Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LelystadAdviseur Sociaal Domein

Adviseur Sociaal Domein

Vacature

Kom werken in de Provinciehoofstad van Flevoland, Lelystad.

Lelystad met de kernwaarden, Ruimte, Gastvrijheid, Verrassend en Zelfbewust.

www.lelystadgeeftlucht.nl

Lelystad zoekt een Adviseur Sociaal Domein (36 uur)

Ben jij… Een strategisch adviseur Sociaal Domein met verstand van zaken met betrekking tot de Wmo en Jeugdhulp? Dan is deze vacature iets voor jou!

De gemeenteraad heeft in 2014 in de kadernota’s  “Samen leven, samen redzaam” en “Kansrijk opgroeien in Lelystad” vastgesteld hoe we de Lelystadse maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp willen inrichten en welke veranderingen daarvoor nodig zijn. Wij zoeken een adviseur Sociaal Domein die samen met ons en de inwoners, maatschappelijke instellingen, zorgaanbieders en regiogemeenten de gewenste veranderingen vormgegeven en invullen.

De teams…
Jij komt te werken in de teams Maatschappelijke Ondersteuning/Gezondheidszorg en Jeugdhulp/Onderwijs. De enthousiaste en betrokken collega’s binnen deze teams werken samen met lokale en regionale partners om de basis sterker en de ondersteuning beter te maken. Uitgangspunt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de advisering en voor de regie op de uitvoering. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door bijvoorbeeld deelname aan cursussen/conferenties.

In de beleidsteams komen kennis en expertise op het sociaal en ruimtelijk domein samen. In opdracht van het gemeentebestuur wordt van hieruit met grote betrokkenheid gemeente breed beleid ontwikkeld op een breed scala van onderwerpen, variërend van veiligheid, economie en volkshuisvesting tot alle thema’s uit het sociaal domein. Daarbij wordt steeds de samenhang en integraliteit gezocht. Binnen de organisatie wordt de ontwikkeling naar zelforganiserende teams momenteel sterk doorgezet waarbij ook de afdelingsgrenzen vervagen. 

Wat ga je doen…
Samen met de collega beleidsadviseurs stuur je op (de transformatie van) zowel de Wmo als de jeugdhulp binnen de vastgestelde kaders. Daartoe behoren vraagstukken als het ontwikkelen van nieuwe inhoudelijke concepten voor lichtere vormen van ondersteuning en hulp, resultaat financiering/populatiebekostiging, strategisch partnerschap, aanbestedingen, monitoring en het  vertalen van beleidsinhoudelijke doelen naar op te stellen afspraken en contracten.

Als strategisch adviseur Sociaal Domein heb je een aansprekende visie op de volle breedte van de Wmo en jeugdhulp, en met specifieke deskundigheid wat betreft inkoop. Je bent de accounthouder van de gecontracteerde instellingen en voert kwartaalgesprekken met zorgaanbieders. Met jouw prettige persoonlijkheid geef je richting aan de (zakelijke) afspraken die gemaakt zijn en gemaakt moeten worden met de verschillende aanbieders. Het gaat er daarbij om dat je met inhoudelijke kennis adviseert over de bijbehorende bedrijfsmatige vraagstukken en deze uitvoert. Hiermee ben jij één van de bepalende spelers voor de doorontwikkeling van ons sociaal domein.

Daarnaast beschik je als strategisch adviseur over een sterk gevoel voor en kennis van bedrijfsvoering. Je bent een echte netwerker en adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en het management over de doorontwikkeling van de inrichting en sturing en vertaalt dit naar concrete afspraken met zorgaanbieders, onze toegang (Sociaal Wijkteams en Jeugd- en Gezinsteams) en maatschappelijke instellingen. Jij weet vanuit jouw kennis en expertise op deze terreinen verbindingen te leggen tussen verschillende organisaties/instellingen.

Jij bent een enthousiaste collega die graag samenwerkt om tot betere resultaten te komen.

Wij vragen…

-     WO werk-/denkniveau;
-     Kennis en ervaring op het gebied van de Wmo en jeugdhulp;
-     Kennis van en ervaring met inkoop en sturing;
-     Ervaring met het werken in een omgeving met bestuurlijke belangen;
-     Duidelijk en helder kunnen formuleren;
-     Een flexibele en klantgerichte opstelling;
-     Ervaren netwerker en teamspeler;
-     Snelle schakelaar tussen regie geven en regie nemen

Wij bieden…
Een interessante en afwisselende functie van beleidsadviseur jeugdhulp/Wmo met uitzicht op een vast dienstverband, in een stad en organisatie die volop in beweging zijn. Je werkt intensief samen met de andere taakvolwassen collega’s op het terrein van de jeugdhulp en Wmo

De functie is voor 36 uur per week en is gewaardeerd in schaal 11 (max. 4859,-- euro op basis van 36-urige werkweek). Feitelijke inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring, waarbij een eventuele toelage bespreekbaar kan zijn.

Daarnaast beschikt de gemeente over prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, aan- en verkoop van verlofuren, opleidingsfaciliteiten en het Individueel Keuze Budget van 17,05%. Je beschikt als medewerker zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris.

Aanstelling uiterlijk 1 december 2018 of zoveel eerder als mogelijk. De benoeming is voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

De procedure…
De sluitingsdatum is 31 oktober 2018.

De selectiegesprekken zullen gevoerd worden in de week van 12 november 2018. Er zijn twee gespreksrondes: één  gesprek is met een adviesgroep bestaande uit een aantal leidinggevenden. Het andere gesprek is met de aanstellingscommissie die  bestaat uit directe collega’s  uit de teams maatschappelijke ondersteuning/gezondheidszorg en Jeugdhulp/onderwijs.

Meer informatie…
Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jos Gerritsen (teamleider) telefoonnummer: 0320-278400.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Yvonne Heinrichs van Gemeente Lelystad ( 0320-278 698)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Werken bij de gemeente Lelystad is werken voor een jonge dynamische provinciehoofdstad. De gemeente is een actieve werkorganisatie met een prettige en informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden.

meer over Gemeente Lelystad

Adres

Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

14 0320