Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

IT Auditor

Vacature

Wat ga je doen
Gemeente Leeuwarden zoekt ter versterking van haar interne auditfunctie (VIC-functie) een IT-auditor met affiniteit en ervaring met gemeentelijke bedrijfsvoering en IT-omgevingen.

De doelstelling van de functie is bijdragen aan de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie op IT-gebied en het toetsen van de interne en externe verantwoording daarover door het plannen en uitvoeren van IT-audits (o.a. in samenwerking met intern accountant van concern en de externe accountant) en daarnaast het adviseren en meedenken over complexe IT-gerelateerde beleids- en strategische vraagstukken op bestuurlijk, gemeentebreed en domeinniveau.

Als IT-auditor wordt je onderdeel van het VIC-team, waarin alle collega's die bezig zijn met uitvoering van het gemeentebrede VIC-plan in zijn ondergebracht. Vanuit deze rol ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de onderdelen van het gemeentebrede Uitvoeringplan VIC die betrekking hebben op IT en beheer je -in samenwerking met de CISO- het integraal auditplan voor IT ('controleplan automatisering en informatiebeveiliging'). Je denkt mee over de ontwikkeling en inzet van CAAT's als process mining, logging en data-analyse in de controle en interne beheersing.

Je toetst de effectieve werking van de interne beheersing en adviseert over mogelijke versterking daarvan. Hiervoor werk je samen met onder meer intern accountant, extern accountant/extern IT-auditor, afdelingshoofden IM en ICT, CIO, CISO en business controllers van de gemeente. Je zorgt er samen met de interne accountant voor dat IT zo veel mogelijk geïntegreerd is in de aanpak die vanuit de interne- en externe (accountants)controle wordt gehanteerd, zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van de aanwezige interne beheersing. Je levert een bijdrage aan de controlewerkzaamheden die voor de collegeverklaring over informatiebeveiliging (ENSIA) vereist zijn (en doet zo voorbereidend werk voor de ENSIA-audit) dan wel certificeert zelf (optioneel) de ENSIA-verklaring van het college.

Je werkt nauw samen met en onderhoudt contacten met onze externe accountant. Daarnaast onderhoud je externe contacten met collega-IT-auditors om relevante ontwikkelingen op de voet te volgen, regionale samenwerking te bevorderen en kennis te delen.

Je geeft vanuit je adviesrol gevraagd en ongevraagd advies aan diverse afdelingen en collega's over onderwerpen die op jouw vakgebied betrekking hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan complexe strategische vraagstukken op het vlak van IT of aanverwant en de optimale beheersing van IT-risico's op korte en lange termijn. Je geeft daarnaast mede invulling aan het verbeteren van de bedrijfsvoering, onder meer door het meehelpen in de veranderopgaven voortvloeiend uit de invoering van de rechtmatigheidsverklaring, de In Control Statement en het programma Verbetering bedrijfsvoering, maar ook door kennisdeling en kennisbevordering.

Tot slot denk je mee over het IT-auditplan dat door het Shared Servicecentrum (SSC) van gemeente Leeuwarden wordt opgesteld ten behoeve van verantwoording aan de deelnemende organisaties. Er wordt momenteel nagedacht over eventuele certificering van de werking van de beheersingsmaatregelen van het SSC, waarbij de IT-auditor een rol zou kunnen spelen.

Wie ben jij
Je bent een professional die zichzelf voortdurend uitdaagt, open staat voor ideeën van anderen en graag elke dag iets nieuws leert. Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen en tijdsdruk, hebt een rechte rug waar het gaat om integriteit, kan goed samenwerken en bent flexibel in menselijke relaties.

Om deze functie goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat je een aantal kwaliteiten meebrengt. Je hebt een WO werk- en denkniveau (bv. bedrijfseconomie, accountancy, bestuurskunde, informatica en/of bestuurlijke informatiekunde). Je bent ingeschreven als Register EDP-Auditor (RE) bij NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors. Heb je hiernaast ook ervaring als en een opleiding tot registeraccountant en sta je als RA ingeschreven bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) dan is dit een pré.

Je hebt zeer ruime ervaring (indicatie: meer dan 8 jaar) in de (IT-)auditpraktijk en met adviseren op strategisch en bestuurlijk niveau in een (politiek) bestuurlijke omgeving. Ervaring in de publieke sector is een pré.

