Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Leidschendam-VoorburgAlgemeen voorzitter en leden van de commissie bezwaarschriften

Algemeen voorzitter en leden van de commissie bezwaarschriften

Vacature

Algemeen voorzitter en leden van de commissie bezwaarschriften

De functie
Wij zijn op zoek naar twee leden voor Kamer I en zes leden voor Kamer II. Eén van de leden zal tevens algemeen voorzitter van de commissie voor bezwaarschriften worden.

Uw profiel
Heeft u ervaring en affiniteit met lokaal bestuur en brede maatschappelijke belangstelling? Kunt u snel tot de kern van de zaak komen en bent u in staat tot het vormen van een onafhankelijk oordeel? En herkent u zichzelf in het volgende profiel? Dan zijn wij naar u op zoek!

Commissieleden
 • academisch werk- en denkniveau;
 • gedegen kennis van de Algemene wet bestuursrecht;
 • gedegen kennis van en ervaring met:
 • algemeen en bijzonder bestuursrecht (bijvoorbeeld subsidie en Wet openbaarheid van bestuur) en Omgevingsrecht (Kamer I);
 • Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet (Kamer II);
  • goede communicatieve vaardigheden;
  • empathisch vermogen;
  • goed ontwikkeld rechtsgevoel;
  • geen directe binding of betrokkenheid bij het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg.
Voor de algemeen voorzitter gelden de volgende aanvullende eisen
 • een academische juridische opleiding en juridische beroepservaring;
 • bestuurlijke/juridische vaardigheden in het beoordelen van bezwaarschriften, onder meer blijkend uit brede ervaring op de verschillende terreinen van het bestuursrecht;
 • gevoel voor het functioneren van de commissie voor bezwaarschriften in een politiek-bestuurlijke context;
 • verbindende factor binnen de commissie;
 • straalt natuurlijk gezag uit en heeft het vermogen om bemiddelend en/of sturend op te treden.

Ons aanbod
De benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar (waarschijnlijk met ingang van 1 juni 2018) met een mogelijkheid van eenmalige verlenging. U ontvangt een vaste vergoeding per bijgewoonde vergadering (€ 127,00 voor de leden, € 159,00 voor de voorzitter). Ook ontvangt u een reiskosten- vergoeding.

Solliciteren?
Stuur uw sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 20 februari 2018 aan het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg. U kunt digitaal solliciteren via www.lv.nl/vacatures. Wilt u duidelijk vermelden op welke functie u solliciteert (algemeen voorzitter en/of lid Kamer I en/of lid Kamer II)? De eerste gesprekken vinden plaats op 7 maart 2018 (algemeen voorzitter) en in de tweede helft van maart 2018 (leden).

Meer weten?
Voor informatie over de functie en over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Jolanda Filius (070) 300 9009 of Marjolein Topee (070) 300 9500, secretarissen van de commissie voor bezwaarschriften.

Integriteit
Wij hechten als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Daarnaast kan het nagaan van referenties onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie. Met ongeveer 75.000 inwoners zijn we een regionale speler van formaat. We streven ernaar om in 2018 de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. De gemeente heeft een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. Sinds kort kan een bezwaarmaker in bepaalde gevallen ook kiezen voor ambtelijk horen.

De commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften bestaat vanaf 1 juni 2018 uit drie Kamers:
Kamer I - Algemeen Bestuurlijk en Ruimtelijk Domein;
Kamer II - Sociaal Domein;
Kamer III - Rechtspositie.

De commissie voor bezwaarschriften
De commissie brengt - meestal na het houden van een hoorzitting - advies uit aan het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester over ingediende bezwaarschriften. Hierbij doet de commissie zowel onderzoek naar de rechtmatigheid als de doelmatigheid van het gemeentelijk handelen. Het horen en adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde commissie van maximaal twee leden en een (plaatsvervangend) voorzitter. De commissie wordt daarbij ondersteund door een ambtelijk secretaris. De stukken worden digitaal aangeleverd. Afhankelijk van het aantal ingekomen bezwaarschriften vinden de hoorzittingen wekelijks plaats op dinsdag (Kamer II en III) en donderdag (Kamer I) vanaf 16.30 uur. De leden zullen naar verwachting gemiddeld één keer per maand worden ingezet.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Sandra Bullee van Gemeente Leidschendam-Voorburg ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

In de gemeente Leidschendam-Voorburg staat de burger centraal. Dit heeft een grote invloed op de manier waarop wij werken, en vraagt een voortdurende ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers. Wij zijn een ambitieuze organisatie met ca. 650 medewerkers die staat voor innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, hostmanship en we hebben de ambitie om beste dienstverlener van Nederland te worden!

meer over Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres

Koningin Wilhelminalaan 2
2264 BM Leidschendam

14 070