Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Teamleider RO-SMO

Vacature

In deze functie geef je op tactisch en operationeel niveau leiding aan een team met hoog opgeleide professionals (ca. 25 fte). Je ondersteunt het afdelingshoofd RO-SMO bij het uitvoeren van het personeelsbeleid en voert beoordelings- en functioneringsgesprekken met medewerkers. Je hebt een coachende rol, motiveert en stimuleert de teamleden en maakt resultaatgerichte afspraken.
Je neemt deel aan diverse samenwerkingsverbanden, kijkt over je eigen vakgebied heen en draagt zorg voor de intensivering van samenwerkingen binnen en buiten het team.

Verder zal je samen met het team toewerken naar de ontwikkeling van opgave gestuurd werken.

Functie-eisen
  • Je hebt een afgeronde master richting Bestuurskunde, Management of een vergelijkbare afstudeerrichting.
  • Je hebt in de achterliggende tien jaar minimaal vijf jaar relevante werkervaring in een politieke omgeving, waarvan minimaal drie jaar in een leidinggevende functie.
  • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met en visie op de recente ontwikkelingen en regelgeving binnen het sociaal domein.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met het succesvol implementeren van beleidsmatige koerswijzigingen.
Competenties

Jij beschikt over de volgende competenties:
Verantwoordelijkheid: Je durft verantwoordelijkheden te delegeren en spreekt anderen er op aan wanneer zij hun verantwoordelijkheid niet of onvoldoende nemen.
Creativiteit: Je treedt buiten de gebaande paden, bedenkt innovatieve oplossingen en alternatieven met een organisatiebreed karakter en voor de lange termijn.
Visie: Je plaatst jezelf boven de problematiek van vandaag en herkent patronen in gebeurtenissen en vertaalt deze in duidelijke ideeën over de te varen koers.
Coachen: Je hebt oog voor kwaliteiten en talenten van medewerkers en creëert kansen en uitdagingen voor de ontwikkeling van medewerkers.
Leidinggeven: Je stuurt het team aan op basis van resultaten en gevoel voor de balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een afwisselende en zelfstandige functie met een breed scala aan onderwerpen en een breed netwerk. De afdeling is enthousiast en biedt een prettige werksfeer. Je salaris bedraagt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, maximaal € 5.538,00 bruto per maand (salarisschaal 12).
Naast je salaris heb je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 16,3% van het salaris (incl. vakantiegeld, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering). Dat budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder verlof. Daarnaast kun je rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder goede persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten, een flexibele werktijdenregeling, een iPhone en iPad.

Contactinformatie
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Caroline Luberti, afdelingshoofd RO-SMO, via telefoonnummer (070) 300 9553. Meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Erika Streefkerk of Laura Kraakman (070) 300 8999. Je kunt reageren tot en met 19 december 2017.

Integriteit
Wij hechten als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Daarnaast kan het nagaan van referenties onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.

Over Gemeente Leidschendam-Voorburg
De Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om in 2018 de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken
(flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het contourenplan is het kader en de vijf organisatieprincipes als kompas zijn de leidraad:
  1. we werken opgavegericht
  2. we geven ruimte en vertrouwen
  3. we zijn samen verantwoordelijk
  4. we werken met heldere opdrachten
  5. we worden elke dag beter
De afdeling
De afdelingen Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling (SMO) en Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) bestaan samen uit ongeveer 80 medewerkers. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de afdelingen SMO en RO in de toekomst samen kunnen gaan als een ontwikkelafdeling voor alle ruimtelijke- en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit is nu al zichtbaar in een gezamenlijk kernteam RO-SMO, waarin alle teamleiders participeren. De huidige vacature voor teamleider richt zich primair op de afdeling SMO, maar in de nabije toekomst zullen de veranderingen kunnen leiden tot een herschikking van taken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Perry Alderliesten van Gemeente Leidschendam-Voorburg ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

In de gemeente Leidschendam-Voorburg staat de burger centraal. Dit heeft een grote invloed op de manier waarop wij werken, en vraagt een voortdurende ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers. Wij zijn een ambitieuze organisatie met ca. 650 medewerkers die staat voor innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, hostmanship en we hebben de ambitie om beste dienstverlener van Nederland te worden!

meer over Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres

Koningin Wilhelminalaan 2
2264 BM Leidschendam

14 070