Waar ga je werken
Gemeente Leeuwarden is ambitieus als het gaat om de verbetering van de bedrijfsvoering. Dit betekent dat veel verlangd wordt van de interne auditfunctie, onder meer waar het gaat om het professioneel uitvoeren van controles, het op peil houden en uitbreiden van onze eigen kennis en kunde, en het adviseren van management, controllers en directie over het te doorlopen groeipad. Als onderdeel van het VIC-team kom je dus terecht in een omgeving waarin veel van je wordt gevraagd, zowel als IT-auditor als adviseur, en waarin tegelijkertijd de kans wordt geboden om mee te groeien met de organisatie en het team.

De recente invoering van het 'three-lines-of-defence-model', het op korte termijn invoeren van een 'In Control Statement' en de momenteel lopende organisatiebrede programma's 'Verbetering bedrijfsvoering' en 'Digitale Agenda' zijn voorbeelden van ambities binnen de gemeente Leeuwarden. Het is de bedoeling om de interne auditfunctie van de gemeente steeds meer als derde verdedigingslinie te positioneren, deze verder te professionaliseren zodat ook de accountant volop kan steunen op ons werk, en onze werkzaamheden verder uit te breiden van voornamelijk rechtmatigheids- en procescontroles naar steeds meer ook financial audits. Naast het controlewerk is advieswerk een belangrijk onderdeel, denk aan het adviseren over en bijdragen aan kwaliteitsverbetering bedrijfsvoering en het begeleiden van het traject naar de rechtmatigheidsverklaring en In Control Statement. Verder werkt de VIC-functie in toenemende mate samen met de controlfunctie van de gemeente, bestaand uit twee business controllers en de concerncontroller, die direct gekoppeld zijn aan de directie, en verantwoordelijk zijn voor o.a. risicomanagement en strategisch advies.

Het is zoals beschreven de bedoeling het VIC-team centraal te gaan positioneren. Een definitief besluit over de exacte plek moet nog worden genomen. Gezien het voorgaande is qua plek in de organisatie vooreerst ervoor gekozen de functie te positioneren bij de Concernstaf, waar je functioneel aangestuurd wordt door de Intern accountant en je hiërarchisch valt onder de concerncontroller.

Wat bieden wij
We zoeken voor deze structurele plek een nieuwe collega, afhankelijk van je kennis en ervaring werken we met een proeftijd van één jaar.

Wij bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 4.236, - en maximaal € 5.814,- (functieschaal 12, salaristabel 1-7-2020) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Dit is een indicatieve waardering van de functie. De officiële functiewaardering vindt later dit jaar plaats.

Naast een goed salaris biedt de gemeente Leeuwarden meer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden aan. Denk hierbij aan flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken. En daarnaast een laptop, mobiele telefoon, gunstig pensioenfonds, kortingen op diverse verzekeringen en korting op jouw fitnessabonnement. Een goede werksfeer vinden we belangrijk. Daarnaast investeren we in jouw persoonlijk ontwikkeling met bijvoorbeeld diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden. Je ideeën en initiatieven worden op prijs gesteld en je krijgt ruimte en vertrouwen om deze vorm te geven.

Daarnaast goed om te vermelden dat we ook een accountant en adviseur (met aandachtgebied Fysiek Domein) zoeken (voor 36 uur), waarbij we sollicitanten nadrukkelijk -maar volledig vrijblijvend- de mogelijkheid willen bieden om belangstelling voor beide functies kenbaar te maken, zodat we in gezamenlijk overleg en naar wederzijdse behoefte eventueel taken uit beide functie kunnen combineren en de mogelijkheid hebben om te variëren in de omvang van het dienstverband.

Belangstelling
De sluitingsdatum voor deze vacature is 5 juli 2020. De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 8 juli.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met: Sander Penninga via telefoonnummer 058 233 8946.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kan je contact opnemen met Rianne Reitsma of een van haar collega's van de afdeling werving en selectie van de gemeente Leeuwarden, bereikbaar via 058-233 6164 en/of wervingenselectie@leeuwarden.nl.

De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Rianne Reitsma van Gemeente Leeuwarden ()

Over de organisatie

Leeuwarden is een dynamische, bruisende stad en de economische motor van Friesland. Gelegen in een groene en waterrijke omgeving, met meren en recreatiegebieden in de nabije omgeving. De Friese hoofdstad is een echte hofstad met een prachtig, historisch centrum, een schat aan rijksmonumenten, verrassende winkels en gezellige terrassen. Maar tegelijk met de modernste voorzieningen voor bewoners, studenten en ondernemers. En….in 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Leeuwarden een complete stad met 18 dorpen.

We zijn een energieke organisatie met een verscheidenheid aan boeiende vraagstukken. Met zo’n duizend medewerkers werken we in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan de realisatie van de ambities van de stad en de uitvoer van diensten voor onze burgers.

meer over Gemeente Leeuwarden

Adres

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

14 058