Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Ombudsman

Vacature

Wordt u per 1 januari 2020 de nieuwe gemeentelijke ombudsman voor de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg? Interesse? Lees dan snel verder.

Informatie
Als gemeentelijke ombudsman bent u verantwoordelijk voor klachtenbehandeling en -onderzoek en het oplossen van klachten met betrekking tot gemeentelijke dienstverlening. U signaleert trends en verbeterpunten die u op gezaghebbende wijze onder de aandacht brengt van het gemeentebestuur en/of het ambtelijk apparaat, met als doel daaruit lering te trekken. U bouwt en onderhoudt een effectief netwerk met politiek, bestuur, ambtenaren en diverse instituties. U bent eindverantwoordelijk voor de behandeling van meldingen van Haagse burgers bij 'Den Haag Meldt', op grond van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA). U werkt nauw samen met de jeugdombudsman (tevens plaatsvervangend ombudsman) en u stuurt het team aan, dat naast ombudsman en jeugdombudsman, bestaat uit vier onderzoekers en twee medewerkers interne organisatie.

Functie-eisen
Het welzijn en welbevinden van de burger, discriminatiebestrijding en de lokale samenleving, in het bijzonder in de regio Haaglanden, gaan u aan het hart. Uw werkwijze wordt gekenmerkt door een hoge mate van integriteit, vertrouwelijkheid, oplossingsgerichtheid en zorgvuldigheid. Dit combineert u met een gedegen en systematische aanpak en sterk analytisch vermogen, zodat u tot een onafhankelijk oordeel komt dat u zelfstandig uitdraagt. U bent toegankelijk en in staat om met uiteenlopende mensen en organisaties op alle niveaus samen te werken en verbinding te maken, waarbij u blijk geeft van empathie ten aanzien van mens én organisatie en het burgerperspectief centraal stelt. U bent goed in het signaleren van trends, aandachtspunten en mogelijke oplossingsrichtingen op basis van de door u en uw collega behandelde klachten. U bent politiek-bestuurlijk - en organisatiesensitief en communiceert met overtuigingskracht en gezag. U kunt aantoonbaar leiding geven aan een middelgroot team. Daarnaast beschikt u over:
 • een academisch werk- en denkniveau, met een bestuurlijke en/of juridische achtergrond
 • aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van klachtbehandeling, conflicthantering en mediation
 • aantoonbare ervaring in een relevante overheidsfunctie, bij voorkeur op gemeenteniveau
 • actuele kennis van ontwikkelingen binnen de (lokale) overheid
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • een relevant netwerk
Onverenigbare functies
Een aantal functies is onverenigbaar met het werk als ombudsman, namelijk:
 • werkzaam als advocaat, procureur of notaris;
 • bestuurder/personeelslid van een publiekrechtelijk samenwerkingsverband waar de gemeente Den Haag of Leidschendam-Voorburg aan deelneemt;
 • lid van een bestuurscommissie van het gemeentebestuur van de gemeente Den Haag of Leidschendam-Voorburg ;
 • overige functies die het onafhankelijk functioneren kunnen belemmeren.

Arbeidsvoorwaarden
U kunt daadwerkelijk invloed uitoefenen op het welzijn en welbevinden van de burgers van Den Haag en Leidschendam-Voorburg en zorgt ervoor dat discriminatie in Den Haag wordt bestreden en voorkomen. U levert een zichtbare en concrete bijdrage aan een toegankelijke gemeente en een eerlijke en transparante dienstverlening. De complexiteit van het werk stelt u in staat om uw juridische, bestuurlijke, sociale, advies en leidinggevende vaardigheden maximaal te benutten. Verder bieden wij:
 • een salaris van maximaal € 7.921,- bruto per maand (schaal 16)
 • een 36-urige werkweek
 • een benoeming op basis van een ambtelijke rechtspositie voor de duur van 6 jaar (door beide gemeenteraden)
 • uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een ABP-pensioen en een tegemoetkoming in de premie van uw ziektekostenverzekering
 • een individueel keuzebudget, waarmee u uw overige arbeidsvoorwaarden naar eigen behoefte kunt vormgeven.

Contactinformatie
Wilt u meer weten over de procedure of de functie? Neem dan contact op met de voorzitter van het presidium, dhr. C. van der Helm: 06-19548025. Nadere informatie over het Ombudskantoor is beschikbaar via de websites: www.ombudsman-denhaag.nl en www.denhaagmeldt.nl.

Solliciteren
Uw motivatiebrief en cv kunt u tot en met 30 juni 2019 digitaal richten aan:
Voorzitter van het presidium gemeenteraad Den Haag, t.a.v. de heer van der Helm.
Het wordt op prijs gesteld als u een of meerdere referenties vermeldt in uw motivatiebrief of CV.

Procedure
De (eerste ronde) selectiegesprekken vinden plaats in juli, voor de start van het zomerreces (22 juli 2019). Het vervolg van de selectieprocedure vindt plaats na het zomerreces, waardoor de gehele procedure, inclusief reacties op uw sollicitatie, langer duurt dan wij gebruikelijk hanteren conform de sollicitatieprocedure.
 • De sollicitatieprocedure wordt gevoerd onder leiding van de voorzitter van het Haagse Presidium en onder verantwoordelijkheid van Haagse gemeenteraad, in samenspraak met de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg.
 • Een benoemingsadviesgesprek vindt plaats met een vertegenwoordiging van de medewerkers van het kantoor van de gemeentelijke ombudsman en de jeugdombudsman.
 • Daarnaast vindt een gesprek plaats met de burgemeesters van Den Haag en Leidschendam-Voorburg en een delegatie van fractievoorzitters.
 • Na afronding van de bovengenoemde procedure stelt het presidium, in samenspraak met beide griffies, een voordracht op aan de gemeenteraad, waarna de raad beslist tot benoeming.
 • Een referentieonderzoek en een assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Voor een definitieve benoeming wordt van de kandidaat gevraagd een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Over Gemeente Leidschendam-Voorburg
De gemeente Den Haag heeft sinds 1980 een gemeentelijke ombudsman, die sinds 2017 ook gemeentelijke ombudsman is voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. De ombudsman is een gezaghebbend instituut, dat volledig zelfstandig functioneert en niet ondergeschikt is aan enig bestuursorgaan, met als belangrijkste doelen: onderzoeken en oplossen van klachten, verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en van de relatie tussen burgers en gemeente.
De gemeentelijke ombudsman rapporteert en signaleert over de werkzaamheden aan de Gemeenteraad.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Recruitment HRM van Gemeente Leidschendam-Voorburg ( +31 14 070)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

In de gemeente Leidschendam-Voorburg staat de burger centraal. Dit heeft een grote invloed op de manier waarop wij werken, en vraagt een voortdurende ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers. Wij zijn een ambitieuze organisatie met ca. 650 medewerkers die staat voor innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, hostmanship en we hebben de ambitie om beste dienstverlener van Nederland te worden!

meer over Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres

Koningin Wilhelminalaan 2
2264 BM Leidschendam

14 070