Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Leidschendam-VoorburgProcesregisseur met expertise GGZ

Procesregisseur met expertise GGZ

Vacature

"We zijn op zoek naar het schaap met de vijf poten. Er wordt niet van je verwacht dat je alles weet, maar wel dat je net zo lang doorgaat totdat je een antwoord hebt. Met 'nee' neem je geen genoegen. Je bent een vindingrijk persoon."

Informatie
Taken voor deze functie zijn:
 • Het voeren van procesregie bij de ketenaanpak op inwoners de Gemeente Leidschendam-Voorburg met overlast gevend en verward gedrag;
 • Het opschalen en afschalen van complexe meervoudige casuïstiek, waarbij sprake is van overlast gevend en verward gedrag. Hier hoort bij het ingrijpen in het proces bij stagnatie en escalatie;
 • Het bewaken van het proces van (overlast)meldingen binnen de 'aanpak verwarde personen';
 • Het adviseren en consulteren van medewerkers binnen de gemeente en/of betrokken ketenpartners;
 • Het kundig en adequaat kunnen werken met het zorg- en veiligheidsdomein. Het kunnen schakelen met en tussen het sociaal domein (waaronder GGZ) en het cluster Openbare Orde en Veiligheid en politie;
 • Het signaleren en informeren van trends en ontwikkelingen naar beleid en accountmanagement.

Functie-eisen
Als procesregisseur voldoe je aan de volgende functie-eisen:
 • Je hebt een GGZ achtergrond, ervaring met bemoeizorg en kennis van de 'aanpak personen met verward gedrag';
 • Je hebt vanuit je GGZ achtergrond ervaring met zowel volwassenen als jeugd;
 • Je bent een echte verbinder en netwerker die makkelijk schakelt en communiceert met en binnen verschillende werkvelden, zoals gemeente, GGZ,GGD, politie, woningbouw ect.;
 • Je hebt ervaring met procesregievoering/casemanagement en het voorzitten van overleggen;
 • Je bent zelfstandig, flexibel, kritisch maar diplomatiek. Tevens heb je het vermogen om anderen te activeren;
 • Je ziet trends en ontwikkelingen in het werkveld en weet deze te vertalen naar de afdeling beleid en geeft advies hoe dit om te zetten in de praktische uitvoering;
 • Je hebt globale kennis van wetgeving in het sociaal domein;
 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding (zoals SPH of MWD) of een vergelijkbaar werk- en denkniveau;
 • Je bent tussen de 24 en 36 per week beschikbaar.
  Dit team is een ontwikkeling aan het doormaken naar zelfsturing. Belangrijk is daarom dat je als persoon open bent, feedback durft te geven maar ook proactief kan meedenken in het zoeken naar oplossingen. De procesregisseur die we zoeken is gemotiveerd en bereid om een bijdrage te leveren aan deze ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie binnen een ambitieuze organisatie die werkt volgens de principes van het Nieuwe Werken. Je salaris bedraagt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, maximaal € 4.225,00 per maand (salarisschaal 10). Daarnaast kun je rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, goede persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten, een flexibele werktijdenregeling, een iPhone en iPad of laptop (MTC) in bruikleen, een individueel keuzebudget en een collectieve ziektekostenverzekering.

Contactinformatie
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Irene Zoutendijk of Jurgen Hanemaaijer via 14070. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Erika Streefkerk of Laura Kraakman via (070) 300 8999.

Solliciteren?
De Procesregisseur Lokale Kamer staat intern open. Spreekt bovenstaande jou aan en wil jij deze kans pakken? Reageer met een motivatiebrief en curriculum vitae via ons online systeem tot en met 13 november 2018.

De aanstelling voor de functie van Procesregisseur is in eerste instantie voor de duur van een half jaar via Driessen met de mogelijkheid tot verlenging. Bij goed functioneren bestaat er op termijn de mogelijkheid de detacheringsovereenkomst om te zetten naar een aanstelling.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.

Integriteit
Wij hechten als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Daarnaast kan het nagaan van referenties onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om in 2018 de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

De afdeling
De afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) bestaat totaal uit 150 FTE waarvan de medewerkers werken in verschillende, veelal multidisciplinaire teams. Elk team wordt aangestuurd door een coachend teamleider. Naast de uitvoering van de dienstverlening van het gehele sociaal domein binnen Leidschendam-Voorburg, voert de afdeling WIJZ de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten. Uitgangspunt hierbij is klantgericht- en bedrijfsmatig werken. Begrippen als eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en flexibiliteit zijn verbonden aan de wijze waarop onze medewerkers hun taken uitvoeren. Momenteel is de afdeling bezig om een aantal vernieuwingen in de dienstverlening te realiseren.

Team Lokale Kamer
Binnen de afdeling WIJZ voert de Lokale Kamer regie op inwoners met meervoudig complexe problematiek waarbij sprake is van onvoldoende zelfredzaamheid. Tot de doelgroep van de Lokale Kamer behoren inwoners die aangemerkt worden als overlast gevend, crimineel of (dreigend) geradicaliseerd, zorgwekkende zorgmijders en inwoners met meervoudige problematiek die niet zelfredzaam zijn. Recent is ook de doelgroep jeugd met opvoed- en opgroeiproblematiek, waarbij sprake is van meervoudige problematiek, toegevoegd.
De Lokale Kamer richt zich vooral op problematiek waarin de verbinding tussen zorg-, strafrecht- en de bestuurlijke keten nodig is voor een succesvolle duurzame aanpak van overlast gevend en (potentieel) crimineel gedrag. De Lokale Kamer werkt integraal samen met veel externe partners zoals de Politie, Woningbouwcorporaties, Reclassering Nederland en diverse zorginstanties.
Per 1 december zijn wij op zoek naar een procesregisseur met aandachtsgebied GGZ die binnen ons team kan adviseren, inspringen en laten doorpakken op het gebied van deze casuïstiek.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Kirsten van der Linden van Gemeente Leidschendam-Voorburg ( +31 70 300 8957)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

In de gemeente Leidschendam-Voorburg staat de burger centraal. Dit heeft een grote invloed op de manier waarop wij werken, en vraagt een voortdurende ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers. Wij zijn een ambitieuze organisatie met ca. 650 medewerkers die staat voor innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, hostmanship en we hebben de ambitie om beste dienstverlener van Nederland te worden!

meer over Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres

Koningin Wilhelminalaan 2
2264 BM Leidschendam

14 070