Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente LeeuwardenBeleidsmedewerker Meertaligheid

Beleidsmedewerker Meertaligheid

Vacature

Wat ga je doen
Zoek je een afwisselende baan met ruimte voor jouw expertise? Wil je een bijdrage leveren aan het aanjagen van meertaligheid binnen en buiten onze gemeente? Bij sector Zelf en Netwerk hebben we voor jou, tot 31 december 2020, een mooie functie als beleidsmedewerker Meertaligheid.

Inleiding
De gemeente Leeuwarden is een meertalige gemeente waarbinnen het Nederlands, het Fries en het Stadsfries (Liwwadders) naast elkaar bestaan. In september 2018 is de Wurkgroep Frysk aangesteld. Zij hebben in oktober 2019 een advies voor het door te ontwikkelen beleid voor het Fries opgesteld. Op basis van de bevindingen van de raad, wordt in 2020 bepaald op welke wijze de gemeente moet omgaan met taalbeleid. Op dit moment is het taalbeleid vooral toegespitst op het Fries, maar de gemeente gaat dit doortrekken naar meertaligheid in het kader van Legacy 2018. Dit past goed bij de ontwikkelingen op het gebied van meertaligheid in de gemeente Leeuwarden, zoals de proeftuin Meertaligheid van We the North, die aansluit bij City of Literature. Dit project leidt tot producties - in het Nederlands, het Fries en het Nedersaksisch - op het snijvlak van taal, kunst en cultuur. Het is een bredere voortzetting van Lân fan Taal. Andere projecten waar wij vanuit de gemeente aan bijdragen zijn initiatieven van dbieb, die, aanvullend op het leesonderwijs op basisscholen, mediacoaches inzet om kinderen plezier in taal en lezen te laten ervaren en Explore the North/multidisciplinair productiehuis, gericht op literatuur en muziek. Ook dragen wij bij aan de stadskunstenaar, die zich met ingang van 2020 richt op meertaligheid. Daarnaast worden binnen de gemeente zowel de Rely Jorritsmapriis als de Piter Jelles Prijs voor literair werk uitgereikt.

Als beleidsmedewerker meertaligheid ga je werkzaamheden verrichten bij de uitwerking van het beleid op het terrein van meertaligheid. Je bent de aanjager en pleitbezorger voor meertaligheid in onze interne gemeentelijke organisatie en daarbuiten. Het gaat daarbij concreet om:
 • Aanjagen van nieuwe initiatieven om meertaligheid in de gemeente te verbeteren en om bestaande initiatieven te verbinden;
 • Een plan van aanpak maken voor het aanjagen van de aanbevelingen van de Wurkgroep die overgenomen zijn door het College;
 • Het faciliteren van de Wurkgroep Frysk;
 • Voorbereiding van besluitvorming door het college van Burgemeester en Wethouders. Daarvoor stel je stukken op, informeer en adviseer je de betrokken wethouder;
 • Herijken van het Fries taalbeleid, op grond van de overgenomen aanbevelingen van de Wurkgroep Frysk. Je legt hierbij verbinding met meertalige projecten, zoals City of Literature, meertalige proeftuinen etc.
 • Jaarlijks evalueren van het beleid en verantwoording afleggen aan de raad;
 • Bewaken dat het herijkte beleid op de juiste manier wordt uitgevoerd door de interne organisatie;
 • Aanjagen en de drijvende kracht achter de organisatie van een interne werkgroep 'Taalstipers' zijn en het voorbereiden van de overleggen;
 • Aansluiten bij diverse regionale en provinciale overleggen;
 • Aanvragen subsidies voor de uitvoering van beleid;
 • Signaleren van kansen en knelpunten.

Wie ben jij
Als beleidsmedewerker meertaligheid vervul je een sleutelrol in het aanjagen van de meertaligheid binnen en buiten onze organisatie. Je bent in staat zelfstandig te opereren, maar ook samenwerken, delen en verbinden zit in je bloed. Daarnaast ben je innovatief, ondernemend en heb je lef en overtuigingskracht.
Je durft kansen te pakken en gaat uitdagingen niet uit de weg. Je weet door inzicht en passie mensen en organisaties te verbinden en je bent een geboren netwerker.
Daarnaast beschik je over (minimaal) een relevante en afgeronde hbo-opleiding. Je hebt affiniteit met taal en meertaligheid en spreekt de Friese taal.

Waar ga je werken
Je werkt binnen het sociaal domein bij de beleidsafdeling Zelf en Netwerk. Daar werk je samen met ruim 35 gedreven en inspirerende collega's. Binnen het Sociaal Domein is het onze opgave om ervoor te zorgen dat mensen zelfredzaam kunnen zijn en zo lang mogelijk blijven. De veranderingen in de samenleving vragen om een overheid die in netwerken kan samenwerken. Dus niet meer voor maar samen zaken inregelen. Naast inhoudelijke opgaven ligt er een grote opgave op het terrein van strategie en bedrijfsvoering. Om grip te houden moeten we op de volle breedte van het sociaal domein ontwikkelen en innoveren. De opgave van de sector Zelf en Netwerk is er op gericht dat mensen fysiek en mentaal gezond en zelfredzaam zijn en dat we de mienskip versterken. Hiervoor moeten de basisvoorzieningen ( cultuur, sport, onderwijs, kinderopvang preventief jeugdbeleid) in wijken en dorpen op orde zijn en blijven. Naast het op orde hebben van de basisvoorzieningen stimuleren en faciliteren we eigen initiatieven van bewoners.

Wat bieden wij
Wij bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 2.914,- en maximaal € 4.406, - (functieschaal 10 ) bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Belangstelling
De sluitingsdatum voor deze vacature is 23 februari 2020.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met: Annette Geurden, sectormanager Zelf & Netwerk, bereikbaar via 058 233 8506 en annette.geurden@leeuwarden.nl.

Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met adviseur Rianne Reitsma of één van haar collega's van het team werving en selectie, bereikbaar op 058 233 6164 en wervingenselectie@leeuwarden.nl.

Wij letten niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons zijn het jouw kwaliteiten die tellen.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Rianne Reitsma van Gemeente Leeuwarden ()

Over de organisatie

Leeuwarden is een dynamische, bruisende stad en de economische motor van Friesland. Gelegen in een groene en waterrijke omgeving, met meren en recreatiegebieden in de nabije omgeving. De Friese hoofdstad is een echte hofstad met een prachtig, historisch centrum, een schat aan rijksmonumenten, verrassende winkels en gezellige terrassen. Maar tegelijk met de modernste voorzieningen voor bewoners, studenten en ondernemers. En….in 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Leeuwarden een complete stad met 18 dorpen.

We zijn een energieke organisatie met een verscheidenheid aan boeiende vraagstukken. Met zo’n duizend medewerkers werken we in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan de realisatie van de ambities van de stad en de uitvoer van diensten voor onze burgers.

meer over Gemeente Leeuwarden

Adres

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

14 058