Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LeiderdorpBeheer Riolering

Beheer Riolering

Vacature

Beheerder Riolering


Gemeente Leiderdorp


Zelfsturend Team Samen Infra is op zoek naar een

Beheerder Riolering

36 uur, max. € 4.362,- (schaal 10)

Wat zijn de werkzaamheden?

Als Beheerder Riolering ben je verantwoordelijk voor het in stand houden van het rioolsysteem en gemalen. Je bent aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het tot stand komen van het Beheerplan (IWKP en BRP). Je vertaalt de MJOP naar strategische jaarplannen en draagt zorg voor het opstellen, aanbesteden en uitvoeren van contracten, onderzoeken voor regulier, groot onderhoud en vervangingen. Tevens treedt je op als projectleider in integraal civieltechnische projecten. Je zet je kennis en kwaliteiten in op het domein riolering om te komen tot een doelmatige afweging vanaf initiatief fase tot uitvoering.

Je werkzaamheden spannen de hele breedte van het vakgebied riolering. Je stuurt op het opstellen, aanbesteden en uitvoeren van civieltechnische rioolcontracten. Je bent opdrachtgever tijdens de uitvoeringsfase van projecten en maakt meerjarenonderhoudsplannen en jaarplannen.

Je bent verantwoordelijk voor de P&C cyclus en initieert technische onderzoeken tijdens alle fasen van projecten.

Je verzorgt de afstemming en bereikt consensus met de benodigde publiek- en privaatrechtelijke partijen en schept randvoorwaarden om te komen tot de gewenste ontwikkeling. Denk daarbij onder meer aan planologie, vergunningen, intentie- en anterieure overeenkomsten.

Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde projectresultaten, binnen de afgesproken kaders/randvoorwaarden.

Je beheert en coördineert het regulier, groot onderhoud en vervangingen aan de riolering en gemalen. Denk hierbij aan het laten reinigen en inspecteren van rioolleidingen en zinkers, het laten onderhouden en vervangen van rioolgemalen, het controleren en laten verwerken van rioolrevisiegegeven etc.

Je coördineert onderzoeken naar (kleinschalige) waterproblemen, grondwaterproblemen en lozingsproblemen en draagt er zorg voor dat deze uiteindelijk worden opgelost en toetst vergunningsaanvragen van rioolhuisaansluitingen en coördineert de uitvoering hiervan met interne en externe partijen.

Je bent aanspreekpunt in het Waterketenoverleg in de Leidse regio.

Wat neem je mee?

Om deze functie goed en met plezier uit te kunnen oefenen heb je de volgende persoonlijke kenmerken en kwaliteiten in huis:

 • Met een flinke dosis behulpzaamheid, nieuwsgierigheid, respect, vertrouwen en eigenaarschap ben je goed toegerust om succesvol te werken binnen onze organisatie.
 • Je doet je werk met lef en bevlogenheid.
 • Je doet aan zelfreflectie om zo met succes te kunnen samenwerken en om feedback te kunnen geven op anderen.
 • Je bent proactief en zet je talenten doelgericht in voor het team en de resultaten.
 • Je bent resultaatgericht en beschikt over een flinke portie overtuigingskracht.
 • Je kennis van vigerende wet en regelgeving is up-to-date.
 • Als rioolbeheerder ben je de verbinder tussen diverse domeinen binnen en buiten de gemeente Leiderdorp.

Met deze kenmerken en kwaliteiten ben je iemand die bij onze cultuur en onze organisatie past.

Je opleiding is een HTS-opleiding civiele techniek of gelijkwaardig en je hebt aantoonbaar ervaring met het werken in de GWW-sector in kleine en middelgrote of grote gemeenten.

Daarnaast neem je de volgende kennis en ervaring mee:

 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het opstellen van civieltechnische ontwerpen in Autocad werkervaring bij een GWW aannemer en of Adviesbureau.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met integrale beheer en onderhoud pakketten riolering (bv GBI) en ervaring met Telemetrie systemen (I-View, Aquaview, Tetec).
 • Ook heb je ervaring met gemaal beheer pakketten (bv SAM, XDM) en in het beoordelen van inspectiegegevens.

