Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LeeuwardenJeugdconsulenten

Solliciteer

Solliciteer uiterlijk zondag 23 februari

Solliciteer

Jeugdconsulenten

Vacature

Wat ga je doen
1 januari 2020 is de gemeente Leeuwarden gestart met een Jeugdexpertteam (hierna JET). Dit team is verantwoordelijk voor de toegangstaken voor de niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. Wij zoeken voor dit team naar jeugdconsulenten.

Als Jeugdconsulent geef je uitvoering aan de toegangstaken voor niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. Op het moment dat er ondersteuning vanuit de Jeugdwet nodig is, komt het JET in beeld. Het JET bepaalt de ondersteuning op het Jeugdterrein; is procesregisseur op dit onderdeel. Jeugdconsulenten zijn regelmatig aanwezig in de wijkteams waardoor goede afstemming mogelijk is. Ouders en jeugdigen die met vrij toegankelijke jeugdhulp en algemene voorzieningen geholpen zijn, worden vanuit het wijk- en dorpennetwerk ondersteund. We verwachten hierbij een sterke verbinding met het wijkteam en overige partijen.

Jouw dag zal bestaan uit:
 • Je onderzoekt (met behulp van het afwegingskader) de vraag van het gezin (brede hulpvraagverduidelijking) op het gebied van opgroei- en opvoedproblematiek en houdt hierbij rekening met het inzetten van de JIM.
 • Op basis van het onderzoek maak je samen met het gezin een ondersteuningsplan. Je beschrijft doelen, formuleert wat nodig is en met welke inzet dat gerealiseerd kan worden.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inzet van niet vrij toegankelijke jeugdhulp (jeugdprofielen en vrijwillig gesloten plaatsingen).
 • Je verstuurt een beschikking aan de inwoner over de ingezette (jeugd) hulp.
 • Je monitort en evalueert of de ingezette (jeugd) hulp bijdraagt aan de gestelde doelen. Dit doe je in samenwerking met de ouders en jeugdigen en aanbieders. Het JET ziet toe op het behalen van de resultaten en op tijdige afschaling.
 • Je herkent en duidt signalen van onveiligheid, waarbij je op casusniveau bepaalt wie onderstaande specifieke taken uitvoert. Dit kan de medewerker van het JET zijn of de sociaal werker.
Je anticipeert adequaat op de onveilige situatie door:
 • Op basis van de risicotaxatie te beoordelen of een veiligheidsplan en herstelplan noodzakelijk is en waar nodig deze samen met het gezin op te stellen.
 • De meldingen bij veilig thuis en het indienen van een Verzoek tot Onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming en deel te nemen aan de jeugdbeschermingstafel, indien een kind zodanig opgroeit dat het in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd én ouders de zorg die nodig is om die bedreiging op te heffen niet voldoende accepteren of verwacht wordt dat ouders binnen een voor het kind aanvaardbare termijn hun opvoedingsverantwoordelijkheid niet zullen waarmaken.
 • De overdrachten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vanuit Veilig Thuis op te pakken en daarbij te werken volgens de vastgestelde handreiking samenwerking Veilig Thuis en Gebiedsteams.
 • Procesregie uit te voeren op de benodigde vervolgstappen uit het veiligheids- en herstelplan en waar nodig direct te interveniëren.

Wie ben jij
Jij bent een professional die de volgende kwaliteiten meebrengt:
 • Een afgeronde HBO opleiding (bv SPH, MWD of Pedagogiek of vergelijkbaar);
 • Relevante werkervaring binnen het jeugddomein;
 • SKJ-geregistreerd (dit is een harde eis);
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken;
 • Kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders voor jeugdhulp;
 • Kennis van pedagogiek, (ontwikkelings-)psychologie en diagnostiek;
 • Kennis van psychiatrie, verslavingsproblematiek, verstandelijke beperkingen en (seksueel) geweld;
 • Kennis van complexe gezinssystematiek en de signalen van onveiligheid en -kindermishandeling;
 • Kennis van de sociale kaart;
 • Kennis, inzicht en ervaring in crisissituaties en crisisinterventies.
Verder:
 • Ben je in staat om je als stevige gesprekspartner op stellen richting de zorgaanbieders;
 • Ben je doortastend en durf je beslissingen te nemen;
 • Ben je een netwerker en verbinder;
 • Ben je in staat om in hectische situaties overzicht te bewaren en besluitvaardig op te treden;
 • Je bent in staat je flexibel op te stellen i.r.t. veranderende omstandigheden;
 • Kun je kernachtig rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk.

Waar ga je werken
Het JET is binnen de gemeente Leeuwarden gepositioneerd binnen Publieke Dienstverlening. De teams die vallen onder Publieke Dienstverlening maken continu afwegingen tussen individuele en collectieve belangen. We streven ernaar dat contacten met inwoners, ondernemers, instellingen, bezoekers en partners soepel verlopen. We doen wat nodig is, zodat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Daar doen we het voor, niet meer en niet minder: dat iedereen mee kan doen.
De bejegening door onze medewerkers is uitstekend en de afhandeltermijnen zijn kort. Een goede bejegening betekent deskundig, duidelijk, vriendelijk, snel en meedenkend zijn.

Het team
Je wordt onderdeel van het JET. Dit team is op 1 januari 2020 operationeel maar zal in oktober al starten met een aantal Jeugdconsulenten. Het JET zal uit ongeveer 15-20 enthousiaste collega's bestaan, met verschillende verantwoordelijkheden en specialisaties. De Jeugdconsulenten en de Administratief medewerkers worden inhoudelijk ondersteund door Praktijkleiders. Alle collega's van het team worden aangestuurd door de Senior medewerker met leidinggevende taken.

Wat bieden wij
Wij zoeken een collega voor een periode tot en met 31 december 2020. Je krijgt een gemeentecontract.

Wij bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.968,- (functieschaal 9) bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Belangstelling
De sluitingsdatum voor deze vacature is 23 februari 2020.

Wij ontvangen graag een vermelding van het SKJ nummer in je cv.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jeroen Bodde, telefoonnummer 058 233 8122.

Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met het team werving en selectie, telefoonnummer 058 233 6164.

De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met het team werving en selectie, telefoonnummer 058 233 6164.

De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Mandy Wietses van Gemeente Leeuwarden ()

Over de organisatie

Leeuwarden is een dynamische, bruisende stad en de economische motor van Friesland. Gelegen in een groene en waterrijke omgeving, met meren en recreatiegebieden in de nabije omgeving. De Friese hoofdstad is een echte hofstad met een prachtig, historisch centrum, een schat aan rijksmonumenten, verrassende winkels en gezellige terrassen. Maar tegelijk met de modernste voorzieningen voor bewoners, studenten en ondernemers. En….in 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Leeuwarden een complete stad met 18 dorpen.

We zijn een energieke organisatie met een verscheidenheid aan boeiende vraagstukken. Met zo’n duizend medewerkers werken we in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan de realisatie van de ambities van de stad en de uitvoer van diensten voor onze burgers.

meer over Gemeente Leeuwarden

Adres

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

14 058