisatie draagt ertoe bij dat de medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Dit vraagt om een brede interesse/inzetbaarheid en een sterke collegiale betrokkenheid/openheid. De gemeente Lelystad biedt veel ruimte voor professionele ontwikkeling door bijvoorbeeld deelname aan cursussen, trainingen en/of conferenties.

De afdeling …
Het team jeugdhulp en onderwijs valt onder de afdeling Beleid. In deze afdeling komen kennis en expertise op het sociaal en ruimtelijk domein samen. In opdracht van het gemeentebestuur wordt vanuit deze afdeling met grote betrokkenheid gemeente breed beleid ontwikkeld op een breed scala van onderwerpen, variërend van veiligheid, economie en volkshuisvesting tot alle thema’s uit het sociaal domein. Daarbij wordt steeds de samenhang en integraliteit gezocht.
Binnen de Afdeling Beleid wordt de ontwikkeling naar zelforganiserende teams momenteel sterk doorgezet.

Functie eisen…

Je hebt kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs. Je bent iemand die initiatief neemt en leiderschap op de verschillende dossiers toont. Je werkt graag samen met onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Je handelt resultaatgericht, bent creatief, nauwkeurig en beschikt over een uitstekende omgevingssensitiviteit. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en besluitvaardig bent. Je heb ervaring met bestuurlijke advisering en daarin ben je effectief. Wat betreft besteding en beheer van financiële middelen heb je een zakelijke instelling. Je bent een vlotte (bestuurlijke) schrijver en je hebt een academisch werk- en denkniveau. Een afgeronde relevante WO opleiding is een pré.

Wat bieden we…
Wij bieden een verantwoordelijke, veelzijdige en uitdagende functie met een omvang van 36 uur per week. De functie is ingeschaald in schaal 11 (max. 4859,- euro bruto op basis van een 36-urige werkweek). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Daarnaast kent de gemeente Lelystad uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Op deze vacature benoemen wij de kandidaat in een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Bij een positieve beoordeling aan het einde van dit jaar behoort een verlenging van de aanstelling met een jaar, als ook het omzetten van de tijdelijke aanstelling in een vaste aanstelling tot de mogelijkheden. Dit laatste heeft onze voorkeur wanneer jij overtuigend aan ons hebt laten zien dat je de juiste persoon op deze plek bent.

Aanstelling per 1 maart 2018.

Bijzonderheden…
De sluitingsdatum om te reageren met een motivatiebrief en cv is 15 december 2017. De gesprekken vinden plaats in de week van 18 december 2017.

Meer info…
Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kun je contact opnemen met Jos Gerritsen (teamleider), telefoonnummer: 0320-278400.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Yvonne Heinrichs van Gemeente Lelystad ( 0320-278 698)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Lelystad is werken voor een jonge dynamische provinciehoofdstad. De gemeente is een actieve werkorganisatie met een prettige en informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden.

meer over Gemeente Lelystad

Adres

Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

14 0320