Wat bieden wij jou?

 • De functie is gewaardeerd in schaal 10 (max € 4.362,- bij een 36-urige werkweek).
 • Een jaarcontract met een mogelijkheid tot verlenging.
 • We zijn een voorstander van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Hierdoor kun je een goede balans tussen werk en privé creëren.
 • We bieden een open cultuur van vrijheid, zelfontplooiing en vraag gestuurd werken, die toegankelijk is en stimulerend werkt.
 • Je ontvangt naast je salaris ook nog een vrij besteedbaar budget bij ons, een Individueel Keuze Budget (IKB). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen.
 • Je zit bij ons aan het stuur van je eigen ontwikkeling. Hou je van workshops en korte cursussen? Dan kan je kiezen uit een breed aanbod van onze “Academie71”.
 • Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige collega’s.
 • Een klantgerichte en op resultaat gerichte, collegiale werksfeer.

Extra informatie

 • Wij hanteren de volgende sollicitatiecode.   
 • Houd er rekening mee dat de vacaturetekst na de sluitingsdatum van deze site verdwijnt.

Meer over het team:

Team Samen Infra bestaat uit 15 medewerkers met de disciplines uitvoering, beheer en beleid. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het tot stand brengen van resultaten. Naast de uitvoering van taken, neemt het team de volle verantwoordelijkheid op zich voor het eindresultaat, voor de samenwerking en voor de benodigde innovatie om daar te komen. Problemen worden ook gezamenlijk aangepakt en collega’s helpen elkaar. Volle verantwoordelijkheid betekent verantwoordelijk zijn voor het budget, capaciteit, HRM gerelateerde zaken, Planning & Control producten, zoals begroting, managementrapportages e.d.

Over gemeente Leiderdorp:

Leiderdorp is een dorp met ruim 27.000 inwoners, midden in de Randstad, tussen stad en land. Aan de westzijde ligt Leiden, de andere delen van het dorp grenzen aan het Groen Hart. Leiderdorp is goed bereikbaar, heeft een prettig woonklimaat en goed voorzieningenniveau.

De gemeente Leiderdorp werkt continu aan de verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving, onder meer door een dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is en zich kenmerkt door een open cultuur met korte lijnen en een grote mate van zelfsturing. Er is ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.

We zoeken de verbinding met de inwoners in het dorp en werken aan opgaven in opgaventeams. Hiervan maken ook inwoners, ondernemers en instellingen deel uit. We maken gebruik van de energie en het talent in het dorp en stimuleren het mede-eigenaarschap. Werken bij de gemeente Leiderdorp is dan ook werken aan de inrichting van de lokale samenleving.

We verwachten dat jou als nieuwe collega meegaat in deze ontwikkeling. Ben jij onze collega van de toekomst?

Heb jij interesse in deze functie?

Dan ontvangen wij graag uiterlijk 8 december 2019 je motivatie met CV! Je kunt reageren via ons Online Sollicitatieformulier. Voor vragen en meer informatie over de functie van Beheerder Riolering neem je contact op met Rajan Roepan (Senior Medewerker Beheer) op nummer 071 545 8557.

Heb je vragen over het sollicitatieproces? Neem dan contact op met de Servicedesk HRM via telefoonnummer 071-5167400 (keuze 2).

Over de organisatie

Leiderdorp werkt continu aan de verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving, onder meer door een dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is en zich kenmerkt door een open cultuur met korte lijnen en een grote mate van zelfsturing. Er is ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt nauw samengewerkt met bewoners en de omgeving. We maken gebruik van de energie en het talent in het dorp en stimuleren het mede-eigenaarschap. Werken bij de gemeente Leiderdorp is dan ook werken aan de inrichting van de lokale samenleving. Spreekt jou dit aan? Solliciteer dan naar een van de functies.

meer over Gemeente Leiderdorp

Adres

Willem-Alexanderlaan 1
2351 DZ Leiderdorp

071 5458500