Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LeeuwardenGemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Vacature

Wij vragen
De ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris beschikt over:
  • een academisch werk- en denkniveau;
  • relevante leidinggevende ervaring;
? affiniteit met werken in een politiek-bestuurlijke context;
  • relevante ervaring met leiden van organisatieontwikkeling;
  • ervaring met strategische samenwerking;
? een Nederlands en Europees netwerk en weet deze te benutten.

Competenties
Op het gebied van competenties beschikt de gemeentesecretaris over:
  • Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn
  • Voelen: Vertrouwen geven en ruimte bieden, Communicatief zijn, Coachen.
  • Kracht: Lef, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht, Doortastendheid & Daadkracht.

Functie-eisen
Leeuwarden
De gemeentesecretaris heeft geen publieke functie. Als hoogste ambtenaar investeert de gemeentesecretaris in een relevant lokaal netwerk, waardoor hij in faciliterende zin bestuurders en/of medewerkers desgewenst in positie kan brengen. De secretaris ként zijn gemeente, zowel de stad als het buitengebied, om zijn rol als eerste adviseur van het college waar te maken en de organisatie en medewerkers optimaal te richten op de context van Leeuwarden. Hij denkt 'van buiten naar binnen' en onderkent maatschappelijke ontwikkelingen en de impact daarvan op bestuur en ambtelijke organisatie. De secretaris overziet en doorgrondt het samenspel tussen lokale samenleving, bestuur en organisatie, heeft visie op de 'andere overheid' en heeft tevens een antennefunctie en signaleert.

Regio
Leeuwarden werkt goed samen met de Provincie en heeft een belangrijke centrumfunctie voor de andere Friese gemeenten en voor andere noordelijke gemeenten. De secretaris is zich bewust van deze positie in de samenwerking met deze gemeenten en kan schakelen tussen initiëren, participeren en co-creëren. In goed overleg met het bestuur bouwt de secretaris verder aan de strategische samenwerkingsverbanden in provinciaal verband, in Noord-Nederland en hij verkent ook nieuwe mogelijkheden, zowel op landelijk als op Europees niveau. De gemeentesecretaris is in deze rol zowel netwerker, ambassadeur als diplomaat. De huidige gemeentesecretaris van Leeuwarden heeft in de Veiligheidsregio Friesland de rol van coördinerend secretaris bevolkingszorg.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime aanstelling. De inschaling vindt plaats in schaal 18. Het betreft een aanstelling voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie
Voor informatie over profiel & procedure, bel met: Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management, telefoonnummer: 06-50244791. Heeft u zelf geen interesse in deze functie, schroomt u niet andere potentieel geschikte kandidaten op deze vacature te wijzen. Reageren
Interesse in deze functie? Solliciteer dan middels motivatiebrief en CV via onderliggende website / link:

https://bestman.nl/vacatures/gemeentesecretaris-algemeen-directeur-4/

Reacties via Leeuwarden.nl worden niet in behandeling genomen. Alles loopt via het bureau!

Termijn
De vacature is opengesteld op vrijdag 5 juli 2019.
Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 16 augustus 2019.

Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure exclusief uit voor de gemeente Leeuwarden. Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman. U kunt reageren via de website www.bestman.nl. Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een integriteitsscan kan deel uitmaken van de procedure.

Planning
In week 37 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan gemeente Leeuwarden. In week 38 en 39 vinden de selectiegesprekken plaats bij de gemeente Leeuwarden.

Een uitgewerkte planning met betrekking tot de selectiegesprekken volgt zo spoedig mogelijk via www.bestman.nl.

Over Gemeente Leeuwarden
De gemeente Leeuwarden zoekt een nieuwe Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur. De huidige gemeentesecretaris, de heer Reindert Hoek, heeft aangegeven wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie te zullen neerleggen. Naar verwachting zal de nieuwe secretaris per 1 januari 2020 van start gaan. ?De Gemeentesecretaris / Algemeen directeur heeft verschillende taken en rollen. Hieronder wordt weergegeven wat gelet op de boven beschreven context in die verschillende rollen van de secretaris wordt verwacht.

Linking pin tussen bestuurlijke en ambtelijke gremia
De gemeentesecretaris stimuleert een soepel bestuurlijk-ambtelijk samenspel en blijft bestuur en organisatie met elkaar verbinden. Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaart hij de balans tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. De secretaris heeft visie op maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis hiervan voor inrichting van de ambtelijke organisatie en ondersteuning van het bestuur.

College van B&W
Als eerste adviseur van het college waarborgt de secretaris de kwaliteit van de door hem geagendeerde adviezen en processen die hij ter besluitvorming voorlegt aan college. De secretaris brengt objectieve en relevante informatie in. Hij adviseert gevraagd en ongevraagd. Ten aanzien van politiek gevoelige dossiers geeft de secretaris zowel blijk van inhoudelijke als procedurele en processuele kennis. De secretaris is bestuurssensitief, adviesvaardig en faciliterend.

Tandem met burgemeester
De burgemeester en de gemeentesecretaris vormen samen een tandem. Hierin staan onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met begrip voor ieders verschillende verantwoordelijkheden. Waar de dynamiek binnen het college een primaire aangelegenheid is van de burgemeester, kan de secretaris hierin desgewenst een ondersteunende rol op zich nemen. De secretaris is rolvast, kan spiegelen en is complementair ten aanzien van de burgemeester.

Raad en Driehoek
In het belang van een betere verbinding tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie, investeren burgemeester, griffier en secretaris in een soepel samenspel. In het driehoeksoverleg staan gelijkwaardigheid, respect, onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met wederzijds begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden.

Organisatie en ontwikkeling
Om de ambities te realiseren neemt de algemeen directeur het voortouw in de organisatieontwikkeling. Hij is hiervan hét gezicht, toont visie en lef en weet medewerkers én bestuurders in zijn verhaal mee te nemen. De algemeen directeur is voor ieder zichtbaar en aanspreekbaar en is zowel boegbeeld als voorbeeld van de beoogde organisatiecultuur.

DT
Met de introductie van een programmadirectie én enkele personele wisselingen binnen het DT, investeert de algemeen directeur als voorzitter van het DT in de onderlinge samenwerking, de teamvorming en de nieuwe rolinvulling. Als voorzitter van het DT geeft hij richting en ruimte, coacht waar kan en stuurt waar moet.

Ondernemingsraad
Het overleg tussen de OR en de WOR-bestuurder is constructief-kritisch en heeft een deels formeel en deels informeel karakter, waarbij de OR in een vroegtijdig stadium wordt meegenomen in ontwikkelingen van de organisatie. De OR waardeert een betrokken WOR-bestuurder met een open houding, communicatief, aanspreekbaar en benaderbaar. Een bestuurder die voor alle medewerkers zichtbaar en herkenbaar is.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jelle Teitsma van Gemeente Leeuwarden ()

Over de organisatie

Leeuwarden is een dynamische, bruisende stad en de economische motor van Friesland. Gelegen in een groene en waterrijke omgeving, met meren en recreatiegebieden in de nabije omgeving. De Friese hoofdstad is een echte hofstad met een prachtig, historisch centrum, een schat aan rijksmonumenten, verrassende winkels en gezellige terrassen. Maar tegelijk met de modernste voorzieningen voor bewoners, studenten en ondernemers. En….in 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Leeuwarden een complete stad met 18 dorpen.

We zijn een energieke organisatie met een verscheidenheid aan boeiende vraagstukken. Met zo’n duizend medewerkers werken we in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan de realisatie van de ambities van de stad en de uitvoer van diensten voor onze burgers.

meer over Gemeente Leeuwarden

Adres

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

14 058