Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LeeuwardenJeugdadviseur

Jeugdadviseur

Vacature

Wat ga je doen
De gemeente Leeuwarden is op zoek naar een Jeugdadviseur voor de periode van in eerste instantie een jaar (pilotfase).

Wat ga je doen?

Als adviseur in het pre-expertteam houd je je voornamelijk bezig met het zestal hieronder omschreven taken:
 • Het realiseren van een effectieve samenwerking tussen preventieve en basiszorg, sociaal wijkteam, onderwijs, medisch domein (huisarts, POH) en de gemeente;
 • Het analyseren en borgen van ondersteuningsplannen en verwijzingen;
 • Het analyseren, bijstellen en evalueren van de werkprocessen rondom aanmelding; maatwerkvoorziening, doorverwijzing en sturing;
 • Advies geven en evaluatie en nazorg op casusniveau;
 • Advies geven en evaluatie ten behoeve van beleidsontwikkeling;
 • Het initiëren en het borgen van samenwerkingsafspraken en het actieplan Jeugd.
Houd er rekening mee dat gedurende de enigszins experimentele pilotfase taken zowel kunnen toenemen, afnemen of wijzigen. Een flexibele instelling is zodoende vereist.

Wie ben jij
Als Jeugdadviseur ben je een netwerker pur sang. Verbinden (van partijen), samenwerken en analyseren zijn kerncompetenties van jou. Je staat stevig in je schoenen en kunt gespreks- en ketenpartners overtuigen van de resultaten uit je probleemanalyses. Natuurlijk beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn, waarmee je draagvlak creëert. Je functioneert autonoom op een vastgestelde visie. Daarnaast werk en denk je domein-overstijgend, waarbij je je beweegt in het grijze gebied tussen de verschillende domeinen. Je hebt hierin een coördinerende en adviserende rol / begeleiden en aanscherpen van transformatieproces jeugdzorg .

En verder? Jij:
 • Hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • Bent goed op de hoogte van het Friese zorglandschap;
 • Hebt kennis en expertise op ten minste één van de volgende domeinen; preventieve en basiszorg, sociale wijkteams, onderwijs (steunstructuur school) en/of medisch domein (huisarts, POH);
 • Hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van Jeugd (o.a. Jeugdwet, Passend Onderwijs, Wmo en het gemeentebeleid);
 • Hebt ervaring met complexe casuïstiek;
 • Bent sterk in plannen en organiseren;
 • Bent zowel oplossings- als resultaatgericht;
 • SKJ-registratie is een pré.

Waar ga je werken
Om de kwaliteit en de processen van het jeugdstelsel goed te kunnen monitoren en de huidige tekorten terug te dringen is een structurele lokale investering nodig op het transformatieproces om te komen tot een effectief en doelmatig jeugdstelsel. Om deze reden wordt in 2020 het expertteam Leeuwarden opgericht wat zich zal richten op het intensief begeleiden van het transformatieproces. Het doel is het efficiënter, effectiever en transparanter maken van het lokale zorgsysteem rondom gezinnen. Om tot een goed aanbod te komen wordt in 2019 gestart met een pilotfase van een jaar, waarin een pre-expertteam in samenwerking met alle bij jeugd betrokken partijen de kansen en problemen binnen de keten inzichtelijk maken en waar mogelijk al benutten of oplossen. De kennis, ervaringen en werkwijzen van 2019 zullen resulteren in een meerjarige innovatieagenda en vormen de basis voor de samenstelling van het expertteam in 2020.

Wat bieden wij
Wij bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €4225,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (functieschaal 10).

Belangstelling
De sluitingsdatum voor de vacature is 22 januari 2019. De gesprekken zullen plaatsvinden op 30 januari 2019.

Voor meer inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met teamleider Jeroen Bodde (bereikbaar op 058-233 8122 en/of jeroen.bodde@leeuwarden.nl) en/of senior medewerker team beschikken WMO/Jeugd Yvonne Wijnja (058-233 2898 en/of yvonne.wijnja@leeuwarden.nl).

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met adviseur Jelle Teitsma of een van zijn collega's van het team Werving & Selectie van de gemeente Leeuwarden, te bereiken via 058-2336164 en wervingenselectie@leeuwarden.nl.

De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met dhr. Jelle Teitsma van Gemeente Leeuwarden ()

Over de organisatie

Leeuwarden is een dynamische, bruisende stad en de economische motor van Friesland. Gelegen in een groene en waterrijke omgeving, met meren en recreatiegebieden in de nabije omgeving. De Friese hoofdstad is een echte hofstad met een prachtig, historisch centrum, een schat aan rijksmonumenten, verrassende winkels en gezellige terrassen. Maar tegelijk met de modernste voorzieningen voor bewoners, studenten en ondernemers. En….in 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Leeuwarden een complete stad met 18 dorpen.

We zijn een energieke organisatie met een verscheidenheid aan boeiende vraagstukken. Met zo’n duizend medewerkers werken we in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan de realisatie van de ambities van de stad en de uitvoer van diensten voor onze burgers.

meer over Gemeente Leeuwarden

Adres

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

14 058