Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Leidschendam-VoorburgLeden van de commissie voor bezwaarschriften (Sociaal Domein)

Leden van de commissie voor bezwaarschriften (Sociaal Domein)

Vacature

Heeft u ervaring en affiniteit met lokaal bestuur en brede maatschappelijke belangstelling? Kunt u snel tot de kern van de zaak komen en bent u in staat tot het vormen van een onafhankelijk oordeel? Dan leren wij u graag kennen! Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden van de commissie voor bezwaarschriften.

 • Organisatie afdeling: Gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Max aantal uur: 2
 • Locatie: Leidschendam-Voorburg

Werkzaamheden

De commissie voor bezwaarschriften handelt het grootste deel van de bezwaarschriften af. Daarnaast behandelen gemeenteambtenaren ook bezwaarschiften, via het ambtelijk horen. Het bezwaarproces staat beschreven op de gemeentelijke website: https://www.lv.nl/bezwaar-en-beroep. Op de website vindt u ook het jaarverslag van de commissie.

De commissie voor bezwaarschriften

De commissie voor bezwaarschriften bestaat in totaal uit 13 leden en is onderverdeeld in twee Kamers:

 • Kamer I - Algemeen Bestuurlijk en Ruimtelijk Domein;
 • Kamer II - Sociaal Domein.

De commissie brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester over ingediende bezwaarschriften. Hierbij doet de commissie zowel onderzoek naar de rechtmatigheid als de doelmatigheid van het gemeentelijk handelen. Kamer II brengt ook advies uit aan de bestuursorganen van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar over genomen besluiten op het gebied van Werk en Inkomen. Het horen en adviseren gebeurt door twee leden en een (plaatsvervangend) voorzitter. De commissie wordt daarbij ondersteund door een ambtelijk secretaris. De stukken worden digitaal aangeleverd.

Afhankelijk van het aantal ingekomen bezwaarschriften vinden de hoorzittingen in Kamer II wekelijks plaats op dinsdag vanaf 16.30 uur. Gemiddeld behandelt de commissie drie tot vier bezwaarschriften per zitting, die dan duurt tot circa 19.30 uur. De leden worden gemiddeld één keer per maand ingezet.

Wat wij vragen

 • academisch werk- en denkniveau;
 • aantoonbare gedegen kennis van en ervaring met de Algemene wet bestuursrecht;
 • aantoonbare gedegen kennis van en ervaring met de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet;
 • bekendheid en/of ervaring met de werkzaamheden van een bezwaarschriftencommissie;
 • bekendheid en/of ervaring met de gemeentelijke organisatiestructuur;
 • in staat om bestuurlijke besluiten te toetsen aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid;
 • in staat tot een onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming;
 • brede maatschappelijke belangstelling, sociaal betrokken en empathisch vermogen;
 • flexibele instelling en op samenwerking gericht;
 • goede communicatieve en analytische vaardigheden;
 • geen deel uitmaken en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar.

Wat wij bieden

 • De benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar (bij voorkeur met ingang van 1 augustus 2020) met een mogelijkheid van een eenmalige verlenging. De tijdsbesteding bedraagt circa 8 uur per maand.
 • U ontvangt een vaste vergoeding per bijgewoonde vergadering (€ 135,56). Ook ontvangt u een reiskostenvergoeding en een onkostenvergoeding voor een IPad/laptop.

De organisatie

De gemeente Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. De gemeente werkt vanaf 2002 met een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften, die adviseert over het innemen van een standpunt op bezwaarschriften. De commissie bestaat uit onafhankelijke leden die enerzijds voldoende afstand hebben tot en anderzijds voldoende bekend zijn met het beleid en de gemeente.

Meer informatie

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Lex Kroese of Marjolein Topee, secretarissen van de commissie voor bezwaarschriften, via telefoonnummer 14 070.

Solliciteren

U kunt tot en met  24 mei 2020 reageren op deze functie. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden tussen 1 en 4 juni 2020.

Sollicitaties worden alleen in behandeling genomen als ze voor sluitingsdatum van de vacature binnen komen via het online sollicitatieformulier.

Integriteit

Wij hechten als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Daarnaast kan het nagaan van referenties onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

In de gemeente Leidschendam-Voorburg staat de burger centraal. Dit heeft een grote invloed op de manier waarop wij werken, en vraagt een voortdurende ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers. Wij zijn een ambitieuze organisatie met ca. 650 medewerkers die staat voor innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, hostmanship en we hebben de ambitie om beste dienstverlener van Nederland te worden!

meer over Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres

Koningin Wilhelminalaan 2
2264 BM Leidschendam

14 070